חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

עורך דין לדיני משפחה

מחלקת דיני המשפחה של משרדנו הינה מחלקה ייחודית, חריגה בסגנונה ובאופי פועלה, זאת משום שהמחלקה מורכבת הן מעורכי דין והן מרו"ח וכלכלנים מקצועניים, חלקם יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, להם ניסיון ספציפי בטיפול אמין, נטול פשרות ומקצועי במאות לקוחות מרוצים, להם מחלוקות או סוגיות מעולם דיני המשפחה בכל חלקי הארץ.

משרדנו מאמין כי מחלוקות מעולם המשפחה מצריכות בדרך כלל בקיאות הן בדיני משפחה על ידי עו"ד המתמחים בדיני משפחה והן בקיאות בתחומים כלכליים, מסחריים וחשבונאיים, המהווים בחלק גדול מהמקרים מרכיב חשוב במחלוקת, מרכיב אותו חובה להבין, חובה לנתח וחובה לפרק לגורמים - הכל לטובת מתן מענה מושלם לצרכים של לקוח המשרד. ניסיוננו העשיר מלמד כי עורך דין לדיני משפחה חייב לבחון את הבעיה העומדת בפניו גם דרך משקפיים כלכליות וחשבונאיות ולא רק דרך משקפיים של עו"ד המתמחה בדיני משפחה וכי רק הסתכלות רחבה מסוג זה מאפשרת מתן מענה מלא ומקצועי ללקוח. אנו מאמינים כי הסתכלות רחבה וניתוח משולב של הבעיה מעולם דיני המשפחה הממוקד בדיני משפחה, פסיכולוגיה, כלכלה, חשבונאות, אקטואריה, דיני מס ודיני מסחר - אלה כמוצר אחד, כיחידה אחת מביאים ללקוח, באמצעות מחלקת המשפחה של משרדנו, את התוצר המנצח.

עו"ד דיני משפחה עם אסטרטגיה משפטית מנצחת

לאור זאת, מחלקת דיני המשפחה של משרדנו מורכבת משורת עורכי דין מנוסים להם, בנוסף על הניסיון המשפטי הספציפי לדיני משפחה, ידע, הסמכה והכשרה בכלכלה, מנהל עסקים וראיית חשבון, מה שמאפשר לנו, במסגרת בחינת עניינו של כל לקוח ולקוח לבנות עבורו אסטרטגיה משפטית מנצחת המאפשרת לנו לבחון את תיקו ואת עניינו הן כעורכי דין והן כרואי חשבון או ככלכלנים ולבנות עבורו קו התקפה או קו הגנה הנוגע בשורה של מישורים ומפיק את הפתרון הייחודי והחכם ביותר לעבר ניצחון, לעבר כיבוש היעד, לעבר הוצאת הלקוח מרוצה מהתוצאה המשפטית המתקבלת.

אנו עושים זאת שנים, במקצועיות נטולת פשרות, אנו עושים זאת בשקט, בדיסקרטיות ובהצלחה. אנו רוצים לעשות זאת גם עבורך, כאן ועכשיו, ללא פשרות - רוצים להוציא גם אותך מרוצה מהתוצר שנדע להביא עבורך. הבקיאות המשפטית, הכלכלית והחשבונאית של משרדנו, מאפשרת לנו, בהתאם לצורך, לחלץ ולאתר נתונים מנצחים, עובדות חסרות, מרכיבים מהותיים ולשאול את השאלות הנכונות ובהישען על כל אלה – לדעת להציף טיעונים משפטים וכלכלים ייחודים ויצירתיים, כאלה, אשר בסופו של יום, בחלק גדול מהמקרים – הם אלה שיאפשרו לנו לנצח עבורך את התיק ובגדול!

היכולת שלנו, במקביל להעלאת טענות משפטיות, לנתח את המקרה במישור הכלכלי, לערוך תחשיבים מדויקים, לבחון דוחות כספים, מאזנים וספרי הנהלת חשבונות של עסקים, להעריך את שווי הנכסים, לערוך אקטואירה מדויקת, לנתח את אופי הפעילות העסקית, את רווחיותה או את הפסדיה וחשיפתה בצורה המתיישבת עם האינטרסים שלך שעוזרים לנו, בסופו של יום, להציג בפני בית המשפט או גורמים אחרים את העובדות בשלמותם, שעוזרים לנו להציג במספרים ובתחשיבים ברורים את העוול שנגרם ללקוח המשרד, ובאופן זה לשכנע את בית המשפט ולהביא את התוצאה המנצחת.

בקיאותנו החשבונאית והמשפטית והיכולת שלנו לנתח כל תיק משפחה - משפטית וכלכלית מאפשרת לנו להתמודד עם הסוגיות המשפחתיות המגיעות לטיפולנו באופן יצירתי, כך שבמקביל למרכיבים המשפחתיים והפסיכולוגים הנוגעים בתיק ואשר אותם נדע להציף בהרחבה ובמקצועיות נטולת פשרות, נציג, במקביל, טיעונים המגיעים מעולם המס, הכלכלה, החשבונאות, האקטואריה ועוד ובאופן זה נצליח לייצר את המנגנון הנדרש ו/או לבנות את הטיעון המשפטי הנכון, זה שישכנע את בית המשפט בצדקתך.

מחלקת המשפחה של משרדנו, פעילה בכל הארץ לאורכה ולרוחבה. היא עושה כן, תוך מתן מענה אינטנסיבי וצמוד לכל לקוח ולקוח באמצעות עו"ד המתמחים בדיני משפחה, במהירות המתחייבת, בתשומת הלב הנדרשת ותוך לקיחה בחשבון של כל המרכיבים המשפחתיים והפסיכולוגים הרבים, הנגזרים מהתיק, מדיני משפחה  ומהמקרה הספציפי. הכול מתוך בחינת טובת הלקוח, בחינת הרגישויות הפסיכולוגיות הנגזרת ממחלוקת פנים משפחתית, תוך גילוי רגישות מרבית לסיטואציה העומדת על הפרק וצמצום נזקים העלולים להיווצר או שכבר נוצרו כתוצאה מסיטואציה משפחתית כזו או אחרת.

כיצד עורך דין לדיני משפחה ממשרדנו יסייע לכם?

מחלקת המשפחה של משרדנו, על עורכי הדין המתמחים בדיני משפחה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנה, 
מתמחה במתן מענה במגוון רחב של שירותים מעולם המשפחה ובכלל זה עוסקת היא באלה:

1. עריכת צוואות מתוחכמות, לרבות עריכת צוואות זוגיות ולרבות עריכת צוואות המשלבות מנגנוני נאמנות ותכנוני מס שקופים וחכמים.
2. עריכת הסכמי יחסי ממון, לזוגות, לפני נישואים, לזוגות נישואים ולזוגות הנמצאים בפרק ב' לחייהם ו/או לזוגות הנמצאים בכל שלב אחר בחייהם.
3.  בנייה והקמה של נאמנויות משפחתיות, ישראליות ובין לאומיות, הבאות להבטיח את רצון הלקוח לדאוג לעתידו של בן משפחה ו/או לכך שכספים מוגדרים ינותבו לטובת מטרות שיוגדרו על ידו מראש.
4. מינוי אפוטרופוס עקב התדרדרות רפואית ו/או כתוצאה מהתבגרות ו/או סיבות לא צפויות אחרות, קבועות או זמניות, לרבות ניהול מאבקים משפטים סביב המינוי, זהות המתמנה וכדומה.
5. ניהול סכסוכים בתוך המשפחה, לרבות ניהול מאבקים וסכסוכים פנים-משפחתיים בין אחים, בין ילדים להורים וכדומה.   
6. ניהול הליכי גירושין, פשוטים, מורכבים ומורכבים מאוד תוך בניית אסטרטגיה משפטית וחשבונאית מנצחת, כזו הלוקחת בחשבון הן שיקולים משפטים והם שיקולים פסיכולוגיים ומביאה ללקוח את התוצאה במהירות האפשרית, במינימום עלות ומינימום נזק.
7. ניהול מאבקים משפטיים בין זוגות גרושים בנוגע למזונות, משמורת, הפרת הסכמים, מעבר מקום מגורים של מי מהצדדים, שינוי בנסיבות, הוצאות חריגות של מי מהילדים ועוד.
8. ניהול הליך גירושין בהסכמה, במסגרתו מייצג המשרד את שני הצדדים ומביא לידי חלוקה חכמה ונכונה של הרכוש המשותף.
9. הוצאת צו קיום צוואה ו/או צו ירושה וניהול הליכים של התנגדויות, אם כתוצאה מפגם בצוואה, השפעה לא הוגנת, זיוף חתימות, ניצול יחסי מרות ועוד.
10. ניהול עיזבונות, אם בהסכמה ואם בכפייה, לרבות ניהול של עיזבונות מורכבים, לרבות ניהול עסקים וחברות, מה שנותן לבקיאות של משרדנו ועו"ד המתמחים בדיני משפחה ולרו"ח והכלכלנים המהווים חלק מהמשרד יתרון יחסי מובהק.

בזמן כל מאבקי המשפחה, אנחנו כאן לצידך...

מאבקים בתוך המשפחה מאופיינים בהרבה אמוציות, רגישות ופגיעות, מה שמחייב אותנו כעורכי דין המתמחים בדיני משפחה, להיות חזקים במיוחד, במיוחד עבור הלקוח ולעשות ביחד עמו ועבורו את הנדרש לטובת קידום עניינו. עלינו לבלום את הלקוח מלבצע טעויות, עלינו להיות לו לעיניים, למצפן ולדרך ואל לנו לתת לו לחשוב או לפעול מהבטן. לשם כך, עלינו להיות מחוברים ללקוח, עלינו להיות צמודים אליו, עלינו להיות עמו בקשר יום יומי עד להשלמת המהלך לשביעות רצונו, ללא טעויות וללא פספוסים.

אנו, כעו"ד מומחים לדיני משפחה, נדע להעיר עבורך הלקוח את הדרך, נדע לשמור עליך מפני טעויות ונדע לעשות הנדרש על מנת להביא אותך לעבר היעד שסימנת מראש, במינימום נזק ובמינימום עלויות. אנו מוקירים את האמון שכל לקוח ולקוח נותן בנו, אנו מבינים כי עבור הלקוח העניין בגינו פנה אלינו הוא עולם ומלואו ומשכך אנו עושים את כל הנדרש על מנת שהלקוח יהיה מרוצה, על מנת להביא ללקוח את התוצאה המיוחלת, כך שבסופו של יום נכבוש ביחד עמנו את היעד אליו ביקש הוא להגיע. משרדנו טיפל ומטפל במאות לקוחות עם סוגיות מעולם דיני המשפחה, כך שברור לנו כי נדע לטפל בחום, מקצועיות ובמסירות גם בעניינך.

עורך דין לדיני משפחה ממשרדנו,
עו"ד
 מיומן ומקצועי בעל נסיון רב שנים בתחום,
ידאג לייצג אתכם נאמנה בכל עת! 

 

צרו עמנו קשר עוד היום לפגישת היכרות:
 
 
 
 
 

עריכת צוואות חכמות

דיני גירושין

מחלקות

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס