מאת:

סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") קובע מספר חלופות להגדרתה של עסקה. חלופה מס' 1 להגדרת "עסקה" עניינה במכירת נכס או מתן שירות כדלקמן:

"עסקה" – כל אחת מאלה:

(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד..."
סעיף 7 לחוק קובע כי מחיר העסקה הוא התמורה שהוסכם עליה לרבות:
"(1) כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על העסקה שלא על פי חוק זה...
(2) כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית..."

תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו – 1976 (להלן: "התקנות"), קובעת כי סכום אשר שולם כהוצאה עבור הלקוח לא יהיה חלק ממחיר העסקה אלא יראו בו כפיקדון:
"(א) סכום ששילם עוסק כהוצאות בשביל לקוחו, והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לעניין זה לשמו של אותו לקוח, לא יהיה חלק ממחיר העסקה.
(ב) נתקבל סכום לתשלום הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בשביל הלקוח, ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר העסקה – ויחולו הוראות תקנה 5, באם נתמלאו תנאים אלה, וכל עוד מתקיימים התנאים הבאים:
(1) הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות עבור הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאות.
(2) הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד, לענין הוצאות כאמור ופקדונות כאמור בתקנה 5, שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור, או שימוש בפקדונות כאמור.
(ג) כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו, כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש לתשלום הוצאות כאמור.."

מכאן עולה השאלה, מהו "מחיר העסקה" עליו צריכה לדווח חברה המאפשרת למשתמשים באפליקציה פרי פיתוחה לרכוש שירותים מאת ספקים שונים, תמורת עמלה בגין שרותי התיווך אותם היא מספקת, שאותה היא מנכה מהתשלום שאת יתרתו מעבירה היא לספקים, כאשר המחיר עבור השירותים נקבע ע"י הספקים ואינו נתון לשיקול דעתה של החברה ומקום בו ככל שהשירותים שהוזמנו ע"י המשתמשים אינם מסופקים, מחזירה החברה את כל התמורה למשתמשים?

בהחלטת מיסוי 3956/16 נקבע, כי עם קבלת התמורה מהמשתמש, על החברה להנפיק למשתמש קבלה בלבד, ובגין העמלה אותה תנכה, תנפיק החברה לספק חשבונית מס ובה יכללו הפרטים המזהים של הזמנת השירות בגינו קיבלה היא את העמלה. עוד נקבע כי על החברה לשמור על העתק הקבלה בצירוף העתק הזמנת המשתמש ישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת ספרי החשבון שלה.

כמו כן נקבע, כי ככל שיוותרו בידי החברה כספים שלא הועברו על ידה לספקים, הכספים יהיו חייבים במע"מ בידי החברה מכוח הוראת סעיף 12 לחוק.

זקוקים לייעוץ מס מקצועי ויסודי? לחצו כאן.
עוד מידע על חוקי ודיני המסים בישראל תמצאו כאן.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסכם מייסדים כאמצעי למניעת סכסוכים בין בעלי מניות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

במאמר זה נעסוק בהסכם בעלי מניות כאמצעי למניעת סכסוכים על רקע קיפוח המיעוט. סכסוכים שכאלה יש לנסות ולמנוע. כל סכסוך בין בעלי המניות, מטבע הדברים, עלול לפגוע בבעלי המניות עצמם, לייצר הוצאות מיותרות, להביא לידי כך שהבנקים ו/או ספקים סוגרים מסגרות אשראי, פגיעה במוניטין של החברה המשותפת ועוד אין ספור פרמטרים שליליים אותם יש למנוע ככול שאכן ניתן.

התקשרויות עסקיות ושיתופי פעולה עם עו"ד פעילים ולא פעילים

מאת: צוות האתר

משרדנו, המורכב מכ-75 עו"ד, כלכלנים ורו"ח, מושתת על מקבץ מחלקות ייעודיות, אשר לכל אחת מהן הבקיאות והניסיון המשפטי הספציפי לה, כך שכל מחלקה מתנהלת כ-"בוטיק" משפטי עצמאי, המתמקד בתחומי הבקיאות שלו.

ייצוג יועצי מס המבקשים למכור או לקנות פעילות ו/או רשימת לקוחות

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו יודע לתן ליועצי מס את הייעוץ הנדרש לטובת קידומם לעבר היעד, אם לטובת מכירת הפעילות, אם לטובת רכישת פעילות ואם לטובת חבירה למשרדים נוספים והקמה של פעילות רחבה ומקצועיות יותר בתחום ייעוץ המס.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.