הכנסה חייבת במס בגין דמי שכירות

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

כאשר יש הכנסה חייבת במס שולי משכר דירה לאחר הקטנת הפטור: האם ניתן לדרוש חלק יחסי של הוצאות פחת? האם החישוב של החלק היחסי הוא הכנסה חייבת ביחס להכנסה מהדירה הספציפית עליה חושב הפטור או ההכנסה החייבת ביחס לכלל הדירות שברשות הנישום?

הטבות מס בגין אנרגיה סולארית

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) - האם היא קבילה? מפיצים אותה קבלנים הבונים מערכות ומשכנעים לקוחות שלי שיש להם אפשרות לקבל פחת מואץ גם אם קונים היום מערכת וכמו כן לקזז מע"מ ועוד ועוד.

השכרת נכס למוסד ללא הכנסות מחייבות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

האם אדם שכיר שמשכיר נכס לעוסק שהוא change מוסד כספי חייב לפתוח עוסק? להבנתי למוסד הכספי אין הכנסות חייבות ולכן הוא לא יכול לדווח חשבונית עצמית. ואם אני כן אפתח לעוסק תיק הכנסות פסיביות, הוא יוציא חשבונית וישלם מע"מ?

איחוד תיקים במע"מ ומס הכנסה במקרה של נישואין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

שני מעצבים החליטו להקים שותפות כאשר לכל אחד מהם 50% - נפתח תיק שותפות במע"מ, בני הזוג נישאו בחו"ל ונרשמו במשרד הפנים בארץ. בעקבות נישואיהם בוצע להם איחוד תיקים במס הכנסה. האם זה תקין שהתיק במע"מ ימשיך להתנהל כשותפות?

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם