מאת: ;

על התקשרות עסקית לפי מודל זכיינות

הסכם הזכיינות הוא חוזה לפיו בעל זיכיון או זכיין ראשי מעניק לזכיין את הזכות לערוך שימוש בזיכיון למטרות שיווק של טובין או סוגי טובין מסוימים, ובכלל זאת - שימוש בשם מסחרי אחיד או בסימן מסחר או בסימן שירות אחיד, העברה של ידע מהותי מבעל הזיכיון לזכיין לשיווק הטובין ומכירתם, וכן מתן סיוע מסחרי או טכני מבעל הזיכיון לזכיין במהלך תקופת הסכם הזכיינות (ראו - כלל 1 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות) (הוראת שעה), התשס"א- 2001).
 
היתרון הגלום בהסכם זכיינות עבור בעל הזיכיון הוא היכולת להרחיב את פעילותו העסקית מבלי להידרש להשקעה כספית ישירה ומבלי ליטול על עצמו את הסיכונים הכרוכים בכך. מנגד נהנה הזכיין מהיכולת להשתמש במותג קיים, מוכר ומוצלח מבלי להידרש ל'חבלי לידה' אשר נלווים להקמת עסק חדש ובלתי מוכר, ובכלל זאת - ייתור הצורך לשווק ולמתג את שם בית העסק תוך ניסיון סיזיפי לשכנע לקוחות פוטנציאליים בדבר איכות מוצריו.

זכיינות מודלים

קיימים סוגים שונים של מודל הזכיינות, כאשר המוכר והנפוץ מכולם הוא מודל של זכיינות מלאה בה הזכיין רוכש מבעל הזיכיון את הזכות להשתמש בסימן המסחר והקניין הרוחני אשר בבעלותו, ומנגד מקבל ממנו הזכיין הכשרה, הדרכה וליווי עסקי צמוד לצורך הפעלת בית העסק. כמו כן, קיים גם מודל של  זכיינות תפעולית בה הזכיין ובעל הזיכיון חולקים ביניהם את היבטי התפעול והניהול של העסק. עוד ניתן למצוא מודל פחות נפוץ של זכיינות מאסטר בה רוכש הזכיין את הזיכיון מרשת אשר טרם הקימה סניפים בישראל לצורך הפעלת סניפים בישראל.
כבכל הסכם משפטי מחייב יגדֵר הסכם הזכיינות את היבטים המהותיים אשר ביסוד ההתקשרות בין בעל הזיכיון לבין הזכיין, ובכלל זאת - תקופת הזיכיון, אשר יכולה להתפרס על-פני מנעד רחב של תקופות; תיחום הזכיינות לשטח גיאוגרפי מסוים; גובה דמי הזיכיון אשר יהא על הזכיין לשלם לבעל הזיכיון לרבות האופן בו ייקבע שיעורם; העלויות הכספיות - הבלתי תלויות - אשר על הזכיין לשאת בהן; התחייבויות בעל הזיכיון כלפי הזכיין, ובכלל זאת - היקף שירותי ההדרכה וליווי האישי אשר על בעל הזיכיון להעניק לזכיין; ועוד.
יחסי בעל זיכיון וזכיין הם יחסים ארוכי טווח אשר דורשים אמון בין הצדדים, יחסי גומלין ומידת מה של קשר ותיאום שוטפים, שהרי הזכיין מקבל זכות בלעדית לפעול בטריטוריה מסוימת תחת המזכה והלכה למעשה מייצג את המזכה באותו אזור ונתפס כפועל בשמו ומטעמו. מנגד סומך המזכה על הזכיין שיפעל כמיטב יכולתו למקסום רווחי בעל הזיכיון.
לנוכח ההתמשכות הטבועה בהסכם הזכיינות, נקבע בפסיקה כי ישנם יחסים מיוחדים בין בעל הזיכיון לבין הזכיין (ראו- ע"א 4232/13 אנגלו סכסון סוכנות לנכסים בע"מ נ' בלום (פורסם בנבו, ניתן ביום 29.1.2015), פסקה 15 לפסק דין כב' השופט י. עמית), אשר מחייבים את הצדדים להתחשב האחד במשנהו ולקדם האחד את ענייניו של השני.
 
בעוד שהסניף אשר מנוהל באמצעות זכיין עשוי להיות אחד מני רבים עבור בעל הזיכיון, הרי שעבור הזכיין יהא סניף זה בבחינת 'מפעל חייו' בו השקיע את מיטב כספו ועמלו. לפיכך, במקרה בו אחד הצדדים להסכם מעוניין בביטול הסכם זכיינות, הרי שיש לבחון לעומקם ולרוחבם את הוראות הסכם הזכיינות וכן את הנפקות המשפטית אשר תתלווה לביטול חד-צדדי של הסכם הזכיינות. כמו כן, הואיל והוראות הסכם הזכיינות נקבעות על פי רוב על-ידי בעל הזיכיון בלבד, יש לבחון האם אין בהן משום קיפוח בלתי מידתי של הזכיין, שהרי אז עשוי בית המשפט לבטלה.
הגם שהסכמי זכיינות נפוצים בישראל, אין הסדר חקיקתי מלא לגבי מודל הזכיינות אשר מקים זכויות וחובות כבמדינות אחרות ובהיעדרו נאלצים בתי המשפט לפנות להוראות הדין הכללי על-מנת לפתור מחלוקות אשר עלולות להיווצר בין בעל הזיכיון לבין הזכיין. מניה וביה החשיבות הרבה אשר יש לייחס לניסוח מוקפד של הסכם זכיינות תוך מתן דגש למלוא ההשלכות המשפטיות אשר עלולות להיווצר במהלך תקופת הזכיינות.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.