מאת:


נאמנות הינה הסדר משפטי היוצר זיקה בין הנאמן לנכס - זיקה זו מקנה לנאמן השפעה על גורל הנכס, אשר יכולה להתבטא באופנים שונים.
לנאמנות מטרות שונות ומגוונות, ביניהן דאגה לאנשים מוגבלים, חולים ופסולי דין, הגנה על הנכסים מפני תביעות נושים, תכנון מס ועוד. מוסד הנאמנות מורכב משלושה שחקנים:
"יוצר" - אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין;
"נאמן" - אדם שהוקנו לו נכסים, הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות;
"נהנה" - מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמן או מהכנסת הנאמן, במישרין או בעקיפין.
ככלל, הנאמן הוא זה שיהיה בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן ופעולות בנכסי הנאמן. לכל סוג נאמנות נקבע באופן ספציפי האם יראו את הכנסת הנאמן כהכנסת היוצר או כהכנסת הנהנה:
 
א. נאמנות תושבי ישראל
סוג זה חל על נאמנות שבמועד יצירתה - יוצר אחד לפחות ונהנה אחד לפחות בה היו תושבי ישראל. וגם, בשנת המס יוצר אחד לפחות או נהנה אחד לפחות בה הינו תושב ישראל. לחילופין, סוג זה יחול אף על נאמנות תושבי ישראל גם נאמנות שאינה נאמנות תושבי חוץ, אינה נאמנות נהנה תושב חוץ ואינה נאמנות קרובים. בנאמנות תושבי ישראל יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של היוצר ואת נכסי הנאמן כנכסיו של היוצר; בנאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים של יחיד תושב ישראל.
 
ב. נאמנות נהנה תושב ישראל
סוג נאמנות זה כולל שני סיווגי משנה:
1. נאמנות שאינה נאמנות קרובים - נאמנות שממועד יצירתה ועד שנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ ובשנת המס יש בה נהנה אחד לפחות שהוא תושב ישראל. על נאמנות נהנה תושב ישראל שאינה נאמנות קרובים יחולו ההוראות החלות על נאמנות תושבי ישראל.
 
2. נאמנות קרובים - נאמנות נהנה תושב ישראל שבין כל יוצריה לבין כל הנהנים תושבי ישראל בה מתקיימים יחסי קרבה, תחת 2 חלופות: האחת, היוצר הוא הורה, בן זוג, ילד או נכד של הנהנה. השנייה, בין היוצר והנהנה מתקיימים יחסי קרבה כאמור בפסקאות (1) או (2) של ההגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, שאינם כאמור בחלופה הראשונה, ופקיד השומה שוכנע כי הקמת הנאמנות וההקניות לנאמנות היו בתום לב וכי הנהנה לא נתן תמורה בעד זכותו בנכסי הנאמנות. במיסוי על פי נאמנות קרובים המיסוי יתבצע על פי שתי חלופות:
א. חלוקה מהנאמן לתושב ישראל תחויב במס בשיעור של 30% אם הוכיח הנאמן כי החלוקה לנהנה, כולה או חלקה, היא של נכס שאילו היה מועבר מהנאמן לנהנה במישרין היה פטור ממס (קרי, קרן) תהיה החלוקה של אותו נכס פטורה ממס.
ב. לפי בחירת הנאמן (בהודעה לפקיד השומה תוך 60 יום מיום הקמת הנאמנות או הפיכתה לכזו, לפי המאוחר), ניתן לבקש כי הכנסות הנאמנות - המיועדות לחלוקה לנהנה תושב ישראל - תחויבנה בשנת המס בה הופקו או נצמחו בשיעור של 25%. במקרה זה, החלק עליו שולם מס בשיעור של 25% יהא פטור בעת החלוקה בפועל. נאמן שהודיע כי בחר בחלופה זו לא יוכל לחזור בו כל עוד הנאמנות היא נאמנות קרובים.
 
ג. נאמנות תושבי חוץ
נאמנות שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ או שכל יוצריה הם תושבי חוץ וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה, וכן נאמנות שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה בשנת המס הם תושבי חוץ, או שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה. בנאמנות זו יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של היוצר ואת נכסי הנאמן כנכסיו של היוצר. הנאמנות הינה פטורה ממס בגין הכנסות שהופקו מחוץ לישראל ומשמרת את מעמדה בפטירת היוצר, ובלבד שהוא נחשב תושב חוץ במותו.
 
ד. נאמנות נהנה תושב חוץ 
היא נאמנות בה לא מתקיימים התנאים ביחס לנאמנות תושבי ישראל וכן איננה נאמנות על פי צוואה, והתקיימו בה כל אלה:
1. הנאמנות הינה בלתי הדירה וגם
2. כל הנהנים הינם תושבי חוץ, שזהותם ידועה וגם
3. יוצר אחד לפחות תושב ישראל. בנאמנות זו, יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.
 
ה. נאמנות על פי צוואה 
נאמנות שנוצרה לפי הוראות צוואה וכל יוצרי הנאמנות הם מצווים שהיו במועד פטירתם תושבי ישראל. בנאמנות לפי צוואה יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פריסת מס שבח בעסקת מקרקעין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

משרדנו מתמחה בליווי עסקאות למכירת מקרקעין לרבות ליווי וייעוץ בסוגיות המס הנובעות, לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות לטובת הבטחת השלמת עסקה ברורה חלקה ונקייה ובנוסף לייעץ לך, בכל הקשור לשיקולי המס.

קרן פיצויים בעקבות הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

זוהי קריאת חירום לממשלת ישראל וכנסת ישראל – גם בהתקיים מצב פוליטי מורכב, עליכם למצוא דרך לפעול בשיתוף פעולה ולנקוט בצעדים להצלת הכלכלה בישראל, תוך הענקת פיצויים לאלו הנפגעים מהשלכותיו הישירות והעקיפות של משבר הקורונה.

הסבר לנישום שקיבל הודעה על הפרשי מס שכר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

לאחרונה, פורסמו דברי הסבר מטעם רשות המיסים בכל הקשור להפרשי מס השכר במלכ"ר, המפרטים ארבע סיבות נפוצות להפרשים הנוצרים בדיווחי מס השכר של נישומים, כדלקמן:

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.