מאת: ;

האם בקשה לסעד זמני המוגשת ללא תביעה עיקרית, עוצרת את מרוץ ההתיישנות?

מקרה מעניין נוסף אשר הגיע לפתחו של בית המשפט העליון לפני כשבועיים, הוא בקשת רשות ערעור רע"א 193-23 יצחק נתנאלי ואח' נגד מפעל הפיס על פסק דין של בית משפט מחוזי מיום 29.11.2022 בע"א 5122-11-22 אשר דחה את ערעור המבקש על פסק דינו של בית משפט שלום מיום 6.6.2022 ת"א 28130-04-21 אשר דחה על הסף את תביעת המבקשים מחמת התיישנותה.
עניינה של התביעה הוא בכרטיס לוטו אשר על פי טענת המבקש נרכש על ידו ביום 13.04.2014 בשם בתו בתחנת פיס בביתר עלית. לאחר מועד ההגרלה בתאריך 16.04.2014, התברר למבקש כי הכרטיס לצערו אבד לו אך הוא זוכר היטב את צירופי המספרים בכרטיס וכי צירופים אלו מקנים לו זכייה במקום השני בהגרלה הזכאי לפרס על סך 500,000 ₪.המבקש פנה למפעל הפיס מספר פעמים בכתב ואף נערכו עמו מספר פגישות במשרדי מפעל הפיס. מפעל הפיס מטעמו טען כי לא נשלח אף כרטיס השתתפות בעל אותו מספר שנקב המבקש מזכיין בביתר עלית אלא מקרית ביאליק, כי מספר ת.ז שמסר המבקש אינו תואם את פרטי הכרטיס הזוכה במקום שני בהגרלה וכי הזכייה נפדתה זה מכבר לזוכה הרלוונטי.
 3 ימים טרם חלוף 7 השנים ממועד רכישת הכרטיס על ידו, הגיש המבקש לבית משפט השלום בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד, ללא כתב טענות עיקרי, להורות על בדיקה חיצונית של מחשבי מפעל הפיס ובתוך כך שיורה לבדוק מהיכן נשלח הכרטיס היחיד שזכה בפרס השני בהגרלת הלוטו בתאריך הנ"ל. בית המשפט דחה את הבקשה לסעד זמני באותו יום, ולכן הוגש בתאריך 05.07.2021 כתב תביעה מתוקן והפעם בשם שני המבקשים. או אז, דחה בית המשפט השלום את התביעה על הסף מחמת התיישנות.
בית משפט השלום קיבל את טענת מפעל הפיס בדבר קיומה של תקופת התיישנות מקוצרת מוסכמת בת 6 חודשים ממועד ההגרלה, והעיר כי גם ללא תקופת ההתיישנות המקוצרת היו עומדים המבקשים בפני סיכון לדחיית תביעתם על הסף. לעומתו קבע בית המשפט המחוזי כי ניתן היה להורות על דחיית הערעור לא רק מטעמי התיישנות מקוצרת כפי שקבע בית משפט השלום, אלא גם על פי תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק הואיל והתובענה הוגשה למעלה מ 7 שנים מהמועד בו קמה למבקש עילת התביעה. אגב קביעה זו נדרש בית משפט המחוזי לשאלה האם יש בהגשת בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד, ללא הגשת תביעה עיקרית, כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות, זאת הואיל והבקשה לסעד זמני הוגשה 3 ימים טרם חלוף תקופת ההתיישנות בעוד כתב התביעה העיקרי הוגש בחלוף חודשיים מתום התקופה האמורה. בית המשפט המחוזי השיב על כך בשלילה ועל כך הוגשה בקשת רשות ערעור לבית משפט העליון.
העליון, מפי השופט י'. כשר דחה את בקשת רשות הערעור משלא נמצא כי היא מעוררת שאלה משפטית עקרונית או כי קבלתה דרושה למניעת עיוות דין. טענות המבקשים על כך שבית המשפט המחוזי שגה בקביעותיו לעניין התיישנות הכללית ו/או המקוצרת, תוך התעלמות מנימוקי הערעור ומהראיות שהוצגו לו – נקבע כי לא נמצא ממש בטענות אלו. עוד ציין בית המשפט העליון כי תקנה 138(א)(1) לתקנות החדשות מקנה לבית משפט שלערעור סמכות לדחות ערעור בלא צורך בתשובה ואף ללא דיון אם סבר שאין לערעור סיכוי להתקבל. מדובר בחידוש לעומת התקנות הקודמות המבטא את מגמת התקנות החדשות בדבר ייעול ההליכים וחסכון במשאבים. לא נמצא כי נפל פגם ביישום התקנה בנסיבות דנן ובפרט לאור הנמקתו המפורטת של בית משפט מחוזי. כפי שציין ביהמ"ש המחוזי בפסק דינו, המחלוקת בסוגיית ההתיישנות נסובה על שאלות משפטיות שלא הצריכו בירור עובדתי. משכך, רצוי היה להכריע בהן כבר בפתח ההליך, כעניין מקדמי, כפי שנעשה בענייננו.
קביעת בית משפט מחוזי כי בנסיבות העניין הבקשה לסעד זמני במעמד צד אחד אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות – בדין יסודה. מקום בו הבקשה למתן סעד זמני נדחתה ביום בו הוגשה ולא הוגש כתב טענות עיקרי בתוך 7 ימים (כנדרש בהסדר המעוגן בתקנה 95(ג) לתקנות), לא ניתן לייחס משמעות כלשהי לבקשה במישור מרוץ ההתיישנות.
בית המשפט לא סבר כי יש לראות בבקשה למתן סעד זמני שהוגשה בהליך מושא הבקשה, בהיעדר תביעה עיקרית משום הגשת תובענה. תקנה 95(ג) לתקנות המעגנת סעדים זמניים, מקנה לבית משפט סמכות לתת סעד זמני טרם הגשת כתב תביעה אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין ובלבד שהתביעה תוגש תוך 7 ימים ממועד מתן הצו או בכל מועד אחר עליו יורה בית המשפט. התביעה העיקרית לא הוגשה לאחר 7 ימים וגם לא בפרק זמן ממושך לאחר מכן ולכן לא ניתן לייחס משמעות כל שהיא לבקשה במישור מרוץ ההתיישנות ודי בקביעה זו על מנת לדחות את תביעת המבקשים על הסף מחמת התיישנות. לאור האמור אין נדרש בית המשפט כלל לדון האם חל בעניין תקופת ההתיישנות המקוצרת ב 6 חודשים כטענת מפעל הפיס. בית המשפט נעליון כאמור דחה את בקשת רשות הערעור וחייב את המבקש ב 5,000 ₪ הוצאות לזכות מפעל הפיס.


לסיכום

בית המשפט העליון קבע כי בקשה לסעד זמני שהוגשה ללא תביעה עיקרית, ואף לא הוגשה תביעה תוך 7 ימים מיום הבקשה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ואין לייחס לה משמעות כלשהי במישור זה. מומלץ שלא להמתין עד לדקה ה-90 ככל שישנה מחלוקת הזקוקה להתברר משפטית תמיד כדאי להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום אשר ימנע תאונות מסוג זה.
עו״ד מקצועי ומנוסה יימנע מטעויות שיפגעו בלקוח.

 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.