מאת: ;

ספסופה, מירון, קדיתא - רק מסלול אדום !!!

מנהל מס רכוש הפיץ לאחרונה ממש הבהרה, לפיה היישובים ספסופה, מירון, קדיתא ועוד, זכאים לבחור במסלול הפיצוי האופטימאלי - המסלול האדום. וזאת, לאחר תקופה ארוכה בה ישובים אלה לא נכללו ברשימת היישובים העונים על הגדרת יישוב ספר, שהינו גם קו עימות.
משמעות הבהרה זאת = זכאות יישובים אלו לפיצוי מלא על נזקי המלחמה.
ההחלטה דנן קריטית עבור עסקים ביישובים המוזכרים, משום שהמשמעות שלה היא, כי עתה אין הם צריכים להסתפק במתווים הסוציאליים אשר חוקקו לטובת המלחמה הספציפית דנן – מתווים הקרויים "מתווים ירוקים". ובפועל, זכאים הם לפיצוי בהתאם להוראות המקוריות, אשר באו ליתן פוליסת ביטוח של ממש לעסקים בקו עימות, וזאת באמצעות ה "מסלול האדום" הקבוע בחוק מס רכוש - 1961.
המשמעות האופרטיבית היא, כי עתה, עסקים שכאלה אינם מוגבלים לנוסחאות יבשות, חלקיות ולא בהכרח מספקות. אלא - זכאים הם לתבוע את הנזק הממשי שנגרם להם, משמע - את כל ההפסד שנגרם להם כתוצאה מהמלחמה.
לשון אחר - ניזוקים אלה למעשה נכנסים לגדר כוונת המחוקק המקורית - לעודד התיישבות והקמה של עסקים בקו עימות, ומתן מענה לאלה, כך - שהיה ופורצת מלחמה - אלה יהיו זכאים לפיצוי מלא. כזה, שיעמיד אותם במקום בו יכולים הם היו להימצא לו המלחמה כלל לא הייתה פורצת .
עסקינן בפיצוי פונה פני עתיד - פיצוי, אשר למעשה מושתת על מצב עובדתי שונה מהמציאות - כזה המחייב אותנו עוה"ד המתמחים (הח"מ ייצג את מס רכוש 13 שנה), להניח לטובת חישוב הפיצוי, כי המלחמה כלל לא פרצה, ובהישען על כך למפות את הפעילות, למפות את הנזק, לבנות ראשי נזק משפטים, להשתית את התחשיבים על פסיקה וחקיקה - ובסופו של יום, לבנות תחשיב כלכלי המנטרל את נזקי המלחמה. כך - שכלל המרכיבים יגולמו ויכללו במסגרת תביעה מנצחת, אשר תוגש למנהל מס רכוש, וכאשר עד להכרעה בה ניתן יהיה לקבל מקדמות ממנהל מס רכוש, וזאת ללא כל התניה וללא כל המתנה להחלטה של הממשלה האם להעניק פיצוי, האם להעריך מתווה ועוד
 
המתווה הירוק – מלכודת דבש
יובהר, כי רק במסלול האדום מוקנית זכאות לקבלת מקדמות מהירות, שהרי המדינה, בראש ובראשונה צריכה לתת עדיפות לאלה הממוקמים בקו עימות. ובהתאם לכך, מעתה - גם ישובים אלה המוזכרים בנדון, יקבלו עדיפות, ויקבלו את המקדמות באופן מהיר, כפי שמקבלים כלל היישובים הממוקמים בקו עימות.
עוד יואר, כי על הישובים הרשאים לתבוע במסלול האדום להפנים, כי בפועל, כל מה שנתן להם המתווה הירוק ייכלל במסגרת המסלול האדום ואף הרבה מעבר לכך. כך שכלל אין מקום לשאלה איזה מסלול עדיף – הירוק או האדום.
יואר, כי המסלול הירוק, לעולם לא ייתן פיצוי מעבר למסלול האדום, שכן, המסלול הירוק מעניק פיצוי המותנה בכך שיש קשר סיבתי בינו לבין המלחמה. כך - שהיה וימצא כי המתווה הירוק העניק לניזוק (משום שמדובר בנוסחאות רובוטיות סגורות ונטולות שיקול דעת והתאמה לעסק) פיצוי העולה אל זה המיוחס למלחמה, אזי בסופו של יום, המדינה תדרוש ממנו את הפערים, לרבות ריבית וקנסות!!!
המתווה הירוק בשום פנים ואופן לא בא לתת מעבר למסלול האדום.
יש אכן מצבים, בהם הצבת מספרים בנוסחאות "הרובוטיות" מעניקה לכאורה במתווה הירוק פיצוי מאוד מכובד. אולם אותו פיצוי, לא אחת, גדול ממה שבאמת ובתמים מגיע לניזוק. ומשכך, על הניזוק המגיש בקשה לפיצוי במתווה הירוק,  לקחת בחשבון כי היה והצבת המספרים בנוסחאות היבשות מניב  פיצוי העולה על המגיע לו, ואשר אין בינו לבין המלחמה 100% קשר סיבתי,  אזי – בחלוף המלחמה, כאשר יבדקו המתווים הירוקים לעומק, והם יבדקו –יידרש הוא להשיב למדינה כספים + ריבית + קנסות.

 
המסלול האדום - כל מה שהמתווה הירוק מציע והרבה מעבר לכך.
רק במסגרת המסלול האדום יוכל הניזוק לתבוע ע"ס תחשיב כלכלי ספציפי התואם לעסקו במדוייק, את הנזק המלא המגיע לו, לקבל מקדמות בצורה מושלמת, ולתבוע הן את כל מה שהמתווה הירוק אמור להעניק, והן את ראשי הנזק הייחודים למסלול האדום.  
יתרה מזאת, מעבר לניתן במסגרת המתווה הירוק, יכול הניזוק מספסופה, מירון, קדיתא ובכל קו עימות אחר, לתבוע פיצוי ע"פ המסלול האדום. גם אם בפועל לא הייתה לו ירידה במחזור, גם אם מיזם פלוני כלל לא יצא אל הפועל, גם אם לכאורה לא נגרם לו נזק של ממש. וזאת, על סמך ראשי נזק ותחשיבים פרטניים לו, אשר יכללו, בין השאר ראשי נזק דוגמת המפורטים מטה. והכול בהסתייגות, שכן בסופו של יום, עסקינן באירוע תקדימי, יש בנמצא חוסר בפסיקה ובפרשנות, ומשכך נדרשת אסטרטגיה וחשיבה משפטית מעמיקה לטובת קבלת הפיצוי המלא:
  1. אובדן הכנסה בגין כל תקופת המלחמה, כאשר הזכאות קיימת כבר משנת 1961, ואין היא מותנת בהחלטות ממשלה לעניין הארכה או אי הערכה של מתווה כזה או אחר.
  2. אובדן הכנסות עתידיות ו/או הכנסות בגין תקופת התאוששות, וזאת משום שברור כי גם לו המלחמה הייתה מסתיימת היום, ייקח זמן רב עד שהעסקים יחזרו לפעילות רגילה. במיוחד אם עסקינן בצימרים ווילות אירוח  בספסופה ו/או עסקים אחרים, אשר מושתתים על מצב רוח הלאומי לרבות תיירות ועוד.
  3. אובדן סחורה אשר היה צריך לזרוק עקב הפסקת הפעילות, והאמור נכון למסעדות, בתי אירוח, סופרים או כל עסק בו יש סחורות אשר להם תוקף מוגבל.
  4. פגיעה ברכוש פרטי ו/או עסקים של הניזוקים עקב הנטישה של אזורים בהם אזרחים נדרשו באופן חד משמעי ונחרץ - לפנות את הבתים ו/או העסקים. כך שנכון להיום יש ישראלים המצויים למעלה מ 120 יום מחוץ לבתיהם, ללא טיפול בנכסיהם וללא יכולת גישה ו/או השגחה, ללא תפעול מכונות, מכשירים, מפעלים, בריכות ועוד. מטבע הדברים היעדרות זו צפוי להניב נזקים לא מבוטלים ועלויות כבדות משקל, אותן יידרש הניזוק לשלם טרם השבת הנכס לקדמותו. טענה קשה משפטית, אך הכרחית ובהחלט יש בנמצא פסיקה תומכת.
  5. אובדן שווי של מלאי דירות אשר נבנה לפני המלחמה, בייחס לשווי של מלאי הדירות עקב המלחמה. יאמר, כי צוות משרדנו כבר זכה בפסיקה תקדימית, במסגרת מלחמת לבנון השנייה, המכירה בזכאות לפיצוי בגין הפער בין שווי המלאי לפני ואחרי המלחמה.
  6. פגיעה ברווחיות של העסק עקב המלחמה, גם בשעה בה המחזורים לא נפגעו. כך, שעסק שעקב המלחמה נדרש לשלם יותר הוצאות והרווחיות שלו ירדה – יוכל לתבוע את הפער בין הרווחיות לפני המלחמה לבין הרווחיות שירדה עקב המלחמה.
  7. פיצוי בגין בלימה של קצב הצמיחה של העסק. כך, שהיה ועסק פלוני גדל מידי שנה ב 10%, ובמהלך המלחמה הוא גדל לדוגמה ב – 2% בלבד, הרי שיוכל הוא לתבוע את העיכוב בצמיחה למרות המורכבות.
  8. פיצויים עתידיים עקב קשיים של חקלאים. לדוגמא - פוסט טראומה לבעלי חיים, הפלות, פלישה של חזירים ואחרים למטעים ועוד אשר פוגעים ביכולת לייצר הכנסות בעתיד.
 
לסיכום
ברור וגלוי הוא, כי העומד על מנהל מס רכוש הוא עצום - מאות אלפי עסקים פונים לטובת קבלת פיצוי. הקושי הוא רב, ומשכך המדינה מנסה לפרסם מתווים ירוקים אליהם יפנו הניזוקים. כמובן שמתווה ירוק מאפשר טיפול קל בתביעה ולכאורה יותר פשוט (לפחות בשלב הראשון), אולם ברור וגלוי הוא, כי גם במתווה הירוק, המנהל בסופו של יום יבדוק, האם יש קשר סיבתי בין המלחמה לבין הפיצוי והיה ולא – הניזוק, בחלוף המלחמה יידרש להשיב כספים ששולמו לו במתווה הירוק.
בנסיבות שכאלה, ועם כל ההבנה של המדינה לנסות ולהציע מתווים פשוטים יותר המוגדרים כמתווים ירוקים, הרי שהמתווה האדום, באופן מוחלט, הוא המתווה היחיד, המבטיח לניזוק פיצוי מלא בגין כל נזקי המלחמה. הוא המתווה היחיד אשר מקנה לניזוק בטחון לפיצוי בגין כל תקופת המלחמה, לרבות מקדמות, על כל המשתמע מכך. אין כל מקום לחשיבה בעניין – כל הזכאי לתבוע במסלול האדום חייב לבחור בו, כל מחשבה לפיה המתווה הירוק יעניק לו יותר - נועד לכישלון. המתווה הירוק הינו מתווה שאולי בא לנסות ולייעל,  אולם כאשר אנו רוצים לתבוע פיצוי מלא בגין כל תקופת המלחמה, ללא סימני שאלה, ומבלי לחכות להחלטות לעניין אורכה או אי אורכה של מתווים – יש לפעול במסלול האדום. לבנות תחשיב נזק מדויק, ע"ס ראשי נזק רבים ולתבוע ולקבל את המגיע - עד לאגורה האחרונה. שכן, לעסקים בקוו עימות מגיע לפני כל האחרים.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.