חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

מחלקת שוק ההון

המשרד מלווה באופן תדיר הנפקות וגיוסי הון בשוק ההון הישראלי והבינ"ל עבור מגוון רחב של לקוחות, וביניהם חברות ישראליות הפועלות במגוון תחומים וחברות צעירות בצמיחה.

בנוסף, עורכי הדין במשרד מייצגים בקביעות מנפיקים וחתמים בהנפקות בישראל, בארה"ב ובאירופה, ובמיוחד בבורסת נאסד"ק, בורסת המניות בלונדון ובבורסה לניירות ערך של ניו יורק. כפועל יוצא, נצבר בין כתלי המשרד ניסיון רב בניהול הנפקות עבור חברות ציבוריות המבקשות להנפיק את מניותיהן בארץ ובחו"ל.

הצוותים המשפטיים במשרדנו מעניקים ליווי משפטי שוטף לעשרות חברות ציבוריות, וכן מייצגים בקביעות מנפיקים וחתמים מובילים. לעורכי הדין מומחיות מקצועית מיוחדת בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך, והם בעלי ידע וניסיון במתן פתרונות וחוות דעת בקשר עם עסקאות מיזוגים ורכישות, ובקשר עם סוגיות של חלוקה ועסקאות בעלי עניין, מנגנוני ממשל תאגידי והטמעתם בתאגיד (לרבות תוכניות אכיפה פנימיות בניירות ערך ומדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה), מידע פנים ויישומן של חובות הגילוי והדיווח. כמו כן, מטפלים עורכי הדין בגיוסי חוב למיניהם, ומייעצים באשר להיבטים המשפטים הכרוכים בגיוסים אלה.

משרדנו נהנה מקשרי עבודה הדוקים עם חתמים, בנקים מסחריים ובנקים להשקעות הפועלים בארץ ובחו"ל. השותפות הייחודית עם פירמת עורכי הדין האמריקאית (SICHENZIA, ROSS, FRIEDMAN, FERENCE LLP) SRFF LLP, יוצרת נוכחות בינלאומית ומהווה ערך מוסף משמעותי עבור חברות ישראליות המנפיקות בחו"ל ובארה"ב.

מחלקת שוק ההון וניירות ערך מעניקה שירותים משפטיים, בין היתר, בתחומים הבאים:

• הנפקה ראשונה לציבור והנפקות נוספות בבורסה בתל-אביב בבורסות בארה"ב בעיקר בנאסד"ק, בבורסה לניירות ערך של ניו יורק ובורסת המניות בלונדון.
• גיוסי הון בהנפקות ציבוריות ופרטיות.
• הצעות רכש ומחיקת חברות ממסחר.
• ליווי משפטי שוטף של תאגידים המדווחים בארץ ו/או בחו"ל.
• ליווי משפטי שוטף של תאגידים דואליים המדווחים בחו"ל ובישראל.
• ליווי משפטי שוטף בכל הקשור לממשל תאגידי.
• ליווי משפטי וייעוץ לנושאי משרה בתאגידים המדווחים בארץ ו/או בחו"ל.
• בדיקות נאותות עבור משקיעים מוסדיים וחתמים בארץ ובחו"ל.
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס