מאת:


תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 - הודעת הבהרה

נזכיר, כי כחלק מהצעדים שנקטה הממשלה כדי לסייע לעסקים להתמודד עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, אישרה ועדת הכספים תקנות למתן פחת מואץ לעסקים - תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התש"פ – 2020 (להלן: "התקנות").
 
במסגרת התקנות, נקבע, כי נישום שרכש ציוד במהלך התקופה 1.9.20-30.6.21 המשמש במישרין בפעילותו והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור כפול משיעור הפחת שלו היה זכאי לפי כל דין (להלן: "פחת מואץ")  ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
יודגש, כי האמור חל בתנאי שהציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל (לרבות האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה) בכל התקופה שתחילתה במועד שבו החל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע פחת, לפחות והנישום הציג אישור מאת מייצג כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה עח התקיימות התנאים המזכים בפחת מואץ.
 
נעדכן, כי בהמשך לאמור, בתאריך 9.9.21 פרסמה רשות המסים הודעת הבהרה ביחס לתקנות כאמור במסגרתן הבהירה היא מספר נושאים/שאלות שעלו מהתקנות:
  • מועד ההפעלה- בתקנות נקבעו תנאים לגבי מועד הפעלת הציוד בייצור הכנסה: ככלל, תוך 3 חודשים מיום הרכישה או 30.6.21- לפי המאוחר. לגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או ציוד במפעל תעשייתי – תוך תשעה חודשים מיום הרכישה או 30.6.21  – לפי המאוחר
  • מתי לא יחולו התקנות? מהתקנות הוחרגו גופים שקיבלו זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה לגבי פעילות זו.  התקנות כוללות הוראות נוספות במסגרתן נקבעו מצבים בהם לא יחולו התקנות כגון רכישה מקרוב,  רכישה ללא תמורה ועוד.
  • כלי רכב- ציוד לעניין התקנות אינו כולל "כלי רכב" כמשמעותם בידני תעבורה, למעט רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית ("רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע...". התקנות אפוא לא יחולו על כלי רכב שאינם רכב עבודה ובכלל זה- כלי רכב פרטיים, כלי רכב המיועדים להובלת משאות, כגון משאיות, כלי רכב להסעת נוסעים כגון אוטובוסים, מוניות, רכבים של מורי נהיגה וכו'.
  • שיפורים במושכר- ציוד לעניין התקנות אינו כולל הוצאות להתאמת המושכר שהוציא השוכר או שהוציא המשכיר לפי העניין, לצורך התאמת המושכר לשימושו כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ"ח-1998 . לכן, הוצאות כאמור אינן מזכות בכפל פחת לפי התקנות שבנדון, יחד עם זאת, הנישום יהיה זכאי לדרוש כפל פחת בגין ציוד שהותקן במסגרת התאמת המושכר, ובתנאי שהציוד ניתן להפרדה (לדוג' מזגן) ושהתקיימו יתר התנאים שבתקנות.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.