מאת:


קבינט הדיור אישר אך לאחרונה תוכנית להורדת מחירי הדירות וזאת באמצעות מתן פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה. בהתאם לכך, פורסם תזכיר הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014. על מנת להוריד את מחירי הדיור ומחירי נדל"ן בטווח הקצר, הוצע כאמור להוריד את תשלום המע"מ לשיעור 0 אחוז עבור רכישת דירה ראשונה, באופן שבו הקבלן לא יצטרך להעביר תשלומי מע"מ בגין מכירת דירות שביצע. פעולה שצפויה להביא לירידה משמעותית ומיידית במחירי הדירות, שכן רכיב המע"מ הינו מעל ל- 15% ממחיר הדירה.
 
על מנת ליהנות מהטבת המע"מ נקבעו מספר תנאים בהצעת החוק אשר קובעים כי, רק תושב ישראל אשר לו ולבן זוגו ילד אחד לפחות בחזקתם או בני זוג ללא ילדים מעל גיל 35, או רווק ללא ילדים אשר גילו מעל 35 ייחשבו זכאים. כאשר "רוכש מוטב" ייהנה מההטבה כשמחיר הדירה יהיה עד 1,600,000 ₪ בתנאי ששירת שירות צבאי או לאומי או שנבצר ממנו לבצע שירות כזה עקב נכות או שנדחתה בקשתו לביצוע שירות צבאי או לאומי. עוד נקבע שגם מי שלא ביצע כל שירות צבאי או לאומי ולא נבצר ממנו לבצעו, אך עומד בשאר התנאים יהנה מהטבה אולם רק עבור דירה במחיר של עד 600,000 ₪ (סכום אשר על פי החלטת הממשלה, תוקן לאחר מכן ל- 950,000 ₪). בנוסף נקבע כי שטח הדירה שתזכה בהטבה יהיה בין 60 – 140 מ"ר ויעמוד בסטנדרט בנייה שיקבע ע"י משרד האוצר לאחר התייעצות עם שר השיכון. בנוסף תינתן ההטבה רק לדירות שנבנו בבנייה לגובה. כמו כן, נקבע כי התנאים יתמלאו רק למי שרוכש דירה ראשונה בחייו או שאין בבעלותו דירה מאז שנת 1995, כל זאת לאחר קבלת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון ולאחר בדיקה מול רשות המיסים.
 
יש לציין כי בשל חשש מפני ניצול לרעה של מימוש ההטבה ובשל חשש מעלייה מלאכותית של מחירי הדירות והתאמתם לרף המקסימאלי של 1,600,000 ₪ נקבעו מספר מנגנונים שנועדו למנוע את התופעות הנ"ל: ראשית, מוצע כי מי שרכש דירה במסגרת זו יוכל להעביר את זכויותיו בדירה רק בתום חמש שנים ממועד המסירה. שנית, לא תתקבל ההטבה במקרים של יחסים מיוחדים בין המוכר (הקבלן) לרוכש. שלישית, נקבע איסור על התניית מכירת דירה בתנאי שלא קשור למחיר הדירה. רביעית, נקבע כי השמאי הממשלתי הראשי יוסמך לקבוע ערך מ"ר בהתאם לחלוקת הגושים. 
 
כמו כן, יחולו חובות דיווח תשלום מס מצד רוכש שימכור את דירתו לפני שחלפו חמש שנים ממועד מסירתה, ובנוסף יוטלו סנקציות בדמות תשלום כפל מס במקרים של ניצול לרעה של ההטבה. מעבר לאמור, יוסמך שר האוצר לקבוע הוראות וכללים נוספים למניעת שימוש לרעה בחוק.
 
החוק האמור אמנם נועד להביא להורדת מחירי הדיור בטווח הקצר, אך הוא גם יגביר את הביקושים לדירות חדשות, מה שעשוי להביא להורדת הביקושים לדירות יד שניה ובהמשך להוזלת מחירים. יחד עם זאת ידוע כי עליית מחירי הדירות בישראל נובעת כתוצאה מהיעדר היצע בדירות המוצעות למכירה, כאשר הביקוש בישראל לדירות עומד על כ-40 אלף יחידות דיור לשנה בעוד שרשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון אישרו במשך שנים ארוכות מכירת קרקעות לבניה של כ- 30 אלף יחידות בשנה ואף פחות מכך. ראוי להזכיר כי נעשו גם בעבר ניסיונות להפחתת הביקושים באמצעות בנק ישראל שכידוע לא הצליחו לבלום את עליית המחירים. לצורך כך, כפי שמצוין גם בהקדמה לתזכיר, על הממשלה להמשיך לפעול גם ובעיקר בהיבט ההיצע.
תזכיר חוק מס ערך מוסף בעסקה לרכישת דירה מוטבת

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

התיישנות דיון בהשגה על החלטה בענייני קורונה ו/או מס שנתי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל מורן, משפטן

אחת התכליות של קבלת החלטה על ידי רשות מנהלית היא ליצור וודאות אצל אדם אשר טרם התקבלה החלטה בעניינו, במיוחד בעניינים הקשורים בכספים, שומות וחבויות מס. ראוי יהיה ואף נכון לומר כי כאשר המחוקק מגביל את הרשות לפעול בצורה מסוימת בעניין בעל חשיבות עבור האזרח אשר מתנהל מול אותה הרשות הנכבדה, הפועלת בממלכתיות לטובת קופת המדינה, עליה, למרות חשיבותה ומעמדה הנכבד, לעמוד בזמנים שהוקצבו לה.

נאמנות - דרך להגנה על נכסים בתקופות אי וודאות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

נאמנות היא הסדר משפטי בו נכסים מופקדים בידי צד ג', אדם או חברה, לצורך ניהולם לטובת נהנה או נהנים תוך תשלום ההכנסות המופקות מנכסים אלה לידי הנהנים. נאמנות יוצרת מעין - בעלות של הנאמן בנכס, ומנתקת את הקשר בין הנכס ובין הנהנים בנאמנות ויוצר הנאמנות. עובדה זו משמעותית בקשר להליכי חדלות פירעון להם עלולים הנהנים / יוצר הנאמנות להיקלע...

היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד; יגאל רוזנברג, עו"ד

בעלי עסקים רבים מתחילים את דרכם כעוסק מורשה (או אף עוסק זעיר), אולם בשלב מסוים, עם התפתחות העסק וגידול בהיקף פעילותו, מתעורר הצורך להעביר את פעילות העסק מידי היחיד למסגרת של חברה בערבון מוגבל. ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ טומן בחובו מספר יתרונות בייחוד כאשר מחזור הפעילות של העסק גדל מעל רף מסוים, אם במישור המס ואם במישור האזרחי, לרבות – אפשרות לקבלת אשראי, היבטי ניהול ארגוני, מערך קבלת החלטות, אפשרות לשתף בני משפחה בעסק, ויצירתו של מנגנון שיוכל להמשיך ולתפקד גם לאחר פטירת הבעלים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.