מאת: ;

הוצאת רישיון לגידול מסחרי של קנאביס רפואי

רבות נכתב על סגולותיו של הקנאביס הרפואי ויכולתו המוכחת לסייע לחולים אשר סובלים ממצבים רפואיים שונים תוך הקלה על סבלם. הביקוש ההולך וגובר לקנאביס רפואי והפוטנציאל העסקי הגלום בכך לא נעלם מעיני רבים אשר מבקשים להקים בעצמם חווה לגידול מסחרי של קנאביס רפואי לצורך שיווקו ומכירתו. 
הרפורמה בתחום הקנאביס הרפואי אשר נכנסה לתוקף בשנת 2019 סללה את הדרך ליזמים אשר מעוניינים לגדל קנאביס בהיקף מסחרי כחלק משרשרת האספקה שבסופה יהיו זמינים בבתי המרקחת מוצרי קנאביס ברמה גבוהה ובכפוף לדרישות תקן מחמירות. 
מאחר והקנאביס היה ונותר סם מסוכן על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים, חל איסור על הפצתו, גידלו, ייצורו ושינועו אלא אם ניתן לכך רישיון כדין מהיחידה לקנאביס רפואי (היק"ר) במשרד הבריאות. עם זאת, לצורך קבלת הרישיון המיוחל לגידול קנאביס רפואי על המבקש לעמוד במספר לא מבוטל של תנאים מהותיים.
ראש ובראשונה, על מבקש הרישיון לגידול קנאביס רפואי לעמוד בתנאי סף, ובכלל זאת - 
  1. מבקש הרישיון צריך להיות אזרח ישראלי מעל גיל 25 או תאגיד רשום בישראל;
  2. מבקש הרישיון צריך להיות בעל זכויות בקרקע חקלאית בה ניתן לקיים את הגידולים המבוקשים;
  3. על מבקש הרישיון לקבל את אישור ועד היישוב המקומי אשר בתחומו יתקיים גידול הקנאביס הרפואי, וכן יש לקבל את הסכמת האגודה החקלאית במידה שהפעילות הינה בתחום משבצת חקלאית של קיבוץ או מושב.
בתי עסק אשר עונים להגדרה של חוות גידול או חוות ריבוי המעוניינים לגדל קנאביס רפואי יכולים להגיש בקשה עבור קבלת קוד עוסק אשר מהווה מספר זיהוי ייחודי לעוסק הקנאביס אשר יונפק על-ידי היק"ר. לאחר הגשתה תיבדק הבקשה על-ידי היק"ר במסגרתה נבחן האם המבקש עומד בדרישות הסף ואם אין נתונים כלשהם כנגדו אשר עלולים לפסול את בקשתו.
לאחר קבלת אישור קוד העוסק, תבחן התאמת המבקש לדרישות היק"ר לגידול קנאביס רפואי, כאשר בליבת הבדיקה תיבחנה תשתיות החווה, ובכלל זאת- האם הן תואמות את דרישות התקן, והליכי הגידול של הקנאביס.
נדגיש כי למבקש הרישיון או למנהל החקלאי מטעמו צריך להיות ניסיון מוכח בגידול חקלאי בבתי צמיחה לפחות בחמש השנים שקדמו לגידול הקנאביס, וכן ניסיון מקצועי מוכח בגידול חקלאי אינטנסיבי.
מלבד הרישיון לחווה או לחוות גידול, נדרש רישיון פרטני מהיק"ר, לכל עובד או פועל בחווה שבא במגע ישיר עם הקנאביס או יכול לבוא במגע כאמור.
הרישיון יינתן על-ידי היק"ר רק לאחר בחינת המלצות משטרת ישראל בכל הנוגע לדרישות זהות אשר תהיה רשאית לבחון לגבי כל מבקש רישיון קיומו של מידע הפוסל את אפשרות מתן הרישיון ובכלל זה מידע על הרשעות בפלילים.
כמו כן, המבקש יידרש לבדיקת אימות המתקיימת לאחר שהחווה החלה בגידול הקנאביס הרפואי. מטרתו של מבחן האימות היא לבחון את יישום התקנות של הליכי הגידול והבקרה של היבולים. ככל שהעוסק יצלח את בדיקת האימות ייזכה הוא לקבל אישור IMC-G.A.P, הלא הוא אישור לעמידה בדרישות ובתנאי הגידול הנאותים לקנאביס רפואי כמפורט בנוהל 151 של היק"ר.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.