שותפות ועסקה משותפת

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

יש לי שני עוסקים פטורים שפתחו שותפות ולכן נפתחה שותפות פטורה ממע"מ, איך מתנהלים לגבי הצהרת העוסק הפטור כאשר יש לכל עוסק פעילות גם מעבר לפעילותו בשותפות - האם ההצהרה של כל עוסק צריכה לכלול חלק יחסי מהמחזור של השותפות או שלכל יישות תהיה הצהרה בפני עצמה?

החוק לצמצום השימוש במזומן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

בעסקה מעל 11,000 ש"ח, האם זה אפשרי שהלקוח יפקיד לחשבון בנק העוסק בהפקדה לא בהעברה (הפקדת שירות)? כמובן שיש בטופס ההפקדה של פרטי הלקוח והופקה חשבונית כחוק.

דרישה ממס הכנסה להצהרה על הכנסות

מאת: צביה שיף, עו"ד

קיבלנו השבוע בדואר מכתב ממס הכנסה, אשר אני נדרש בו למלא ולהשלים פרטים אישיים מפורטים וכן להצהיר על מקורות הכנסתי. אני שכיר ולא ברור לי מה קרה פתאום, מדוע פנו אליי בדרישות אלו והאם אני חייב להגיב?

פטור ממס הכנסה לנכים ועיוורים

מאת: צביה שיף, עו"ד

אחי ואני מנהלים עסק עצמאי בשותפות - לאחי יש מחלה המלווה אותו מלידה וגורמת לו לנכות פיזית מסוימת. האם בשל מצבו אנו זכאים להטבות בתחום המס?

הכרה בהוצאות רכב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

לעניין מס הכנסה האם יש אפשרות להכיר במלוא הוצאות הרכב ולא לבצע תיאום של 45% או שווי רכב? מה לגבי עניין מע"מ - האם יש אפשרות להכיר לצורכי מע"מ את מלוא המע"מ?

חיוב במס על דירת מגורים ברומניה ופולין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

מהו החיוב במס בישראל? האם יש משהו באמנות הפטור תשלום במס בארץ או הדין הרגיל שניתן לשלם בארץ מס של 15% על ההכנסה משכר דירה בניכוי פחת בארץ ובניכוי מס ששולם בחו"ל?

העברת מידע על חשבונות בנק או נכס בחו"ל

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ׁׁ(רו"ח); צביה שיף, עו"ד

שמעתי מפי שכן אצלנו שהוא קיבל מכתב אזהרה מן הבנק לגבי חשד לאחזקת חשבון זר. האם בנקים בישראל מתעסקים עם חשבונות בחו"ל ולהפך? מהיכן יש להם מידע?

העברת סכום כסף גדול במתנה מדודה בחו"ל

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ׁׁ(רו"ח); צביה שיף, עו"ד

בעלי ואני קיבלנו מהדודה שלי בארה"ב, לכבוד החתונה, סכום כסף גדול. הבעיה היא שמסתבר שהיא רוצה להעביר את הסכום מחשבונה לחשבוננו אך הבנק אינו מאשר זאת. איך זה יכול להיות? מה אכפת לבנק כל עוד אני מקבלת כסף ולא נכנסת למינוס? מה ניתן לעשות?

מכירת נכס ברוסיה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

יש לי מקרה שתושב ישראל שיש לו דירת מגורים ברוסיה ורוצה למכור אותה, הנ"ל אינו עולה חדש ואינו תושב חוזר. על פי מה שבדקתי דירה ששימשה למגורים בחו"ל ולא הפיקה הכנסות משכירות או הכנסה עסקית אין לחייב במס רווח הון?

רווח הון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

מהן הסנקציות בחוק לגבי אי דיווח ותשלום מקדמה על רווח הון בתוך 30 יום מיום העסקה?

שיפוי מביטוח לעניין מע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

לאדם נשרפה חנות הלבשה הכוללת מלאי וציוד בשווי של כמיליון ש"ח אשר בשעתו נדרשו בתשומות. כיום קיבל שיפוי מביטוח - האם השיפוי חייב במע"מ?

חוות דעת בנושא תכשיטים מזהב

מאת: אסף הופמן, עו"ד

עוסק בצורפות תכשיטי זהב, קונה תכשיטים ישנים מזהב מאנשים פרטיים. מוציא קבלה עם ציון שם ות.ז של המוכר בגין הקנייה. שאלתי היא האם צריך להוציא חשבונית עצמית כנהוג בשכר דירה?

הכנסת דיבידנד כנגד הפסד הון מנייירות ערך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

מפקח מפ"ש חולון קיזז לי דיבידנד מחו"ל מתוך טופס 867 מהפסד הון ממכירת ניירות ערך ישראליים. כמובן שהניכוי במקור מהדיבידנד הלך לאיבוד. טענתי שזה לא חוקי ואני רשאי שלא לקזז את הדיבידנד ולהשאיר את ההפסד על כנו. האם אני צודק?

מסים על השכרת רישיון למונית ציבורית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שכיר הרוכש רישיון למונית ציבורית ומשכיר אותה, האם רשאי לנכות הוצאות כלשהן כמו פחת? שיעור המס של השכיר שהוא מעל גיל 60 20% - מה שיעור המס מהכנסה מהשכירות?

מס על שכירות משנה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

לקוח רוצה להשכיר חדר (למגורים) מתוך הדירה שלו - הסכום שיקבל יכלול גם הוצאות חשמל, ארנונה וועד. האם הוא יכול לעשות הפרדה (חוזית) בין סכום השכירות אותו יתווסף להכנסה משכר דירה החייבת ב-10% לסכום המשולם עבור שאר ההוצאות אשר יהיו כמובן החזר הוצאות אמתיות לא חייבות במס?

ניכוי מע"מ על ידי הלקוח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

נהג מונית מקבל תקבולים חודשיים מאת גט טקסי - הנ"ל טוענים כי הם מנכים את המע"מ מראש ומשלמים לנהג בניכוי המע"מ אולם מסרבים לתת אישור על כך (בדומה לאישור ניכוי מס במקור) בטענה שכך הם עובדים בכל הארץ. האם הדבר תקין?

סיווג משיכה לצורכי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

משיכת כסף (חלק הקצבתי) מקופת גמל או פוליסת ביטוח - האם זו הכנסה מיגיעה אישית או הכנסה פסיבית?

ניכוי פחת בגין דירה המשמשת עסק ביתי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

דרישת פחת בגין דירת מגורים פרטית המשמשת עסק המתנהל מהבית, אולם הבית נרכש לפני כ-19 שנה ומעולם לא נדרש פחת. האם יש אפשרת לדרוש בשנת 2018 פחת בגין השימוש בדירה כאשר הדירה היא 6 חדרים וחדר משמש לחלוטין כעסק?

פטור רווח הון לעולה חדש

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

בשנת 2008 שונו הסעיפים לגבי עולה חדש כך שנותנים להם פטור על רווחי הון גם על נכסים שנרכשים בחו"ל אחרי עלייתם ארצה. השאלה האם מישהו שעלה ב-2004 זכאי גם להטבה הנ"ל מ-2008 או שמה שקובע לגביו לכל ה-10 שנים זה מה שהיה עד 2008 רק בגין נכסים שנרכשו טרם עלייתו ארצה?

אמנת המס עם גרמניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

האם תושב ישראל שעבד כשכיר בחברה זרה בגרמניה בין התאריכים 1/9/2017 עד 1/4/2018 האם הוא חייב במס הכנסה גם בישראל על הכנסות אלו? או שעל הכנסותיו בגרמניה בחברה הזרה יהיה חייב רק בגרמניה?

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם