לא אחת קורה שבחיי היום-יום נוצר הצורך בהערכת שוויין של חברות - לעיתים מדובר בצורך שנוצר במסגרת סכסוך משפטי כגון איזון משאבים במסגרת הליכי גירושין כשנכסי בני הזוג כוללים חברה; חלוקת עיזבון כשנכסי הירושה כוללים חברה; סכסוך בין שותפים בחברה שבעטיו מבקש אחד השותפים למכור את חלקו בחברה וכו'; ולעתים בצורך שנוצר במהלך העסקים הרגיל כגון במקרה שבו מבקש גורם כלשהו לרכוש מניות חברה ובשל כך חפץ הוא, וגם מוכר המניות כמובן, לדעת כמה עליו לשלם בגין מניות אלה.

לצורך הערכת שווי חברה ניתן להיעזר במספר שיטות אשר בחירת השיטה המתאימה ביותר מביניהן תלויה במספר גורמים כגון גודל החברה, הענף בו היא פועלת וכו'.
מבין השיטות המשמשות לצורך הערכת שווי חברה פעילה, ניתן לציין את הבאות:
1. שיטת היוון תזרימי המזומנים החזויים (DCF): מדובר בשיטת הערכת שווי חברה פעילה הנפוצה והמקובלת ביותר. ההנחה היא שהחברה כעסק חי, צפויה לייצר תזרים מזומנים עתידי באמצעות הנכסים העומדים לרשותה. תזרים המזומנים החזוי מבוסס על תוצאות הפעילות ההיסטוריות של החברה והערכות מנכ"ל החברה לגבי מגמות ייחודיות. בשיטה זו מתקבל שווי החברה באמצעות חיבור שווי הפעילות והנכסים העודפים (אותם נכסים שאינם משמשים לפעילות) בניכוי התחייבויות שוטפות. במסגרת שיטה זו, מניחים כי החברה אינה מנצלת את נכס המקרקעין שבבעלותה לצרכי פעילותה. אי לכך, זוקפים לתוצאות הפעילות דמי שכירות רעיוניים בגין השטח הנדרש לפעילות החברה, ומנגד כוללים במסגרת הנכסים העודפים את מלוא שווי הקרקע.
2. שיטת המכפיל: בשיטת המכפיל מוערך שווי החברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו היא פועלת בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר, יחס זה הינו המכפיל. המכפילים הנפוצים הם: מכפיל המכירות, מכפיל ההון העצמי, מכפיל הרווח הנקי, מכפיל הרווח התפעולי ומכפיל התזרים התפעולי.
3. שיטת ההשוואה לחברות דומות: שיטה נוספת להערכת שווי חברה הינה השוואתה לחברות דומות אשר שוויין ידוע, בין אם מפני ששוויין מפורסם ברבים ובין אם מפני שהמחיר שבו נמכרו ידוע. במקרה כזה, נלקחים בחשבון נתונים רלוונטיים לצורך עריכת השוואה בין החברה שאת שוויה רוצים להעריך ובין החברות הדומות שאת שוויין יודעים על מנת לבצע את ההתאמות הדרושות (תחום הפעילות, מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים).

נציין כי ביחס לחברות שעומדות בפני פירוק, מקובל להשתמש בשיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Value) לצורך הערכת שוויין, שווי שבמקרה כזה נתפס כשווי המזערי של החברה. שיטה זו מתבססת על שווי נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן החברה תוך ביצוע התאמה בין ערכם בספרים לבין שוויים הכלכלי (ערכי המימוש נטו).
 
למשרדנו הכולל כלכלנים, רו"ח ועורכי דין שחלקם בעלי השכלה כלכלית ו/או חשבונאית, יכולת לערוך חוות דעת כלכליות אשר במסגרתן מוערך שוויין של חברות בכל הגדלים ומכל התחומים.
פנה אלינו עתה ותן לנו את הזכות לקדם את עניינך! התקשר לעו"ד אלי דורון: 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מידע מקצועי

חוות דעת כלכליות בהליכים משפטיים

לחיזוק הטיעון המשפטי ולנימוק גובה הפיצוי הנדרש, עורכי דין רבים בוחרים בתיקים מסוג זה להסתייע בחוות דעת כלכלית, המציגה את ראשי הנזק השונים ומנתחת את האומדן הכספי של כול אחד מהם...

חשיבות דו"חות כלכליים ככלי עזר לניתוח דו"חות כספיים

החברה צמחה, נוספו פעילויות, מגוון המוצרים והלקוחות גדל ונתוני הדוחות הכספיים כבר אינם מספיקים על מנת לנתח את מקורות הרווח והמגמות שהשפיעו על היווצרותו - זה הזמן להתחיל לחשוב כלכלית!

בנק עסקאות – גיוס הון ובניית תכנית עיסקית

בנק עסקאות הוא ריכוז של העסקאות שבוצעו בחשבון העסק שלך וכוללים בתוכם עסקאות יוצאות או עסקאות נכנסות ובכך מאפשרים לך לבצע מעקב אודות מאזן ההכנסות וההוצאות שלך בחשבון העיסקי

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם