מה זה אפוטרופוס
אפוטרופוס הינו אדם שהוטל עליו לדאוג לצרכיו וענייניו של אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו ("אדם חסוי" – אדם שמונה לו אפוטרופוס). האפוטרופוס יכול להיות בן משפחה כגון הורה, בן זוג או ילד או אדם זר שמונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה.
אפוטרופוס אשר מתמנה לניהול וטיפול בעניינו של אדם, נדרש לדאוג לכל האינטרסים של אותו אם, לפעול לשמירת זכויותיו ולקבל החלטות שונות הנוגעות להם. האפוטרופוס מחויב תוך אחריות אישית וללא שיקולים זרים ומחויב להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"חות ומסמכים על ניהולו ותפקודו.
 
מינוי אפוטרופוס 
החוק העיקרי המסדיר את תפקיד האפוטרופוס ואת תהליך מינויו הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962, המפרט מצבים בהם רשאי בית המשפט לאשר בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם בישראל:
  1. קטין שהוריו אינם בין החיים או שאינם ממלאים את תפקידם כראוי
  2. מי שהוכרז על ידי בית המשפט כפסול דין (הכרזה שמשמעותה פסלות מביצוע פעולות משפטיות)
  3. אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו באופן זמני או קבוע, מסיבות שונות
  4. אדם שאין אפשרות לזהותו
  5. עובר
לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות יחיד (לרבות בן זוג, קרוב משפחה, עו"ד או אדם אחר), תאגיד (היינו מוסד, קרן, עמותה וכיו"ב) וכן האפוטרופוס הכללי. את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.
 
סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש
לכל חסוי מאפיינים וצרכים משלו ובכל מקרה בו מבוקש מינוי אפוטרופוס יש להתאימו לצורכי החסוי עבורו מיועד המינוי. לשם כך מבוצעת הבחנה בין מינוי אפוטרופוס לגוף (המתמנה במצבים בהם החסוי אינו מסוגל לנהל בעצמו את חיי היום-יום שלו או לקבל החלטות הנוגעות לגופו, כגון ביצוע טיפולים רפואיים) לבין אפוטרופוס לרכוש (המתמנה לצורך ניהול ענייניו הכלכליים של החסוי, כאשר חסוי שאינו מסוגל לטפל בעניינים אלו כראוי ולטובתו). לעיתים ימונה אפוטרופוס לגוף ולרכוש גם יחד ב-"מינוי כללי".
לעיתים מוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס זמני, לצורך קבלת החלטות בנושאים דחופים, במקרים בהם נדרשת התערבות מיידית או מינוי אפוטרופוס קבוע כאשר נדרשת התערבות לטווח ארוך.
 
עורך דין אפוטרופוס
הכרזה על אדם כפסול דין היא צעד דרסטי, שכן היא גורמת לבטלות הפעולות המשפטיות שאותו אדם יכול לבצע ממועד ההכרזה. על כן, בקשה למינוי אפוטרופוס הינה פעולה הרת-גורל. מעצם מינויו, משמש האפוטרופוס כזרועו הארוכה של בית המשפט, כאשר פעולותיו לביצוע החובות המוטלות עליו מכוח צו המינוי חשופות למכלול סיכונים, בכלל זה טענות צדדים שלישיים וביקורת של בית המשפט.
מאחר והבקשה למינוי אפוטרופוס הינה בקשה מורכבת והליך משפטי לא פשוט, רצוי להיעזר בעורך דין לענייני אפוטרופסות, שידע להגיש בקשה מנומקת המפרטת את נסיבות המקרה וההסבר להגשת הבקשה.
משרדנו בעל ניסיון רב ובקיאות בהליכי מינוי אפוטרופוס ומעניק ללקוח ליווי מקצועי ואישי בכל הליך המינוי וכן לאחר קבלת צו המינוי. במסגרת זו, משרדנו מלווה משפחות השוקלות מינוי אפוטרופוס לבן משפחתם, למשפחות שנתמנה לבן משפחתם אפוטרופוס, ליחידים המבקשים שימונה עליהם אפוטרופוס וליחידים שכבר מונה להם אפוטרופוס והמבקשים לוודא כי האפוטרופוס מבצע את תפקידו בנאמנות. משרדנו מסייע אף לשקול מסלולים משפטיים מקבילים או חליפיים היכולים ליתן מענה לצרכי החסוי.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית הינה צוואה המשותפת לשני בני הזוג, שמנוסחת במשותף. מהן יתרונותיה ומדוע קיימת חשיבות לערוך צוואה זו ע"י עורך דין המומחה בתחום?

ביטול צוואה ישנה

אדם העורך צוואה בגיל צעיר עלול עם הזמן לשכוח על קיומה, מה יהיה דינה של אותה צוואה ישנה אם בחלוף השנים השתנו נסיבות חייו של המנוח והצוואה אינה משקפת עוד את רצונו? זוהי השאלה אשר נדונה על ידי בית המשפט המחוזי.

ידוע בציבור זכאי לרשת אישה לא נשואה שנפטרה, במקום אימה

פסק דין זה ממחישה פעם נוספת את החשיבות שבעריכת צוואה בכל גיל, בייחוד כאשר עסקינן באדם נטול ילדים ואשר אינו מקיים תא משפחתי מסורתי או באדם המעוניין לחלק את עזבונו בדרך שונה מזו הקבועה בחוק הירושה...

ניהול מאבקי ירושה - מחלוקת בנוגע לצוואה

בעת עריכת צוואה עבור אדם מבוגר המעוניין לערוך צוואה בערוב ימיו, קיימת חשיבות לכך שעורך הדין המטפל בעריכת הצוואה יתרשם מיכולותיו הקוגניטיביות והמנטליות של המצווה ויוודא כי המצווה מבין את תוכן הצוואה שעליה הוא..

ניהול מאבקי ירושה - התנגדות העברת נכסים שביצע המוריש בחייו

סכסוכי ירושה הם תופעה מצערת הפוקדת משפחות לא מעטות. ראוי לערוך הבחנה בין שני מצבים מרכזיים של סכסוכים הנוגעים לנכסים שמותיר אחריו אדם שהלך לעולמו:

סכסוכי ירושה - ביטול צוואה מאוחרת

צוואה מאוחרת יכולה להיות תוצאה של שינוי אמיתי ולגיטימי במערך היחסים או במאזן הערכים של המוריש בשנותיו המאוחרות אך לעיתים היא גם יכולה להיות תוצאה של לחץ נפשי ו/או פגיעה נפשית או מנטלית קשה שמהם סובל המוריש בערוב ימיו...

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.