מאת:


בית המשפט המחוזי בחיפה דחה עתירה להכריז על העותרת כזוכה במכרז לפיתוח עבודות אזור פיתוח תעסוקה באזור המחצבה בנשר בהיקף 16 מיליון שקל בשל אי עמידה בתנאי

 

השופט אלכס קיסרי מבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  החליט לדחות  את עתירת חברת  קבלני העפר אברהם יצחק בע"מ  וקבע כי אין מקום לשנות את החלטת ועדת המכרזים אשר פסלה את הצעת העותרת, על אף היותה ההצעה הזולה, מאחר ולהצעתה לא צורף אישור חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש בתנאי הסף של המכרז. בית המשפט המחוזי ביטל גם את צו הארעי שניתן ביום 9.7.15. אי לכך אישרר בית המשפט המחוזי את הזוכה במכרז חברת  ענב עפר ניקוז ובניה בע"מ אותה ייצג משרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים ושות'.

כב' השופט קיסרי קיבל את טענות עיריית נשר וועדת המכרזים של עיריית נשר וכן את טענות חברת ענב שיוצגה על ידי  עוה"ד אסף גרשגורן ואפי אוחנה ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים ושות' כי תנאי יסוד בתנאי מכרזים הוא עקרון השוויון ועמידה בתנאי הסף, כי הפרשנות אותה הציעה חברת אברהם יצחק בע"מ לתנאי הסף במכרז, לפיה אין נדרשת חתימת חברת הביטוח על מסמך "אישור חברת הביטוח" טעות ביסודה ולראיה יתר המציעות במכרז, לרבות ענב, כללו במסמכיהן את חתימת חברת הביטוח.

בעתירתה הסתמכה העותרת על פרשנות שלה לסעיף מתוך מסמך "דגשים לסיור קבלנים" שפרסמה ועדת המכרזים לפיו תנאי המכרז אינם דורשים הצגת אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח. בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את טענות עוה"ד גרשגורן ואוחנה ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים לפיהן יש להבדיל בין אישור חברת הביטוח לבין אישור קיום ביטוחים.

אישור חברת הביטוח חייב להיות מוגש חתום על ידי חברת הביטוח כיוון שעל פי תוכנו הוא כולל התחייבות של חברת הביטוח כי תחתום על אישור קיום הביטוחים הנדרשים במידה והמציע יזכה, ולפיכך אישור קיום הביטוחים הוא זה שאין שאין חובה לחתום עליו במסגרת הגשת ההצעות, אלא רק לאחר זכיית המציע במכרז. בית המשפט ציין כי אי עמידה בתנאי סף זה מספיקה על מנת לפסול את הצעת חברת יצחק אברהם.

ביתה משפט התייחס עוד גם לטענות העותרת בדבר פגמים שנפלו בהצעת חב' ענב. באשר לפגם נטען בערבות הבנקאית, בהיותה ערבות מיטבה שתוקפה ארוך ביום אחד מעבר לנדרש, קיבל בית המשפט את טענות עוה"ד גרשגורן ואוחנה כי מקור הפגם, ככל וקיים, נובע מניסוח התנאי במכרז, וכי ממילא מניין הימים לערבות מסתיים בשבת ולכן על פי חוק הפרשנות יש להאריך את המועד האחרון עד ליום ראשון שלאחריו.

בנוסף טענה העותרת כי באישור קיום ביטוחים של הזוכה נכללו מספר הסתייגויות על ידי חברת הביטוח ועל כן היה על ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. השופט קיבל את טענות המשיבות כי טענה זו לא עלתה בכתב העתירה ולכן לא ניתן להעלותה בדיון שהתקיים. כמו כן, גם לו עלתה בכתב העתירה, נקבע כי מניסוח המכרז לוועדת המכרזים שיקול דעת האם לפסול הצעה על בסיס הסתייגויות חברת הביטוח.

על כן דחה בית המשפט את העתירה וכן ביטל את הצו הארעי שאסר על העירייה מלקיים התקשרות ופעולה אחרת כלשהי על פי המכרז עד לבירור העתירה. השופט קבע כי תוקף פסק הדין יהיה מידי ללא עיכוב ביצוע עד להגשת הערעור. כמו כן פסק כי העותרת תשלם 15,000 ₪ לעירייה ולענב עפר ניקוז ובניה בע"מ ובסך הכול 30,000 ₪.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מוכר דירה שלא יידע את הרוכש על עבודת בניה בבניין הסמוך חייב בפיצויים?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

אדם המוכר דירה מחויב לגלות לקונה כל פרט מהותי שידוע לו על הנכס שהוא מוכר, אך האם ועד כמה חייב המוכר לספר על עבודות בניה שמתוכננות להתבצע בבניין אחר הסמוך לבניין שבו נמצאת הדירה? פסק דין חדש קובע

ביקורת חריפה על התנהלות ועדת הערר לענייני קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

פסק דין נוקב של בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשתי סוגיות מהותיות הנוגעות לבחינת בקשות למענקים על ידי ועדת ערר לענייני קורונה: (1) אופן קביעת הקשר הסיבתי בין ירידה בהכנסות העסק לבין מגבלות נגיף הקורונה, כאשר מדובר בעסק בעל תנודתיות רבה במחזורי הפעילות (כגון עסק עונתי). (2) מהן ההשלכות של עיכוב משמעותי במתן החלטה בהשגה על ידי רשות המסים.

ניהול סכסוכים בתחום הזכיינות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.