רווח הון

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: מהם הסנקציות בחוק לגביי אי דיווח ותשלום מקדמה על רווח הון בתוך 30 יום מיום העסקה ?. תשובה...

שיפוי מביטוח לעניין מע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: לאדם נשרפה חנות הלבשה הכוללת מלאי וציוד בשווי של כמיליון ש"ח אשר בשעתו נידרשו בתשומות כיום קיבל שיפוי מביטוח האם השיפוי חייב במע"מ ?. תשובתנו:..

חוות דעת בנושא תכשיטים מזהב

מאת: אסף הופמן, עו"ד

עוסק בצורפות תכשיטי זהב, קונה תכשיטים מזהב ישנים מאנשים פרטיים. הוא מוציא קבלה עם ציון שם ות.ז של המוכר בגין הקניה. שאלתי היא: האם הוא צריך להוציא חשבונית עצמית כנהוג בשכר דירה? אם כן: האם הוא יכול לדרוש מע"מ תשומות. תשובתנו:...

הכנסת דיבידנד כנגד הפסד הון מני"ע

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: מפקח מפ"ש חולון קיזז לי דיבידנד מחו"ל ) מתוך טופס 867 ( מהפסד הון ממכירת נ"ע ישראליים. כמובן שהניכוי במקור מהדיבידנד הלך לאיבוד. טענתי שזה לא חוקי ואני רשאי שלא לקזז את הדיבידנד ולהשאיר את ההפסד על כנו. אני צודק???. תשובתנו:..

מסים על השכרת רישיון למונית ציבורית

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: שכיר הרוכש רישיון למונית ציבורית ומשכיר אותה, האם רשאי לנכות הוצאות כל שהם כמו פחת. שעור המס של השכיר שהוא מעל גיל 60 20% .מה שעור המס מהכנסה מהשכירות. תשובתנו?..

מס על שכירות משנה

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: לקוח שלי רוצה להשכיר חדר (למגורים) מתוך הדירה שלו. (יש לו עוד דירות שהוא משכיר ומשלם 10% מס). הסכום שיקבל יכלול גם הוצאות חשמל, ארנונה, וועד. האם הוא יכול לעשות הפרדה (חוזית) בין סכום השכירות אותו יתווסף להכנסה משכ"ד החייבת ב 10% לסכום המשולם עבור שאר ההוצאות אשר יהיו כמובן החזר הוצאות אמתיות לא חייבות במס? תשובתנו:..

התחשבנות כספית בין נהג המונית לבין חברת גט טקסי

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: נהג מונית מקבל תקבולים חודשיים מאת גט טקסי הנ"ל טוענים כי הם מנכים את המע"מ מראש ומשלמים לנהג בניכוי המע"מ אולם מסרבים לתת אישור על כך (בדומה לאישור ניכוי מס במקור) בטענה שכך הם עובדים בכל הארץ האם תקין ? האם יש נוהל מיוחד? כיצד מדווחים למע"מ האם כעסקאות פטורות?. תשובתנו:...

סיווג משיכה לצורכי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: משיכת כסף (חלק הקצבתי) מקופת גמל או פוליסת ביטוח האם זו הכנסה מהיגיעה אישית או הכנסה פסיבית. מדובר בנכה [9 (5)] עם הכנסות מעסק והכנסות פסיביות - דיבידנד. תשובתנו:..

ניכוי פחת בגין דירת מגורים פרטית המשמשת עסק המתנהל מהבית

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: אבקש להפנות שאלה בעניין דרישת פחת בגין דירה מגורים פרטית המשמשת עסק המתנהל מהבית, אולם הבית נרכש לפני כ 19 שנה ומעולם לא נדרש פחת... תשובתנו:..

פטור רווח הון לעולה חדש

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

ב- 2008 שונו הסעיפים לגבי עולה חדש כך שנותנים להם פטור על רווחי הון גם על נכסים שנרכשים בחו"ל אחרי עלייתם ארצה. השאלה האם מישהו שעלה ב- 2004 זכאי גם להטבה הנ"ל מ- 2008 או שמה שקובע לגביו לכל ה- 10 שנים זה מה שהיה עד 2008 רק בגין נכסים שנרכשו טרם עלייתו ארצה?. תשובתנו:..

אמנת מס עם גרמניה

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלה: לא ברור לי בסעיף 14 הכנסות מתעסוקה האם תושב ישראל שעבד כשכיר בחברה זרה בגרמניה בין התאריכים 1/9/2017 עד 1/4/2018 האם הוא חייב במס הכנסה גם בישראל על הכנסות אלו? או שעל הכנסותיו בגרמניה בחברה הזרה יהיה חייב רק ..

חישוב מס שנתי עבור עובד זר

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

שאלתך: עובד זר שמתחיל לעבוד בארץ בחודש אוקטובר מקבל חישוב מס שנתי מינואר מאחר ולא עבד בארץ מחודש ינואר? או ההתייחסות אליו חודשית ואינו מקבל חישוב שנתי. תשובתנו:..

רילוקישין - ניכוי הוצאות

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: האם עובד שעשה רילוקיישן ועוד בגרמניה , מעביד זר , יכול לנכות הוצאות כרטיס טיסה, שהייה חינוך ילדים מהשכר שקיבל?. תשובתנו:..

הכנסה חייבת במס בגין דמי שכירות

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

כאשר יש הכנסה חייבת במס שולי משכ"ד לאחר הקטנת הפטור: האם ניתן לדרוש חלק יחסי של הוצאות פחת? האם החישוב של החלק היחסי הוא הכנסה חייבת ביחס להכנסה מהדירה הספציפית עליה חושב הפטור, או ההכנסה החייבת ביחס לכלל הדירות שברשות הנישום? תשובתנו:..

הטבות מס בגין אנרגיה סולארית

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

שאלתך: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), האם היא קבילה? מפיצים אותה קבלנים הבונים מערכות ומשכנעים לקוחות שלי שיש להם אפשרות לקבל פחת מואץ גם אם קונים היום מערכת . וכמו כן לקזז מעמ ועוד ועוד . תשובתנו:..

השכרת נכס למוסד ללא הכנסות מחייבות

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: האם אדם שכיר שמשכיר נכס לעוסק שהוא change-מוסד כספי חייב לפתוח עוסק? להבנתי למוסד הכספי אין הכנסות חייבות ולכן הוא לא יכול לדווח חשבונית עצמית. ואם אני כן אפתח לעוסק תיק הכנסות פאסיביות, הוא יוציא חשבונית וישלם מע"מ?. תשובתנו:..

איחוד תיקים במע"מ ומס הכנסה במקרה של נישואין

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שאלתך: בינואר 2018 שני מעצבים ,שלכל אחד מהם היה כבר תיק במס הכנסה וותק בתחום ,החליטו להקים שותפות בתחום העיצוב, כאשר לכל אחד מהם 50% מהזכויות בה. נפתח תיק שותפות במע"מ וכלפי הלקוחות הם מוכרים כשותפים. בחודש יוני בני הזוג נישאו בחול ונרשמו במשרד הפנים בארץ. בעקבות נישואיהם בוצע להם איחוד תיקים במס הכנסה. האם זה תקין שהתיק במע"מ ימשיך להתנהל כשותפות? תשובתנו:...

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם