מאת: ;

תשלום מס עסקאות עודף? ישנן דרכים לקבלו בחזרה

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מע"מ") מטיל חבות במס על עסקאות בישראל. סעיף 22 לחוק מע"מ קובע שמועד החיוב במס בעסקאות למכירת טובין יחול במועד מסירתם לקונה וסעיף 24 לחוק מע"מ קובע שמועד החיוב הוא מועד קבלת התמורה בגין סכומה שהתקבל בפועל. סעיף 88 לחוק זה קובע שהמס ישולם בפועל על ידי העוסק עם הגשת הדוח למנהל מע"מ.
אלא, שישנם מקרים שבהם משולם מס מבלי חבות לשלמו. כך למשל, עבור תיירים, או במקרים בהם עוסק זכאי למס בשיעור אפס או לפטור ממס אך שילם מס בשיעור מלא, או במקרים בהם חל שינוי בתנאי העסקה או נפלה טעות בחשבונית לאחר מסירת הטובין, בין אם שינוי במחיר ובין אם ביטול העסקה כליל – או אז עלול העוסק למצוא עצמו כמי ששילם מס עסקאות עודף, שלא לצורך.
 

פטורים ושיעורי אפס

סעיפים 30 ו-31 לחוק מע"מ קובעים סוגי עסקאות שהמחוקק העניק לגביהן פטור ממס (סעיפים 31, 31א, 32 ו-33 לחוק מע"מ) או מס בשיעור אפס (סעיף 30 לחוק מע"מ). במקרים מסוימים עשויים עוסקים לערוך עסקאותיהם ולשלם את המס המלא הנובע מהן, מבלי לדעת שהם זכאים לפטור/מס בשיעור אפס.
במקרים אלו, נדרש העוסק לפנות למנהל מע"מ ולהציג בפניו את הנימוקים לזכאותו להחזר מס ששילם, ולבקש את השבתו של הסכום העודף.
 

תיירים

מקרה פרטני של פטורים ושיעורי מע"מ אפס חלים לגבי תיירים.
מכיוון שמע"מ הוא מס טריטוריאלי המוטל על הערך המוסף של יחידה עסקית במשק, קרי על פעילות הנערכת בשטח של מדינת ישראל – מכירת נכסים, מתן שירותים וייבוא טובין, קובע חוק מע"מ הוראות רבות לגבי מס בשיעור אפס או פטור ממס עבור תיירים. סעיף 43ב לחוק מע"מ קובע שבמועד יציאתו מישראל תייר זכאי להחזר מס ששילם בקשר לרכישת טובין אשר הוא לוקח עמו למדינתו.
תנאים לקבלת החזר לתייר:
  • בידיו אשרת כניסה לישראל מאחד מהסוגים הבאים: B2, B3 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם.
  • ברשותו טופס על/17 "רישום כניסה/ יציאה".
  • ברשותו טופס "הצהרת תייר שאינו אזרח ישראלי, לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975"
  • סכום הרכישה המינימלי (כולל מע"מ)- 125 ₪ (ל-2023)
  • בית העסק מאושר על ידי רשות המסים ומשרד התיירות כזכאי להחזרת מע"מ;
  • המוצרים עבורם מבוקש ההחזר מוצאים מגבולות ישראל, נרכשו לשימוש עצמי, ונקבעו כללים מסוימים לגבי רכישת תכשיטים ושעונים.
 

שינוי תנאי עסקה, ביטולה, או חוב אבוד

במקרים בהם חל שינוי בתנאי העסקה, ביטולה או שנוצר חוב אבוד לאחר מועד דיווח ותשלום המס, מוצא עצמו המוכר במצב בו העסקה שדווחה ובגינה שולם המס אינה העסקה שהתקיימה במציאות, וכתוצאה מכך – שילם הוא מס עודף.
עבור מקרים אלו קבע המחוקק את סעיף 49 לחוק מע"מ שמאפשר תיקון או ביטול חשבונית בנסיבות מסוימות: "הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר".
כלומר – שלושה מצבים אפשריים בגדר הסעיף: נסיבות בהן העסקה לא יצאה אל הפועל; נסיבות בהן עסקה מבוטלת; נסיבות בהן חלה טעות בחשבונית.
נסיבות בהן חלה טעות בחשבונית הן טכניות בעיקרן, וסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 ("הוראות מס הכנסה"), מגדיר כיצד נדרש לפעול עוסק המבקש לבטל או לתקן חשבונית לאחר הוצאתה.
נסיבות בהן בוטלה עסקה (או הקטנת התמורה המוסכמת) מקנות זכות לעוסק, בתנאים מסוימים, לפנות לרשויות המס ולבקש החזר מס העסקאות ששילם בגין העסקה שבוטלה או שתמורתה נמוכה מכפי שדווח בחשבונית.
נסיבות ספציפיות לגבי "חוב אבוד" יחולו כאשר עוסק דיווח על עסקה שערך ושילם את המס הנובע ממנה והקונה אינו מסוגל לשלם את מלוא התמורה המוסכמת, ולאחר שאפסו הסיכויים לגבייתה, על פניו – קיימת הצדקה להעניק לעוסק החזר המס ששולם בגין עסקה זו.
למקרים אלו הותקנה תקנה 24א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ("תקנות מע"מ"), שקובעת כיצד נדרש עוסק לפעול לקבלת החזר מס ששולם בגין חוב אבוד, ואת פרק הזמן העומד לרשותו לעשות כן – עד שלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית (כאשר במקרים בהם החוב סווג כ"אבוד" לאחר פרק זמן זה –קבע בית המשפט (ע"א 3498/21 [לילך- להכניס קישור למאמר על פסק הדין הזה]) כי על העוסק לפנות למנהל מע"מ בבקשה להארכת מועד לפי סעיף 116 לחוק מע"מ.
 
הדוגמאות לעיל הן כמה מהמקרים המרכזיים שבהם משולם מס עסקאות שלא לצורך, וכיצד אפשר לפעול על מנת לקבלו בחזרה.
כמובן שמומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מבעוד מועד וטרם עריכת עסקאות, וכן מיד בסמוך לכל שינוי שחל בתנאי העסקה לאחר דיווחה למע"מ ותשלום המס.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.