מאת: ;

הודיעו לי שאיני 'תושב ישראל' לצרכי ביטוח לאומי - מה זה אומר?

יום בהיר אחד קיבל י' מכתב מהמוסד לביטוח לאומי ("מל"ל") ובו הודעה לפיה הוחלט שלא לראותו כ'תושב ישראל' החל משנת 2018, וכפועל יוצא מכך עליו להשיב קצבאות זקנה ששולמו לו, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד תשלומן ועד מועד השבתן.
י' קרא מכתב זה בהלם ותדהמה, שכן כל תקופת עבודתו כשכיר הפריש הוא משכרו את דמי הביטוח הלאומי, במלואם ובמועדם, וכעת בהגיעו לגיל זיקנה מתקבלת החלטה לשלול את זכאותו לקצבאותיו.
מה זה בכלל 'תושב ישראל' ולמה הוחלט שלא לראותו ככזה? מה יכול י' לעשות כדי לקבל את קצבאותיו?
 

'תושב ישראל' לצורך ביטוח לאומי

בדומה למס הכנסה, שאלת מקום התושבות של היחיד משמעותית ביותר גם בכל הנוגע לביטוח הלאומי. חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה-1995 ("החוק") קובע כי חובת תשלום דמי הביטוח והזכאות לקצבאות וגמלאות מתקיימת עבור מי שמוגדר כ'תושב ישראל'.

סעיף 2א לחוק מגדיר נסיבות שבהן לא יראו ביחיד כ'תושב ישראל' (בהתאם לשהייה בישראל מכוח סוגי אשרות מסוימים, שוהים שלא כדין וכיו"ב)

'תושב ישראל' לפי החוק מוגדר כמי שמחזיק באשרת שהייה חוקית בישראל שאינה מן הסוג המפורט בסעיף 2א לחוק, ושמרכז חייו בישראל.
מרכז החיים נקבע על בסיס שני מבחנים משלימים: המבחן האובייקטיבי שבוחן את הזיקות האובייקטיביות של האדם לישראל והמבחן הסובייקטיבי הבוחן היכן האדם רואה את מרכז חייו.
המבחן האובייקטיבי בוחן את זיקותיו החיצוניות של האדם. זיקות אלה מחולקות על פי כלל ל-3 תחומים:
  • האישי – המקום בו האדם ומשפחתו הקרובה מתגוררים דרך קבע.
  • הכלכלי – המקום בו האדם מחזיק את רוב נכסיו וממנו מקיים את פעילותו הכלכלית – מקום בו מצוי חשבון הבנק הפעיל, מקום בו מצוי בית הקבע של האדם, מקום בו רוכש האדם נכסים כגון רכב, פוליסות ביטוח, וכיו"ב.
  • החברתי – המקום בו אדם מקיים את פעילותו החברתית – חברות במועדונים, מפלגות, קהילות וכיו"ב.
מלבד אלו, ניתן ללמוד לגבי מקום התושבות בבחינת מספר ימי שהייתו של האדם בישראל למול מספר ימי שהייתו במדינה אחרת.
 
המבחן הסובייקטיבי באיזו מדינה ראה בעצמו האדם כתושב קבע.
מקום בו קובע המוסד לביטוח לאומי שאדם אינו תושב – הוא אינו חייב לשלם את דמי הביטוח ובמקביל הוא אינו זכאי לקצבאות וגמלאות מכוח החוק. מלבד זאת, לאור הקשר בין החוק ובין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 ("חוק ביטוח בריאות"), אדם שאינו 'תושב ישראל' אינו נכנס לתחולת חוק ביטוח בריאות ואינו חייב לשלם מס בריאות. במקביל, מנותקת חברותו מקופת חולים ומזכאות לשירותים רפואיים בישראל בתנאים ובמחירים המוענקים לתושבי ישראל.
 

ניתוק ביוזמת המוסד לביטוח לאומי

מערכות המוסד לביטוח לאומי מסונכרנות עם מערכות בקרת הגבולות כך שיחידים ששוהים בישראל מתחת ל-183 ימים בשנת מס במהלך מספר שנים עשויים, בסיכוי גבוה, לקבל לידיהם הודעה מצד הביטוח הלאומי על כך שנותקה תושבותם, וזאת בשל העובדה ששהייה בישראל פחות ממספר ימים כאמור מקים חזקה לפיה היחיד אינו תושב ישראל (בדומה לכללים החלים לגבי מס הכנסה). מקרים אלו אינם נפוצים לגבי תושבות לצרכי מס הכנסה, וזאת מסיבות ברורות.
למכתב זה מצורף לרוב טופס ובו היחיד רשאי להציג בפני רשויות הביטוח הלאומי את טענותיו מדוע יש לראות בו כ'תושב ישראל'. יחיד שבחר לעשות כן, יגיש טופס זה, בצירוף הוכחות לטענותיו, לידי סניף המוסד לביטוח לאומי בו הוא רשום, וטענותיו ייבחנו על ידי עובדי המוסד המוסמכים לכך. מקום בו יוחלט לדחות את טענות היחיד ולהותיר את מעמדו כמי שאינו 'תושב ישראל' – יוכל היחיד לערער על החלטה זו בפני בית הדין לעבודה.
 

מה כדאי לעשות?

סיווג כ'תושב ישראל' כולל שילוב של טענות משפטיות ועובדתיות, והצגתן באופן משכנע, די בדומה לכתב טענות משפטי, בפני נציגי המוסד לביטוח לאומי. אנו ממליצים לשמר תיעוד רחב ככל הניתן המחזק את טענות היחיד להיותו 'תושב ישראל', ולהיעזר בשירותיו של איש מקצוע לצורך ליווי למול נציגי המוסד באופן מיטבי.
 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.