מאת:


לוקסמבורג, אותה מדינה קטנה היושבת במערב אירופה (בטווח שבין משולש המדינות צרפת, גרמניה ובלגיה) מונה כיום למעלה מחצי מיליון תושבים, 20% מתוכם – זרים, מרביתם משקיעים ואנשי עסקים רבים הבוחרים לרכז את פעילותם העסקית הבינלאומית דווקא במדינה הקטנה.
נכון לימים אלו למעלה מ- 10,000 חברות המוחזקות ע"י משקיעים זרים פועלות מתוך שטחי המדינה הקטנה, ולא בכדי. ההשתייכות לאיחוד האירופאי, היציבות הפוליטית, הכלכלה האיתנה הבאה לידי ביטוי בשיעור תמ"ג גבוה לנפש, האקלים העסקי הנוח ושיטת המס הגמישה המיטיבה עם משקיעים זרים (בעניינה נרחיב בהמשך דברינו אלו), הם העומדים בבסיס בחירתם דנן.
נדמה כי רשויות המדינה פועלות ללא הרף במטרה לבסס תשתית מודרנית נוחה יעילה עבור גורמים זרים המבקשים לנווט את עסקיהם פנימה לתוך המדינה, וביתר שאת בכל הנוגע לשיטת המס הנוהגת.
במסגרת דברינו שלהלן, נבקש לתאר בקצרה את היבטי המס ובפרט את יתרונות המס הבולטים הרלוונטיים הצומחים מהחזקת חברה בלוקסמבורג.

מיסוי חברות
חברה תסווג כחברה תושבת לוקסמבורג ככל ונרשמה במדינה וככל ומרכז הניהול שלה נמצא בלוקסמבורג. בתוך כך, חברות תושבות לוקסמבורג ימוסו בגין הכנסותיהם המופקות בכל מקום בעולם.
שיעור מס החברות במדינה עומד כיום על 21% (מוטל על חברות שהכנסותיהן השנתיות עולות על 15,000 יורו, בעוד שחברות אשר הכנסותיהן נמוכות מהאמור ימוסו בשיעור 20% בלבד).
ניכוי מס במקור
דיבידנדים- ככלל, על דיבידנד המשולם לחברה שאינה תושבת לוקסמבורג יוטל מס לניכוי במקור בשיעור 15% (אלא אם כן נקבע הסדר אחר במסגרת אמנה למניעת כפל מס).
ריבית ותמלוגים- לוקסמבורג אינה מטילה חובת ניכוי מס במקור על הכנסות מריבית או מתמלוגים.
כמו כן, דיבידנדים שישולמו לחברות אם תושבות מדינות החברות באיחוד האירופאי פטורות מניכוי מס במקור מתוקף דירקטיבת חברת אם-בת.

חוקי מס ייחודים לחברות אחזקות
מזה שנים רבות מהווה לוקסמבורג מוקד משיכה לחברות אחזקה, בעיקר נוכח שיטת המס הייחודית הנוהגת, הפוטרת בקונסטלציה מסוימת הכנסות דיבידנד ורווחי הון. כמן כן, שיטת המס דנן מעניקה פטור מיוחד מניכוי מס במקור בגין דיבידנד ששולם לבעלי מניות בחברת אחזקות העונים על מספר קריטריונים שנקבעו בחוק.
מטבע הדברים, חוקי מס אלו, שנחקקו כבר במהלך מלחמת העולם השנייה, אטרקטיביים במיוחד עבור משקיעים זרים, לבטח נוכח היתרונות הייחודיים הגלומים בהם בהשוואה לשיטות מס מערביות אחרות.
על-פי חוקי המס במדינה, פטור מתשלום מס יוענק על הכנסות דיבידנד או רווחי הון המתקבלים אצל חברת אם מחברות בנות, ככל וחברת האם הנה תושבת לוקסמבורג או ככל וחברת האם מקיימת מוסד קבע בלוקסמבורג שהוא כל אחד מאלה :
-          חברה הנהנת מהוראת הדירקטיבה לעניין חברת אם-בת; או
-          חברה תושבת מדינה החתומה על אמנה למניעת כפל מס עם לוקסמבורג; או
-          חברה תושבת מדינהEEA  (European Economic Area);
יודגש כי על מנת ליהנות מהוראות אלו, על חברת האחזקות להחזיק לפחות ב- 10% ממניותיה של חברת הבת או לחילופין להוכיח כי רכשה אותן בתמורה שלא תפחת מ-1.2 מיליון יורו (לעניין פטור ממס על דיבידנד) או בתמורה שלא תפחת מ-6 מיליון יורו (לעניין פטור ממס רווח הון).
בנוסף, הוצאותיה של חברת אחזקות, כגון הוצאות ריבית, ניתנים לניכוי (מבסיס ההכנסה החייבת) אך ורק ככל ויעלו על הכנסותיה הפטורות של חברת האחזקות מאותה שנת מס.

פעילויות בתחום ה-IP  
לוקסמבורג מציעה הטבות מס אטרקטיביות במיוחד בתחום ה- IP בקשר עם רווחי תמלוגים ורווחי הון, ובכלל זה, פטור עבור 80% מסך הכנסות חברה מתמלוגים ומרווחי הון (עד כדי שיעור מס אפקטיבי של 5.72%). נוסיף כי הפטור דנן חל בקשר עם זכויות IP  מסוגים שונים ובכלל אלה: פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, כתובת דומיין וזכויות יוצרים על תוכנה וחומרה.

דירקטיבת האיחוד האירופאי בנושא ריבית ותמלוגים
מתוקף היותה של המדינה חברה מן המניין באיחוד האירופאי, נהנית לוקסמבורג מדירקטיבה בנושא ריביות ותמלוגים המעניקה פטור מניכוי מס במקור בגין תשלומי ריבית ותמלוגים המשולמים לחברות תושבות האיחוד, ככל ואלו עומדות בקריטריונים המנויים בדירקטיבה.

מערך רחב של אמנות למניעת כפל מס
לוקסמבורג חתמה עד כה על למעלה מ-60 אמנות למניעת כפל מס ובכלל זה מול כל מדינות האיחוד האירופאי, ארה"ב וישראל. לאחרונה חתמה המדינה על שורה של אמנות למניעת כפל מס מול אזרבייג'ן, גאורגיה, הודו, מולדובה ואיחוד האמירויות.
לסיכומם של דברים, במהלך 50 השנים האחרונות, רשויות המס בלוקסמבורג, בסיועה של הקהילה העסקית, הצליחו לבנות תשתית יציבה ואטרקטיבית לאין שיעור עבור גורמים עסקיים בינלאומיים הראויים במדינה כפלטפורמה לניהול מבנים תאגידיים יעילים. אלא שיתרונותיה של לוקסמבורג אינם נובעים מאלמנט אחד כזה או אחר, שהרי הסינרגיה בין מכלול הדברים היא שהופכת את המדינה ליעד מושך במיוחד לריכוזה של פעילות עסקית בינלאומית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.