מאת:


בית המשפט המחוזי בחיפה דחה עתירה להכריז על העותרת כזוכה במכרז לפיתוח עבודות אזור פיתוח תעסוקה באזור המחצבה בנשר בהיקף 16 מיליון שקל בשל אי עמידה בתנאי

 

השופט אלכס קיסרי מבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  החליט לדחות  את עתירת חברת  קבלני העפר אברהם יצחק בע"מ  וקבע כי אין מקום לשנות את החלטת ועדת המכרזים אשר פסלה את הצעת העותרת, על אף היותה ההצעה הזולה, מאחר ולהצעתה לא צורף אישור חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש בתנאי הסף של המכרז. בית המשפט המחוזי ביטל גם את צו הארעי שניתן ביום 9.7.15. אי לכך אישרר בית המשפט המחוזי את הזוכה במכרז חברת  ענב עפר ניקוז ובניה בע"מ אותה ייצג משרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים ושות'.

כב' השופט קיסרי קיבל את טענות עיריית נשר וועדת המכרזים של עיריית נשר וכן את טענות חברת ענב שיוצגה על ידי  עוה"ד אסף גרשגורן ואפי אוחנה ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים ושות' כי תנאי יסוד בתנאי מכרזים הוא עקרון השוויון ועמידה בתנאי הסף, כי הפרשנות אותה הציעה חברת אברהם יצחק בע"מ לתנאי הסף במכרז, לפיה אין נדרשת חתימת חברת הביטוח על מסמך "אישור חברת הביטוח" טעות ביסודה ולראיה יתר המציעות במכרז, לרבות ענב, כללו במסמכיהן את חתימת חברת הביטוח.

בעתירתה הסתמכה העותרת על פרשנות שלה לסעיף מתוך מסמך "דגשים לסיור קבלנים" שפרסמה ועדת המכרזים לפיו תנאי המכרז אינם דורשים הצגת אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח. בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את טענות עוה"ד גרשגורן ואוחנה ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים לפיהן יש להבדיל בין אישור חברת הביטוח לבין אישור קיום ביטוחים.

אישור חברת הביטוח חייב להיות מוגש חתום על ידי חברת הביטוח כיוון שעל פי תוכנו הוא כולל התחייבות של חברת הביטוח כי תחתום על אישור קיום הביטוחים הנדרשים במידה והמציע יזכה, ולפיכך אישור קיום הביטוחים הוא זה שאין שאין חובה לחתום עליו במסגרת הגשת ההצעות, אלא רק לאחר זכיית המציע במכרז. בית המשפט ציין כי אי עמידה בתנאי סף זה מספיקה על מנת לפסול את הצעת חברת יצחק אברהם.

ביתה משפט התייחס עוד גם לטענות העותרת בדבר פגמים שנפלו בהצעת חב' ענב. באשר לפגם נטען בערבות הבנקאית, בהיותה ערבות מיטבה שתוקפה ארוך ביום אחד מעבר לנדרש, קיבל בית המשפט את טענות עוה"ד גרשגורן ואוחנה כי מקור הפגם, ככל וקיים, נובע מניסוח התנאי במכרז, וכי ממילא מניין הימים לערבות מסתיים בשבת ולכן על פי חוק הפרשנות יש להאריך את המועד האחרון עד ליום ראשון שלאחריו.

בנוסף טענה העותרת כי באישור קיום ביטוחים של הזוכה נכללו מספר הסתייגויות על ידי חברת הביטוח ועל כן היה על ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. השופט קיבל את טענות המשיבות כי טענה זו לא עלתה בכתב העתירה ולכן לא ניתן להעלותה בדיון שהתקיים. כמו כן, גם לו עלתה בכתב העתירה, נקבע כי מניסוח המכרז לוועדת המכרזים שיקול דעת האם לפסול הצעה על בסיס הסתייגויות חברת הביטוח.

על כן דחה בית המשפט את העתירה וכן ביטל את הצו הארעי שאסר על העירייה מלקיים התקשרות ופעולה אחרת כלשהי על פי המכרז עד לבירור העתירה. השופט קבע כי תוקף פסק הדין יהיה מידי ללא עיכוב ביצוע עד להגשת הערעור. כמו כן פסק כי העותרת תשלם 15,000 ₪ לעירייה ולענב עפר ניקוז ובניה בע"מ ובסך הכול 30,000 ₪.
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה עתירה להכריז על העותרת כזוכה במכרז לפיתוח עבודות אזור פיתוח תעסוקה באזור המחצבה בנשר בהיקף 16 מיליון שקל בשל אי עמידה בתנאי

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

להתכונן משפטית וכלכלית ליום של אחרי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

"חגיגת החיסונים" בארץ מפיחה בכולנו תקווה שהנה יש אור בקצה המנהרה אליה נכנסנו עם פרוץ מגפת הקורונה - אך יש לזכור כי ישנן השלכות רבות להכרזה על סיום תקופת המשבר הרשמי בישראל, השלכות שעלולות להיות פליליות או טומנות בחובן עלות גבוהה וחשוב לפעול מבעוד מועד ולהיערך בהתאם.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם