מאת:


בימים האחרונים סובלים תושבי הדרום, ובמידת מה גם תושבי המרכז, מירי רקטי בלתי פוסק וזאת בעת שמתחולל בעזה מבצע  "עמוד ענן". במהלך מבצע זה נורו לשטח ישראל מאות רבות של רקטות ופצצות מרגמה, אשר גרמו לנזקים ניכרים – ישירים ועקיפים. על פי אומדנים שונים, הנזק שנגרם  מוערך, נכון להיום, בכ-150 מיליון שקלים.

נזקים אלו הינם ברי פיצוי וזאת מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים המטיל אחריות על המדינה לתשלום פיצוי בגין נזקי מלחמה ופעולות איבה לרכוש, הן בגין נזקים ישירים והן בגין נזקים עקיפים. נזק ישיר, או כהגדרתו בחוק - "נזק מלחמה",  הינו "נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא הגנה לישראל" על נזק שכזה קובע החוק כי יתקבלו פיצויים לניזוק ע"י מס רכוש ללא נפקות למיקומו הגאוגרפי. לדוגמא, נזק שנגרם לדירה  כתוצאה מפגיעת רקטה, מוגדר כנזק ישיר, ועל פי החוק, המדינה תישא ב-100% פיצוי בגין הוצאות שיקום הדירה ולגבי דירות שלא ניתן להתגורר בהם במצבם, תישא המדינה בנוסף, גם בעלות דיור חלופי זמני או דרך שיכון בבית מלון על חשבון המדינה או בדרך של תשלום שכר דירה דומה באותו האזור עד לשיקום הנכס הנפגע. הפיצויים בגין נזק ישיר יינתנו בשני מסלולים חלופיים הנתונים לבחירתו של הנפגע – כסף תמורת שיקום עצמי באמצעות אנשי מקצוע אותם יבחר הנפגע או לחילופין, שיקום דרך רשות המיסים – מחלקת פיצויים, דרך חברה משקמת מטעמה. לגבי חפצים בדירה – קיימות תקנות הקובעות את תקרת סכומי הפיצוי בארבע קטגוריות: ריהוט, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וכל חפץ אחר. תקרת הפיצוי משתנה בהתאם למספר הנפשות בבית. הפיצוי יינתן על פי שווי התכולה הנפגעת ועד לתקרת הפיצוי בכל קטגוריה. משרד האוצר מאפשר לתושבי הדרום להגדיל את תקרת הפיצוי ע"י תשלום פרמיה של 0.3% מההפרש בין שווי התכולה לתקרת גובה הפיצוי. תשלום הפרמיה צריך להתבצע בטרם פגיעה ולא לאחריה.

נזק עקיף מוגדר כהפסד או מניעת רווח מעסק או מנכס שאינו יכול להיות מנוצל כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה. החוק קובע כי מדינת ישראל תפצה בגין נזקים אלה רק עסקים או נכסים הנמצאים ברשימת יישובי הספר אותם קבעה מדינת ישראל. מדובר ברשימה סגורה אשר נקבעה בתקנות ע"י שר האוצר בשיתוף עם ועדת הכספים של הכנסת. בשנת 2007 נכנסה גם שדרות לרשימה זו. לשר האוצר הסמכות להוסיף יישובים נוספים אל רשימה זו במסגרת "הוראת שעה", כך, לדוגמה, בשנת 2008, מתוך הצורך לפצות יישובים נוספים אשר נפגעו מהלחימה במסגרת מבצע "עופרת יצוקה", נקבע כ"הוראת שעה" אשר תוקפה לחודשים בודדים בהם נרשמה הסלמה בדרום, כי כל היישובים הנמצאים ברדיוס של 40 ק"מ אווירי מרצועת עזה יכללו ברשימת יישובי הספר ויוכרו לצורך פיצויי. באותה "הוראת שעה" קבע משרד האוצר, במטרה לפצות את אזרחי המדינה על נזקי המלחמה, לגבי נזק עקיף, שלושה מסלולי פיצוי חלופיים:


- מסלול השכר: קובע כי מעביד ששילם שכר לעובדיו שנעדרו עקב מלחמה, יפוצה בשיעור של 132.5% משכר הבסיס שלהם.
- מסלול המחזורים: קובע כי הפיצוי יינתן לפי חישוב מחזורי העסקאות בתקופה מקבילה תוך קביעת "מקדם הפחתה" הנותן ביטוי לכך שכל השוק כולו שרוי במיתון ובנוסף, ניכוי הוצאות נחסכות של הניזוק כגון: חשמל שחסך, מים וכו'.
- מסלול הוצאות שוטפות: קובע כי לצורך פיצוי יש לקחת בחשבון את העובדה שהיו למעביד הוצאות קבועות שוטפות ומחזור עסקאות נמוך כתוצאה מהמצב הביטחוני ולכן יפוצה בהתאם תוך התחשבות בנסיבות העסק הספציפי, התנהלותו העסקית טרם המלחמה והפגיעה שנגרמה כתוצאה מהמלחמה.


נכון להיום מסלולי פיצוי אלה אינם בתוקף אך קיימת סבירות רבה  כי גם לאחר מבצע "עמוד ענן" יינתנו הפיצויים העקיפים בהתאם למסלולים אלו, בהתאם להנחיות משר האוצר שצפויות להינתן לאחר המבצע וזאת ליישובי הספר, לרבות אלה שיתווספו לרשימה המצורפת לחוק,  על פי התוספת לחוק.

עו"ד אלי דורון, שותף ומייסד משרדנו ורו"ח גדעון להבי אשר שימש בעצמו כדיין בוועדת ערר במס רכוש מוסיפים ואומרים כי: "משרדנו, אשר ייצג במשך שנים את מס רכוש עד שנת 2006 ומייצג לקוחות רבים אשר ניזוקו מפעולות מלחמתיות שונות, ביניהן מלחמת לבנון השנייה ומנזקים שנגרמו כתוצאה מירי רקטות מרצועת עזה  הינו, למרבה הצער, למוד ניסיון בטיפול בתביעות מול מס רכוש. לעתים קרובות נוכחנו לגלות, כי הליך קבלת הפיצויים הינו ארוך וכי שיעור הפיצוי הנקבע אינו בהכרח מכסה את כל הנזקים הנגרמים ולפיכך מחייב פנייה לוועדות הערר. אנו תקווה כי תלמדנה המסקנות מאירועי העבר וכי העורף יזכה הפעם לטיפול מהיר ויעיל מצד מס רכוש. יש לזכור כי חשוב להודיע על נזק ישיר במהירות האפשרית. דבר נוסף, חשוב לא פחות, הוא כי בנזק עקיף, לא ניתן לשנות מסלול פיצוי לאחר שנבחר מסלול מסוים ועל כן, מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום אשר ילווה את התהליך ויסייע לניזוק לבחור את מסלול הפיצוי המיטבי וכן, לקבל את סכום הפיצויים המקסימלי בעבורו. משרדנו ומייסדיו, פועלים בהצלחה, מזה שנים רבות, לטובת ייצוג מפעלים, קיבוצים, עסקים, מוסדות, תחנות דלק, בתי ממכר, חנויות, בתי מלון, אולמות אירועים ועוד אשר נפגעו כלכלית כתוצאה מפעולות איבה כאלה ואחרות, לטובת פיצויים ההוגן והמלא, כזה שיאפס את הנזקים שנגרמו לבית העסק בגין פעילות האיבה.

"לטובת קבלת הפיצוי, פועל משרדנו, המורכב  מעשרות עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים,  לטובת  הגשת תביעות כלכליות ומשפטיות מבוססות, בשם הניזוקים - בגין הנזקים העקיפים אשר נגרמו להם. משרדנו עושה כן,  מתוך מגמה  להביא לידי קבלת הפיצוי הנתבע במהירות האפשרית, כשברוב המכריע של המקרים מגיע משרדנו לכלל הבנה עם הגורמים המוסמכים בתוך רשומת המס, באשר לנזק ולפיצוי החוקי והראוי לתשלום." בנסיבות בהן יש בנמצא מחלוקת בין הניזוק לבין רשות המס, פועל משרדו, אשר כאמור מורכב מעו"ד, כלכלנים ויוצאי רשות מס , בערוצים משפטיים מקובלים, אל מול הערכאות המוסמכות לטובת קידום עניינו של הניזוק והסדרת המחלוקת במהירות האפשרית. "עוד יוזכר,  כי משרדנו  פנה לאחרונה לראש הממשלה, בבקשה שזה יבהיר בפני  ציבור הניזוקים, ללא דיחוי, את המצב המשפטי לאשורו, יצהיר על הרחבת רשימת הישובים הזכאים לפיצוי בגין נזק עקיף ויקבע ערוצים מהירים לפיצויי. משרדנו תיקווה כי גם עתה, עקב המבצע דנן, יזכה משרדנו להתנהל מול צוותי מס רכוש, המגלים  מקצועיות וממלכתיות, מה שאפשר בעבר, ברוב המקרים, להביא לידי תשלום פיצוי מהיר ומוסכם על שני הצדדים."

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תביעת רשלנות רפואית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

מתי טיפול רפואי כושל הוא בגדר רשלנות המזכה את הנפגע בתשלום פיצויים? ומתי מדובר בהתממשות של סיכון סביר הגלום בעצם קבלת הטיפול הרפואי?

נזקים על רקע לאומני / מלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

משרדנו פתח מיד עם פרוץ האירועים האחרונים מוקד חירום לסיוע משפטי לעסקים ופרטיים אשר רכושם נפגע (נזק ישיר) ו/או אבדו רווחים עקב פעולות האיבה (נזק עקיף). משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון אשר ייצגו שנים רבות את מנהל מס רכוש/רשות המיסים טיפל ומטפל במאות תביעות מס רכוש משני צדי המתרס.

תאונות עבודה - תביעת מעביד

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מורכב מעו"ד המתמחים בתאונות עבודה וכן בכלכלנים ורואי חשבון יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, כך שלנו הכלים לבנות את התביעה האופטימאלית ולהביא לתוצאה הטובה ביותר עבורך.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.