מאת:


פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק"), עוסק ב-"ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד" ומקנה לעובדים את הזכות הבסיסית לתבוע את שכרם המגיע להם ממעביד שהפך לחדל פירעון מן המוסד לביטוח לאומי.

אפשרות קבלת הקצבה כאמור 'מניחה בדלתם' פתרון יעיל, פרקטי ואפקטיבי לפירעון חובותיהם (הן ממעסיק שפשט רגל ו/או חברה חדלת פירעון כפי שצוין לעיל). תכליתו של פרק זה, בדומה לחוק הביטוח הלאומי בכללותו, להקנות רשת בטחון עבור המבוטחים בשעה שאלו נמצאים ברגעי מצוקה וקושי כלכלי ניכר ביכולתם להתפרנס ממקור כלשהוא.

רבים המקרים בהם מעבידים נקלעים למצוקה פיננסית וקשיי נזילות ואין בידם אלא להפסיק את פעילותם ולהודיע על סגירת העסק כביום בהיר אחד, באופן מוחלט. כפועל ישיר מכך, הפסקת העבודה של העובד נעשית פעמים רבות מבלי ששולם מלוא השכר המגיע לעובד בגין העבודה וכן מבלי ששולמו פיצויי פיטורין וכן זכויות סוציאליות נוספות המגיעות לעובד בגין תקופת עבודתו. העובד עם סיום העסקתו נמצא אל מול 'שוקת שבורה' והופך שלא מרצונו לנושה של המעסיק.

הזכות לגמלה

סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי קובע את הזכות לגמלה ולפיו מבוטח יהיה זכאי לגמלה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלה, לפי העניין:
(1) צו הכרזה כפושט רגל;
(2) צו לפירוק חברה בידי בית המשפט או בהשגחתו;
(3) צו לפירוק שותפות;
(4) צו לפירוק אגודה שיתופית;
(5) צו לפירוק עמותה.

סעיף 183 לחוק הביטוח הלאומי קובע את שיעור הגמלה, ולפיו עובד יהא זכאי לתשלום חובות מעסיקו עבור שכר עבודה בגין תקופה שלא תעלה על 12 חודשי עבודה אחרונים (לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת וכיו"ב) וכן חוב בגין פיצויי פיטורים. שיעור הגמלה מוגבל תקרה השווה ל"סכום הבסיסי" (8,648 ₪ נכון ליום 1/1/17) כפול 13.

הגשת התביעה לקצבה

הגשת התביעה לקצבה תוגש למוסד לביטוח לאומי על ידי בעל התפקיד שמונה על ידי בית המשפט (מפרק של חברה/שותפות/אגודה/עמותה או נאמן בפשיטת רגל) וזאת בכפוף לכך שתוגש על ידי העובד תביעת חוב לבעל התפקיד.

טופס התביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים יוגש למפרק/נאמן בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים (המשקפים נאמנה את הכנסתו) ואישור מקופת הגמל. כמו כן, במקרים המתבקשים, יוגש מסמך לצורכי הוכחה המתעד את סכום פיצויי הפיטורים להם יהיה העובד זכאי, בהתאם למועד הפסקת העבודה. בנוסף לכך, מומלץ וראוי לצרף מסמכים נלווים נוספים לתביעת החוב, כאלו שייצקו תוכן ויביאו לכדי הוכחת התביעה ואישורה בהקדם. את הגמלה המשולמת יראו כשכר עבודה או פיצויי פיטורים לכל דבר ועניין, ועל כן ינוכה ממנה מס בהתאם לדין.

>> זקוקים לייעוץ אישי של עו"ד לענייני עבודה בנושא? לחצו כאן.

קצבת עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ועדת החוקה אישרה את החוק להסדרי חוב בזמן הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח);צביה שיף,עו"ד

ועדת החוקה אישרה אתמול לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. החוק ייכנס לתוקפו שבועיים מיום פרסומו וחברות ויחידים יוכלו להיכנס להסדר בשנה הקרובה.

חישוב גובה מענק קורונה לעסקים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

משרדנו נותן את הליווי המשפטי המקצועי ואת הסיוע המלא בחישוב הנוסחאות והגשת הבקשות והמסמכים לרשויות המדינה - מה גובה המעניק שמגיע לכם? לחצו כאן למספרים המלאים.

מגפת חדלות הפירעון מאיימת למוטט את כלכלת ישראל

מאת: ד"ר שלמה נס, שותף מייסד בכיר במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'

משבר הקורונה מציב את המדינה תחת זעזוע חמור. מעבר למגיפה הבריאותית, ההשלכות הכלכליות מטרידות, אולי אף יותר. משקי בית, עסקים וחברות רבים, אשר דחו תשלומים, לקחו הלוואות, הגדילו חובות והרחיבו מסגרות אשראי – מגיעים לקווים אדומים והסכנה הגדולה ניצבת לפנינו. אם המדינה לא תפעל באופן אקטיבי להצלת המצב הכלכלי, נתעורר לתוך "מגיפה" חדשה – מגפת חדלות הפירעון.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים