מאת:


פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק"), עוסק ב-"ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד" ומקנה לעובדים את הזכות הבסיסית לתבוע את שכרם המגיע להם ממעביד שהפך לחדל פירעון מן המוסד לביטוח לאומי.

אפשרות קבלת הקצבה כאמור 'מניחה בדלתם' פתרון יעיל, פרקטי ואפקטיבי לפירעון חובותיהם (הן ממעסיק שפשט רגל ו/או חברה חדלת פירעון כפי שצוין לעיל). תכליתו של פרק זה, בדומה לחוק הביטוח הלאומי בכללותו, להקנות רשת בטחון עבור המבוטחים בשעה שאלו נמצאים ברגעי מצוקה וקושי כלכלי ניכר ביכולתם להתפרנס ממקור כלשהוא.

רבים המקרים בהם מעבידים נקלעים למצוקה פיננסית וקשיי נזילות ואין בידם אלא להפסיק את פעילותם ולהודיע על סגירת העסק כביום בהיר אחד, באופן מוחלט. כפועל ישיר מכך, הפסקת העבודה של העובד נעשית פעמים רבות מבלי ששולם מלוא השכר המגיע לעובד בגין העבודה וכן מבלי ששולמו פיצויי פיטורין וכן זכויות סוציאליות נוספות המגיעות לעובד בגין תקופת עבודתו. העובד עם סיום העסקתו נמצא אל מול 'שוקת שבורה' והופך שלא מרצונו לנושה של המעסיק.

הזכות לגמלה

סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי קובע את הזכות לגמלה ולפיו מבוטח יהיה זכאי לגמלה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלה, לפי העניין:
(1) צו הכרזה כפושט רגל;
(2) צו לפירוק חברה בידי בית המשפט או בהשגחתו;
(3) צו לפירוק שותפות;
(4) צו לפירוק אגודה שיתופית;
(5) צו לפירוק עמותה.

סעיף 183 לחוק הביטוח הלאומי קובע את שיעור הגמלה, ולפיו עובד יהא זכאי לתשלום חובות מעסיקו עבור שכר עבודה בגין תקופה שלא תעלה על 12 חודשי עבודה אחרונים (לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת וכיו"ב) וכן חוב בגין פיצויי פיטורים. שיעור הגמלה מוגבל תקרה השווה ל"סכום הבסיסי" (8,648 ₪ נכון ליום 1/1/17) כפול 13.

הגשת התביעה לקצבה

הגשת התביעה לקצבה תוגש למוסד לביטוח לאומי על ידי בעל התפקיד שמונה על ידי בית המשפט (מפרק של חברה/שותפות/אגודה/עמותה או נאמן בפשיטת רגל) וזאת בכפוף לכך שתוגש על ידי העובד תביעת חוב לבעל התפקיד.

טופס התביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים יוגש למפרק/נאמן בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים (המשקפים נאמנה את הכנסתו) ואישור מקופת הגמל. כמו כן, במקרים המתבקשים, יוגש מסמך לצורכי הוכחה המתעד את סכום פיצויי הפיטורים להם יהיה העובד זכאי, בהתאם למועד הפסקת העבודה. בנוסף לכך, מומלץ וראוי לצרף מסמכים נלווים נוספים לתביעת החוב, כאלו שייצקו תוכן ויביאו לכדי הוכחת התביעה ואישורה בהקדם. את הגמלה המשולמת יראו כשכר עבודה או פיצויי פיטורים לכל דבר ועניין, ועל כן ינוכה ממנה מס בהתאם לדין.

>> זקוקים לייעוץ אישי של עו"ד לענייני עבודה בנושא? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגמות ותהליכים בדיני חדלות פירעון, לרבות בעקבות משבר הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עינבל רחמים-אביטל עו"ד

איזון אינטרסים הוא שם המשחק בעולם המשפט. כך גם בדיני חדלות פירעון נדרש לאזן בין האינטרסים השונים של הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, תוך שמירה על יציבות כלכלית של שוק החברות והעסקים ומטרות ערכיות שחשובות לחברה בכללותה.

הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

תביעות נגד נושאי משרה ורואי חשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגידים

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח; שי גליקמן, עו"ד; עינבל רחמים-אביטל, עו"ד; עומר לוי, עו"ד

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי קיימת אפשרות על פי הדין להכיר בזכויות תביעה נגד רואי חשבון מבקרים של חברה ככאלו שעומדות לבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בעת הליכי חדלות פירעון ולא רק לנושי החברה. בכך קבע כי קיימת אפשרות בדין לחייב רואי חשבון מבקרים באחריות ישירה כלפי החברה המבוקרת ובעלי מניותיה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.