השכרת נכס למוסד ללא הכנסות מחייבות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

האם אדם שכיר שמשכיר נכס לעוסק שהוא change מוסד כספי חייב לפתוח עוסק? להבנתי למוסד הכספי אין הכנסות חייבות ולכן הוא לא יכול לדווח חשבונית עצמית. ואם אני כן אפתח לעוסק תיק הכנסות פסיביות, הוא יוציא חשבונית וישלם מע"מ?

איחוד תיקים במע"מ ומס הכנסה במקרה של נישואין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שני מעצבים החליטו להקים שותפות כאשר לכל אחד מהם 50% - נפתח תיק שותפות במע"מ, בני הזוג נישאו בחו"ל ונרשמו במשרד הפנים בארץ. בעקבות נישואיהם בוצע להם איחוד תיקים במס הכנסה. האם זה תקין שהתיק במע"מ ימשיך להתנהל כשותפות?

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם