סניף רמת גן: 03-6109100
סניף חיפה: 04-8147500
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

מאמרים משפטיים

21/6/2017
0

רשות המסים עושה כל מאמץ לאתר אי רישום תקבולים, הפעם בכפר סבא

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

תקבול הנו מונח המוגדר בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג- 1973 ("הוראות ניהול ספרים") כדלקמן: "כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, או בכרטיס אשראי, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו".

קרא עוד

21/6/2017
0

סקירת הוראות חוק חוזה הביטוח

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, חגי אפלקר, (רו"ח) משפטן

ביטוח הוא מושג רחב המוכר לרבים מאתנו בחיי היום יום. נראה כי ההגדרה הנכונה ביותר למושג זה היא ניסיון להתגונן מראש מפני נזקים הכרוכים בסיכונים שלא על ידי הקטנתם או חיסולם. כיצד אנו מתגוננים מפני סיכונים אלו? אנו (המבוטח) משלמים תשלום לגורם מקצועי (מבטח) אשר ישלם לנו תשלום כספי (תגמולי הביטוח), זאת בקרות האירוע שממנו אנו מתגוננים (אירוע הביטוח). חוזה הביטוח הוא חוזה המגדיר את היחסים שבין המבטח למבוטח.

קרא עוד

21/6/2017
0

התקבלה עתירתו של אזרח מולדובה לקבלת מעמד בישראל לפי חוק השבות, אך נדחתה עתירת בת זוגו ובנו המאומץ

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

ביום 19/4/17 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עתירתם של שלושה אזרחים מולדביים אשר ביקשו לקבל מעמד של קבע במדינת ישראל (בג"ץ 7321/12 מיכאל לזרב ואח' נ' רשות האוכלוסין) - להלן סיקור מיוחד בנושא.

קרא עוד

14/6/2017
0

עיכוב ביצוע פס"ד למימוש משכנתא - עדיפות מאזן הנוחות על פני סיכויי הערעור

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, דור שיוביץ, משפטן

בפסק דין שנידון לאחרונה בבית המשפט העליון, נדרש בית המשפט לבקשתה של אישה נכה (להלן: "המבקשת") לעכב את ביצועו של פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי (להלן: "בית משפט קמא"), בו נקבע כי יש לממש את המשכנתא על דירתה של המבקשת (ע"א 2690/17 באלס נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ).

קרא עוד

14/6/2017
0

הגבלת חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי - דרכי התמודדות

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, נידאל סיאגה, עו"ד

הפגיעה הקשה המתלווה להגבלה בבנק ישראל, בבנקים ובחברות דירוג האשראי מצדיקה בדיקה מעמיקה של עורך דין לשם בדיקת האפשרויות לביטול הגבלת חשבון, לא כל שכן, כאשר מדובר בהגבלת חשבון עסקי של חברה.

קרא עוד

14/6/2017
0

תביעות אובדן כושר עבודה

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, גיל מור, עו"ד

במציאות הדינמית בה אנו חיים מציעות חברות הביטוח השונות פוליסות ביטוח לקשת רחבה של מקרים, כאשר אחת מהפוליסות הפופולריות היא פוליסה המכסה אובדן כושר עבודה. פוליסות מסוג זה נועדו להקנות לאדם בגיל העבודה כיסוי ביטוחי בגין תקופה בה לא יוכל יותר לעבוד בעבודה המתאימה להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, בין אם חלה במחלה ובין אם עבר תאונה כלשהי. חשוב לזכור כי פוליסה זו מכסה גם נכות פיזית וגם נכות נפשית.

קרא עוד

8/6/2017
0

תאונות עבודה ומחלות מקצוע ע"פ חוק הביטוח הלאומי

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, דור שיוביץ, משפטן

מדינת ישראל חרטה על דגלה הענקת זכויות סוציאליות שונות ומגוונות לכלל אזרחיה. אותן זכויות סוציאליות מוענקות לאזרחי המדינה מכוחם של חוקים שונים ובראשם חוק הביטוח הלאומי. בין הזכויות החשובות ביותר שמעניק חוק זה לאזרחי המדינה ניתן למנות את הזכות להכרה ע"י המדינה כאשר פלוני נפגע במקום עבודתו. זכות זו תופסת שטח נכבד מחוק הביטוח הלאומי כאשר היא משתרעת על פני סעיפים רבים.

קרא עוד

8/6/2017
0

האם סניף ישראלי של חברה זרה הנותן לה שירות ומקבל את כספו ישירות מהחברה הזרה, זכאי למע"מ בשיעור אפס?

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

שאלה זו נדונה לאחרונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט הרי קירש) בעניין ע"מ 55563-09-14 אוסקר גרוס נ' מע"מ ת"א 3. באותו עניין דובר על חברה ישראלית (להלן: "המערערת") אשר שימשה זרוע של חברה זרה (להלן: "חברת האם").

קרא עוד

1/6/2017
0

ניצנים של שינוי... מגמה מבורכת של רשות המסים

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

עת לבקר ועת לשבח... רשות המסים פרסמה השבוע כי היא שלחה כ-2,700 מכתבים לשכירים שבדיקת נתוניהם העלתה כי בסבירות גבוהה הם זכאים להחזר מס עבור שנת 2013, על כך כמובן יש לשבחה.

קרא עוד

1/6/2017
0

שיטת המס בסינגפור

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

סינגפור הינה מהמדינות המתקדמות בעולם ובעלת שיעור צמיחה מרשים וזאת בשל פתיחותה לעולם הגלובלי ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. כלכלת סינגפור היא כלכלה מפותחת המבוססת על שוק חופשי, נסמכת על ייצור וייצוא מוצרי אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה, פרמצבטיקה, כימיקלים וכן על היותה מרכז פיננסים ומסחר חשוב.

קרא עוד

1/6/2017
0

קבלן יחוייב למידות הדירה שצויינו בעלון המכירה

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, שירלי רחמני, עו"ד

אזרחי חוץ התקשרו בהסכם עם חברה יזמית בתחום הנדל"ן לרכישת שתי דירות בפרויקט מגורים יוקרתי בנתניה. במהלך המו"מ עם החברה היזמית, הוצג לרוכשים עלון פרסום (פרוספקט) הדירות בו צוין בבהירות שטח הדירות ושטח המרפסות של הדירה. במועד קבלת החזקה בדירות, התברר לרוכשים, לדאבונם, כי שטח הדירות שרכשו קטן בלמעלה מ- 25% משטח הדירה כפי שהוצג בפרוספקט.

קרא עוד

28/5/2017
0

קצבת שירותים מיוחדים לנכים

מאת: קרן קריינוביץ', משפטנית

הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים מעוגנת בסעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995,הקובע כי שירותים מיוחדים הניתנים לאדם עפ"י פרק זה הינם "שירותים לטיפול אישי בו ולעזרת בית לשירותו האישי ולמשק ביתו".

קרא עוד

25/5/2017
0

על תעודות מס וכיצד הן מסייעות לכוונת הממשלה לקדם פתרונות דיור מוזל?

מאת: חגי אפלקר, רו"ח ומשפטן

במסגרת מאמצי הממשלה לקדם פתרונות של דיור מוזל, היא נקטה עד היום בפעולות בעיקר סביב שיווק קרקע ציבורית בלבד. אולם, מאחר ובאזורי הביקוש המרכזיים כמות הקרקעות הציבוריות הזמינות הולכת ומתמעטת, הממשלה ביקשה לנקוט מדיניות אשר תעודד יזמים ובעלי קרקעות פרטיות להיכנס לתחום הדיור להשכרה, זאת בדרך של מתן מענקים הניתנים באמצעות "תעודות מס".

קרא עוד

25/5/2017
0

טרנד המסכות שכובש את אסיה - הזדמנות עסקית להרחיב פעילות מעבר לים

מאת: אודליה כהן-שינדורף, מנהלת דסק דרום אסיה

מי שמסתובב לאחרונה בחנויות בסינגפור, כמוני, לא יכול שלא להבחין בטרנד החזק של תעשיית הקוסמטיקה, בהשתלטות השקטה אך המסיבית של טרנד המסכות.

קרא עוד

25/5/2017
0

תכנית "נטו למשפחה" - הרהורים על הפחתת המכס על נעליים וסלולריים

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); חגי אפלקר, רו"ח ומשפטן

לפני ימים ספורים פרסמה רשות המסים הודעה, כי שר האוצר חתם במסגרת תכנית "נטו למשפחה" על הצו המבטל את המכס המוטל על יבוא נעליים. הודעה זו באה בהמשך להודעה מן החודש שעבר בעניין חתימת שר האוצר על הצו המבטל את מס הקנייה על טלפונים סלולריים.

קרא עוד

21/5/2017
0

אירועים חריגים בעבודה כתאונת עבודה

מאת: עו"ד רבקה מנגוני, מומחית בתחום דיני ביטוח לאומי

כדי שתאונה תוכר כתאונת עבודה חייב להיות קשר סיבתי בין התאונה לבין העבודה, הבעיה הקשה יותר להוכחה היא נזק מוחי/לבבי כתאונת עבודה - לפניכם סיקור מיוחד בנושא.

קרא עוד

21/5/2017
0

איך מערערים על החלטה של וועדה רפואית?

מאת: עו"ד רבקה מנגוני, מומחית בתחום דיני ביטוח לאומי

סיקור מיוחד בעניין ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי וכיצד למעשה מתקיים הדיון בוועדה הרפואית לערעורים, וכן על החשיבות שבייעוץ וליווי משפטי - כל מה שחשוב לדעת בנושא כאן לפניכם.

קרא עוד

17/5/2017
0

עב"ל (ארצי) 60498-03-14 שלמה חיים וקנין נ' המוסד לביטוח לאומי

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, חגי אפלקר, (רו"ח) משפטן

המערער הגיש תביעה להכיר באוטם שריר הלב בו לקה כפגיעה בעבודה. המערער ייחס את האוטם בו לקה לאירוע בעבודתו בו התחרש ויכוח סוער וקולני בין המערער לבין אחד העובדים הכפוף לו, אירוע אשר אירע יום לפני כן.

קרא עוד

17/5/2017
0

משיכה מחברה כהכנסתו של בעל המניות המהותי

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

במאמר זה נציג את החידושים שחלו במיסוי משיכות בעלים מחברה, בעקבות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018) התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") שבמסגרתו התווסף לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") סעיף 3(ט1).

קרא עוד

15/5/2017
0

רשות המיסים הודיעה על חידוש נוהל גילוי מרצון - ספטמבר 2017

מאת: אלי דורון, עו"ד

בסוף שנת 2016 פקעה לה הוראת השעה בדבר - נוהל הגילוי מרצון, גלוי ו/או אנונימי. הוראת שעה זו אפשרה לישראלים, אנשי עסקים ו/או פרטים, לחשוף באופן אנונימי ו/או שמי את הונם הלא מדווח בפני רשויות המס ולגלות את שמם בפני הרשות רק ובכפוף לגיבושו של הסכם שומה, המגדיר את חבות המס הנדרשת לטובת הסדרת המחדל נשוא הגילוי.

קרא עוד

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 75
© כל הזכויות שמורות לדורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין