לא אחת קורה שבחיי היום-יום נוצר הצורך בהערכת שוויין של חברות - לעיתים מדובר בצורך שנוצר במסגרת סכסוך משפטי כגון איזון משאבים במסגרת הליכי גירושין כשנכסי בני הזוג כוללים חברה; חלוקת עיזבון כשנכסי הירושה כוללים חברה; סכסוך בין שותפים בחברה שבעטיו מבקש אחד השותפים למכור את חלקו בחברה וכו'; ולעתים בצורך שנוצר במהלך העסקים הרגיל כגון במקרה שבו מבקש גורם כלשהו לרכוש מניות חברה ובשל כך חפץ הוא, וגם מוכר המניות כמובן, לדעת כמה עליו לשלם בגין מניות אלה.

לצורך הערכת שווי חברה ניתן להיעזר במספר שיטות אשר בחירת השיטה המתאימה ביותר מביניהן תלויה במספר גורמים כגון גודל החברה, הענף בו היא פועלת וכו'.
מבין השיטות המשמשות לצורך הערכת שווי חברה פעילה, ניתן לציין את הבאות:
1. שיטת היוון תזרימי המזומנים החזויים (DCF): מדובר בשיטת הערכת שווי חברה פעילה הנפוצה והמקובלת ביותר. ההנחה היא שהחברה כעסק חי, צפויה לייצר תזרים מזומנים עתידי באמצעות הנכסים העומדים לרשותה. תזרים המזומנים החזוי מבוסס על תוצאות הפעילות ההיסטוריות של החברה והערכות מנכ"ל החברה לגבי מגמות ייחודיות. בשיטה זו מתקבל שווי החברה באמצעות חיבור שווי הפעילות והנכסים העודפים (אותם נכסים שאינם משמשים לפעילות) בניכוי התחייבויות שוטפות. במסגרת שיטה זו, מניחים כי החברה אינה מנצלת את נכס המקרקעין שבבעלותה לצרכי פעילותה. אי לכך, זוקפים לתוצאות הפעילות דמי שכירות רעיוניים בגין השטח הנדרש לפעילות החברה, ומנגד כוללים במסגרת הנכסים העודפים את מלוא שווי הקרקע.
2. שיטת המכפיל: בשיטת המכפיל מוערך שווי החברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו היא פועלת בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר, יחס זה הינו המכפיל. המכפילים הנפוצים הם: מכפיל המכירות, מכפיל ההון העצמי, מכפיל הרווח הנקי, מכפיל הרווח התפעולי ומכפיל התזרים התפעולי.
3. שיטת ההשוואה לחברות דומות: שיטה נוספת להערכת שווי חברה הינה השוואתה לחברות דומות אשר שוויין ידוע, בין אם מפני ששוויין מפורסם ברבים ובין אם מפני שהמחיר שבו נמכרו ידוע. במקרה כזה, נלקחים בחשבון נתונים רלוונטיים לצורך עריכת השוואה בין החברה שאת שוויה רוצים להעריך ובין החברות הדומות שאת שוויין יודעים על מנת לבצע את ההתאמות הדרושות (תחום הפעילות, מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים).

נציין כי ביחס לחברות שעומדות בפני פירוק, מקובל להשתמש בשיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Value) לצורך הערכת שוויין, שווי שבמקרה כזה נתפס כשווי המזערי של החברה. שיטה זו מתבססת על שווי נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן החברה תוך ביצוע התאמה בין ערכם בספרים לבין שוויים הכלכלי (ערכי המימוש נטו).
 
למשרדנו הכולל כלכלנים, רו"ח ועורכי דין שחלקם בעלי השכלה כלכלית ו/או חשבונאית, יכולת לערוך חוות דעת כלכליות אשר במסגרתן מוערך שוויין של חברות בכל הגדלים ומכל התחומים.
פנה אלינו עתה ותן לנו את הזכות לקדם את עניינך! התקשר לעו"ד אלי דורון: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

מענק סיוע לעסק להשתתפות בהוצאות קבועות

ניתן יהיה להגיש תביעה החל מה-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלבנטית (שלגביה מוגשת התביעה), ועד תום 90 ימים מאותו מועד, אך מנהל רשות המיסים הוסמך להאריך את התקופה להגשת תביעה, בתנאי שלא תעלה על 30 ימים.

תכנית הסיוע לעסקים קטנים של בנק ישראל

נעדכן כי בימים האחרונים פרסם בנק ישראל מתווה למתן סיוע לעסקים קטנים וזעירים בפירעון הלוואות, שאומץ כאמור ע"י כלל המערכת הבנקאית - קראו כאן.

הזדמנויות עסקיות בזמן קורונה

תקופה משבר הקורונה הנה הזדמנות נהדרת ליזמים, לחברות עם הון נזיל או לחברות שמחפשות משקיעים או מיזוגים, להגיע להזדמנויות עסקיות חדשות ומעניינות - לחצו כאן לפרטים.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.