מאת:


הוצאות המחיה של נישום הינו נושא העומד לדיון בפני פקידי השומה חדשות לבקרים. סבירותה של הכנסה תיבחן במישרין מגובה הוצאות המחיה של הנישום ובמצבים בהם לנישום פלוני ישנם הפרשי הון חריגים, תהבהב נורת אזהרה גדולה במוחו של פקיד השומה בחינת "חרב דמוקלס" מעל ראשו של הנישום.
 

כלל מיקרו-כלכלי ידוע הוא כי קיימת קורלציה חיובית בין רמת ההכנסה לבין הוצאות המחיה וכי ככל שרמת ההכנסה תעלה, יגדלו גם הוצאות המחיה בהתאם. הנחה זו נכונה עד לנקודה מסוימת שמעבר אליה תחל המשפחה לחסוך, כך שאחוז הצריכה מתוך הכנסתה יקטן ככל שתגדל ההכנסה. מאידך, קיימות גישות אלטרנטיביות ולשיטתנו נאורות יותר המנתקות את הקשר בין רמת ההכנסה להוצאות המחיה, הקשורות לדפוסי התנהגות משתנים, השפעות דמוגרפיות, השפעות קוגניטיביות וכיו"ב. נציבות המס נשענת בקביעת הוצאות המחיה של הנישום, לשיטתנו באופן פשטני למדי, על נתונים המגיעים מהלמ"ס לפי מחקרים הנערכים מידי מספר שנים.

 

מפקח המס על פי נתונים שמספקת לו הנציבות ועל פי שיקול דעתו, קובע אם הכנסת נישום או גידול הונו עולים בקנה אחד עם הוצאות המחיה שלו. במצב בו אליבא ד' מפקח מס הכנסה היחס בין הכנסתו של הנישום להוצאות המחיה שלו אינו סביר, עומדת לו הזכות לשום את הכנסתו לפי מיטב השפיטה. הבסיס לקביעתו של המפקח הן טבלאות המחיה המפרטות באופן דיכוטומי גרידא את אחוז ההוצאה למחיה והסכום הממוצע למחיה מההכנסה ברוטו לפי קבוצות הכנסה. חשוב לציין כי היחס המוענק לטבלאות המחיה דלעיל הוא כאוטוריטה של ממש וסיטואציות בהן פקידי השומה מתעלמים מהאמור בטבלאות תוך הפעלת שיקול דעת אינן שכיחות, זאת לשון המעטה. כמו כן יודגש כי במקביל לסמכויותיו של פקיד השומה רשאי גם מנהל המכס לערוך לנישום שומות על בסיס הפרשי הון בלתי סבירים שנתגלו, כאמור, על ידי פקיד השומה.

 

במרוצת השנים ניתנו מספר פסקי דין אשר הגבילו ולו במעט את מעמדם הרם של טבלאות המחיה, בהם נקבע כי התבססות סתמית על טבלאות המחיה אינה הוכחה מספקת ולא יעמדו כהוכחה מספקת בבית המשפט. אף על פי כן, במישור המשפטי, סיכוייו של הנישום אגב הפרשי הון אינם רבים בראש ובראשונה עקב נטל ההוכחה המוטל על כתפיו להראות כי לא הרוויח את הסכום שנקבע לו על ידי פקיד השומה. כפועל יוצא, מצטיירת תמונה קודרת לפיה טבלאות פשטניות שלא לומר שטחיות עלולות לפגוע בנישום ולקבוע לו הפרשי הון בלתי סבירים. במצב הדברים הנוכחי ישנו צורך קרדינאלי ברפורמה של ממש בשיטה הנוהגת, בין היתר, על ידי החלת שיטה חדשה שתיקח בחשבון אלמנטים דינאמיים ומהותיים כגון דפוסי התנהגות משתנים, נתונים דמוגרפים וכיוצא באלה רכיבים אשר יאפשרו לקבוע את הוצאות המחיה על סמך הוצאות אותנטיות שהוציא הנישום למחייתו זאת להבדיל מאותן טבלאות דיכוטומיות שלעיתים אינן משקפות את המציאות האמיתית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

חילוט שנעשה במסגרת תיק פלילי לא יותר בניכוי מההכנסה החייבת במס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

משמעות פסק דינו החדש של בית המשפט העליון הינה כי נישום המפיק הכנסה בדרך של ביצוע עבירה עשוי למצוא עצמו מחויב במס בגין הכנסה שכלל לא נשארה בידיו אלא חולטה לטובת אוצר המדינה וזאת בנוסף לעונש הפלילי שבו הוא עלול לשאת כתוצאה מביצוע העבירה.

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.