מאת:


סעיף 194 לפקודת מס הכנסה מסמיך גביית מס באופן מיידי מהנישום

לא פעם עולים קולות ממסדרונות משרדי רשות המיסים כי הם חוששים ממצבים בהם לא יוכלו לגבות את המס אשר הוטל על הנישום. פקידי מס הכנסה מעלים טענות כגון הברחת נכסים אשר מקיימים סיכוי סביר למצב בו לא יוכלו לגבות את המס בעתיד. בכדי להפיג את חששם ולצורך גביית המס באופן מיידי, דוחקים הם לשימוש בסמכות הניתנת להם מכוח סעיף 194 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן: "הפקודה").
 
סעיף 194 לפקודה שכותרתו "גביית מס במקרים מיוחדים" מאפשר גביית מס מנישום והינו למעשה הסעיף היחיד בפקודה המאפשר לפקיד השומה לבצע הליכי עיקול וגביית מס שנויים במחלקות. פקיד השומה רשאי להשתמש בסמכותו על פי סעיף 194 לפקודה אם היתה לו "סיבה לחשוש, כי המס על הכנסה פלונית לא ייגבה משום שיש בדעתו של אדם פלוני לצאת מהארץ, או מחמת סיבה אחרת...". יצוין, כי המחוקק לא מגדיר מהו אותו "חשש" - יחד עם זאת, מלשון הסעיף, אותו "חשש" מתייחס ליציאה מהארץ (חשש כזה עולה בעת מימוש נכסי הנישום או חיסול עסקיו, מתן מתנות יקרות ערך, העברת נכסים לבני משפחה, פשיטת רגל, חידוש דרכון וכו') או סיבה אחרת, כגון במקרים בהם נישום אינו משלם את חובותיו במשך תקופה ממושכת ונודע כי הינו מתכנן לעשות אחד מהמעשים המפורטים לעיל או שהוא מצהיר כי אין ביכולתו או בכוונתו לשלם את המס. למותר לציין, כי רשימת האירועים לעיל אינה רשימה סגורה ויש לבחון כל מקרה לגופו.
 
שני הסעדים החשובים שמקנה הסעיף
סעיף 194 מקנה לרשותו של פקיד השומה שני סעדים: עיכוב יציאה מהארץ ועיקול נכסים כאשר ניתן להפעיל את הסעיף אף על חוב מס שטרם הגיע מועד תשלומו. כך למשל, סעיף 194(א)(2) לפקודה חל על אדם ששנת המס שלו נסתיימה והוא הגיש דו"ח (00), כלומר שומה עצמית, שאינה מניחה את דעת פקיד השומה. במצב כזה, פקיד השומה רשאי על פי הסעיף לשום את הנישום על פי סכום על פי סכום סביר. שומה אשר נערכה על פי סעיף 194(א)(2), ימסור עליה פקיד השומה הודעה לנישום ובה ייקבעו ההכנסה החייבת והמס החל הנדרש לתשלום. במקביל למסירת ההודעה על השומה כאמור, פקיד השומה רשאי לדרוש מהנישום הפקדת ערובה כאמור בסעיף 194(א)(1) - לתשלום המס שנקבע בהודעה מכוח סעיף 194(א)(2). ככל שהנישום לא שילם את המס על פי ההודעה, או לא נתן ערובה, פקיד השומה רשאי לפנות לבית משפט ולבקש את עיכוב יציאת הנישום מהארץ או את עיקול נכסיו.
 
תהליך גביית המס באמצעות סעיף 194 לפקודה נראה מעין משפט שדה לנישום, בשל העובדה כי אין לנישום כל זכות לערער על החלטתו של פקיד השומה (הטלת עיקולים/עיכוב יציאה מהארץ). ההליך מביא לא פעם למצב בו הנישום נותר ללא כל וזאת עוד לפני שהוכחה חובתו במס כאשר הוא בגדר "חשוד". פעמים רבות תפיסת הרכוש ועיקולים על חשבונות הבנק של הנישום מנחיתים מכה כלכלית אנושה על העסק כאשר  כובלים אותו מכל עבר ללא מתן אפשרות להעלות ולא טענה אחת להגנתו.
גביית מס מנישום במקרים מיוחדים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

נכסי בת הזוג עוקלו שלא כדין ושלא בסמכות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

לאחרונה, ניתן פסק דין בעניין ת"א 56498-03-18 אולגה מלוייב נ' ממונה מע"מ באר שבע מאת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אשר דן בבקשה למתן פסק דין הצהרתי שלפיו, מקרקעין, כספים בחשבון בנק ורכב הרשומים כולם על שם התובעת ואשר עוקלו ונתפסו על ידי ממונה מע"מ בבאר שבע.

השגה וערר על החלטת רשות המס להשבת מענק קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד; שלומי פרץ, מתמחה

משרדנו מטפל בימים אלו בשורה ארוכה של עסקים שנדרשו באופן מפתיע להשיב את מענקי הפעימה השלישית ששולמו להם על ידי המדינה כמענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

דחיית ערעור בעניין חיוב במע"מ בגין ביטול עסקה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

בפסק הדין בעניין ת"צ 53101-06-16 דרור שלי ואח' נ' רשות המסים, נידונה בבית המשפט המחוזי השאלה האם דמי ביטול עסקה חייבים במע"מ מכוח הוראות חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975, על רקע תובענה שהגישו המבקשים כנגד רשות המסים לצד בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם