מאת:

הטבות מס למפעל תעשייתי המייצא תוצרתו ומוגדר כ"מפעל מועדף"

חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") נחקק במטרה להגביר את הצמיחה הכלכלית בישראל תוך מתן דגש לעידוד השקעות הון, יוזמות כלכליות, וקידומה של תחרות המס בישראל. עיקר התמריצים ניתנים לעידוד התעשייה, תיירות ושרותי המחקר והפיתוח. התמריצים ניתנים בשני מסלולים מרכזיים: מסלול המענקים ומסלול הטבות המס.

 

בשנת 2011 אושר תיקון מספר 68 (להלן: "התיקון"), במסגרתו בוצעה רפורמה מקיפה אשר כללה את שינוי תנאי הזכאות להטבות המס וכן את הגדרת הישויות הזכאיות להטבות אלו. בין היתר נקבע כי חברה שתעמוד בתנאי החוק תזכה להטבות מס על כלל מחזור עסקיה ובשיעור מס קבוע הנקבע בהתאם לאזור בו מוקם המפעל. במסגרת התיקון נקבע מסלול הטבות חדש בשם "המסלול הירוק" אשר אינו דורש פנייה מוקדמת או את אישור פקיד השומה לשם החלתו ודי בכך כי מפעל יוגדר כ"מפעל מועדף" לשם קבלת ההטבות אותן מעניק המסלול.

 

מפעל מועדף מוגדר בסעיף 18א(ב) לחוק כמפעל העומד בשני תנאים, היותו "מפעל תעשייתי" אשר יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה ובנוסף "מפעל בר-תחרות". "מפעל תעשייתי" מוגדר בסעיף 51 לחוק כמפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית."מפעל בר-תחרות" הינו מפעל המקיים את תנאי סעיף 18א(ב) ובנוסף את אחד התנאים הקבועים בסעיפים 18א(ג):

1. עיקר פעילות המפעל הינה בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה וניתן על כך אישור מאת ראש המנהל למחקר ופיתוח תעשייתי.
2. 25% או יותר מכלל המחזור בשנת המס הם ממכירות בשוק מסוים (מדינה או טריטוריית מכס נפרדת), המונה 14 מיליון תושבים לפחות.
3. המחזור בשנת המס ממכירת מוצרים שייצר לשוק מסוים אינו עולה על 75% מכלל המחזור.

לשם הגשמתן של מטרות החוק, מוענקים מכוח תיקון מס' 68 פטורים, מענקים, הנחות, היתרים והקלות (להלן: "הטבות"). המבקשים לקבל את ההטבות הקבועות בחוק נדרשים להציג תכנית עסקית הכוללת תחזית לגבי תרומת המפעל בתחום התעסוקה והיצוא.

 

 

ההטבות מוענקות בכל שנת מס במידה והמפעל המועדף יעמוד בתנאי החוק, זאת ללא מגבלה על תקופת ההטבות. לפיכך יש לבדוק זכאות להטבות בכל שנת מס בנפרד, ובשנה בה לא עמד המפעל בתנאים הנדרשים בחוק לא יינתנו הטבות בהתאם לחוק באותה השנה.

הטבה במס החברות: חברה בעלת מפעל מועדף תשלם בשנת המס 2015 ואילך על הכנסתה החייבת מהמפעל מס חברות בשיעור של 16% ואם מפעלה ממוקם באזור המוגדר על פי החוק כאזור פיתוח א', תשלם מס חברות בשיעור של 9% (בשנים 2013-2014 עמדו שיעורי המס על 7% ו- 12.5% בהתאמה ואילו בשנים 2011-2012 עמדו שיעורי המס על 10% ו- 15% בהתאמה). זאת בהשוואה לחברה רגילה החייבת במס חברות בשיעור של 26.5% (החל משנת 2014).

 

הטבה במס על דיבידנד המחולק לבעלי המניות: על דיבידנד שמקורו ב-"הכנסה מועדפת", יחולו הוראות סעיף 51יח' לחוק, הקובע כי על אף האמור בסעיף 125ב לפקודה לפיו שיעור המס על דיבידנד הנו 25% (או 30% כאשר מדובר בבעל מניות מהותי), הכנסה מדיבידנד כאמור, תחויב בשיעור מס של 20%. על רווחי המפעל המועדף לא תוטל חבות מס נוספת בעת חלוקת הדיבידנד (כגון: השלמת מס חברות) מלבד חבות המס של בעל המניות. הוראות סעיף 126(ב) לפקודה יחולו על דיבידנד שמקורו ב"הכנסה מועדפת" של "מפעל מועדף", שישולם לחבר בני אדם. על דיבידנד כאמור, אין חובת ניכוי מס במקור כפי שהיה נדרש בעת חלוקת דיבידנד לחבר בני אדם מתוך רווחי מפעל מאושר ומפעל מוטב לפי האמור בסעיפים 47(ב)(2) ו‑51ב לחוק. למען הסר ספק, על חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מאושר ו/או ברווחי מפעל מוטב יחולו הוראות החוק הרלוונטיות (הן לעניין מס חברות והן לעניין מס דיבידנד).

 

הטבה בפחת מואץ: חברה בעלת מפעל מועדף זכאית לפחת מואץ על מכונות, ציוד, ובניינים בבעלותה המשמשים את המפעל המועדף זאת בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בסעיף 42 לחוק.

 

לסיכום, התיקון לחוק העניק הטבות מס ייחודיות לחברות העומדות בתנאיו, ובמאמר זה נסקרו בקליפת אגוז ההטבות המרכזיות המוענקות ל"מפעל מועדף". בשולי הדברים יש לציין כי במסגרת התיקון הוענקו הטבות אף לעוסקים בתחומי התיירות והחקלאות בכפוף לתנאי החוק.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.