מאת:

בעלי המניות במאבק קשה והחברה כמעט נכנסה להליכים

משבר הקורונה הביא עימו מתיחות רבה ומחלוקות לגבי התנהלות נכונה של חברות בעת משבר, דוגמא לכך המקרה של שני בעלי מניות הקשורים בחברת שיווק גדולה בדרום, שהגיעו למצב משברי - החברה נכנסה כמעט לקפאון מוחלט, לאור הסכסוך שהתגלה בין שני בעלי המניות. הסכסוך נסוב על אופן ניהול מלאי החברה וצמיחתה בתקופת משבר שכזו, חילק את הנהלת החברה לשני מחנות ומנע אפשרות לפעילות שוטפת של החברה. רגע לפני שנכנסו להליכים, הגיעו ליעוץ שהפך את כל המצב.
 
התופעה נפוצה ומוכרת, ישראלים רבים בוחרים להקים מיזמים עסקיים ביחד עם גורמים נוספים בדרך של התאגדות כחברה בע"מ ובאופן טבעי חלקם זוכים למעמד של בעל מניות בחברה כבר בתחילת המיזם. ישנם מקרים אחרים כמו במקרה של חברת השיווק מהדרום שהמניות עוברות או מחולקות בשלבים מאוחרים יותר, לאחר שהמיזם "קורם עור וגידים", באמצעות רכישת מניות מבעלי מניות קיימים ו/או בדרך של הקצאת מניות. כאשר מדובר על אחוז מהותי של מניות, יש לכך השלכות משמעותיות על אופן ההתנהלות והניהול, בייחוד אם בעלי המניות המצטרפים זוכים למעמד וסמכויות בחברה. סכסוכים ומחלוקות צפים אמנם גם במקרים של בעלי מניות שיש להם אך ורק זכות הצבעה באסיפות כלליות של החברה, ואפילו כאלו שיש להם רק זכאות לקבל דיבידנדים. אך העניינים הופכים אף למורכבים יותר כאשר בעלי המניות עובדים גם כשכירים בחברה או, תופעה שכיחה מאוד, הינם מכהנים כדירקטורים בחברה.
 
על אף שלכל חברה ישנו כמובן תקנון או הסכם מייסדים משלה לצורך הסדרת מערכת היחסים המשפטית בין בעלי מניותיה ונושאי המשרה בה, על פי רוב הניסיון מלמד שהתקנונים נוטים להות כלליים או סטנדרטיים ואינם מביאים את מכלול המצבים או המחלוקות שיצופו עם הזמן. בעל מניות אשר מצטרף לחברה צריך לדעת כי הוא כפוף לתקנון הקיים - התקנון מהווה את ספר החוקים של החברה ובו ניתן למצוא את ההוראות המתייחסות לזכויות בעלי מניות, מנגנון קבלת החלטות בחברה, מנגנון טיפול במחלוקות ומשברים, מדיניות חלוקת רווחים, יעדי ומטרות החברה, חלוקת התפקידים בין בעלי המניות, זכות סירוב ראשונה ועוד מרכיבים ופרמטרים קריטיים להתנהלות השוטפת של החברה. בשלב ההתאגדות, על פי רוב הצדדים לא מייחסים לתקנון בשלב זה חשיבות מכרעת, אולם בשעת משבר או בעיה, עת נדרשת הצמדות להסכמות והוראות החוק, מתגלה מסמך זה כבעל חשיבות מכרעת באשר לעתיד החברה ובאשר לכל הנוגע לאופן ההתנהלות, מאזן הכוחות, דרכי העבודה וההתמודדות עם אירועים כאלה או אחרים. כך יוצא שבשעת משבר הצדדים פונים להסכמים ולחומרים הכתובים, מתוך מטרה למצוא שם מענה לסוגיה ו/או למחלוקת העומדות על הפרק. המציאות מלמדת כי בחלק גדול מהמקרים מתעוררות מחלוקות בין בעלי מניות אשר מגיעות לכדי עימות משפטי ואף לכדי השבתת פעילות העסק. המחלוקות עלולות להיגרם כתוצאה מהיעדר יושרה של אחד מבעלי המניות, בשל השקעה של אחד יותר מהאחר, בשל אי הסכמה לעניין אופן ניהול העסק, באשר לאי חלוקת רווחים, באשר לאופן בו מתפתח העסק ועוד סיבות ועניינים המובילים את הצדדים לכדי מבוי סתום. חלק מאותן מחלוקות מסתיימות בהסכמה, ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים וחלק אחר מגיע להתדיינות בפני בוררים או בתי משפט. חלק מהמחלוקות עניינן בעסקים קטנים אשר אינם מצריכים ניהול מאבק משפטי מורכב ויש מחלוקות הנוגעות בכספים ובהון רב, המצריכות מאבק משפטי מסועף. חלק מהמאבקים נסוב על שליטה בחברה וחלק אחר בטענות של בעל מניות כדמות פסיבית בחברה המחכה לקבל רווח ונפגעת מהאופן בו העסק מתנהל. בעל המניות יכול להיות שכיר בחברה ויכול להיות פסיבי לחלוטין. בכל אותם מקרים, פסיבי או אקטיבי, עלולות להתעורר מחלוקות אשר בירורן הכרחי ומתחייב.
 
כיצד משרדנו יכול לסייע במקרים אלו?
למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח וכלכלנים, הידע, הכלים והניסיון בייצוג לקוחות במקרה בו מתעורר סכסוך עסקי בינם לבין שותף לעסק ו/או לחברה. משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים ורשויות מס, מתמחה בתחום זה ולפיכך אנו יודעים לבחון ביסודיות את מסמכי ההתאגדות של החברה, דו"חותיה הכספיים, הנהלת החשבונות ועוד ובהתאם לאמור לקבוע ביחד עם הלקוח את האסטרטגיה אשר תקדם ותמקסם את האינטרסים שלו.
 
למשרדנו ניסיון רב בהתמודדות עם סכסוכים עסקיים מסוג זה ומשכך נדע להגדיר ביחד עם הלקוח את היעדים ולתכנן אסטרטגיה משפטית וחשבונאית כזו שתביא את הלקוח אל היעד, במהירות וביעילות. משרדנו מודע לסיכונים הגלומים בניהול מאבקים משפטיים מסוג זה, לסכנה הקיומית לחברה ולרגישות הקיימת לפעמים מול הבנקים וצדדים שלישיים אחרים ומשכך נדע לנהל את המאבק בדרך שתצמצם את הסיכונים עד למינימום המתחייב. בקיאות המשרד, הן בנושאים משפטיים, חשבונאות וכלכלה, מסייעת לנו לבחון ולנתח בראייה אינטרדיסציפלינרית סיטואציות מורכבות, להציג את התמונה המשפטית והחשבונאית בשלמותה בפני הגורמים הרלוונטיים, לרבות בפני בית המשפט והכל לטובת קידום האינטרסים של הלקוח, במינימום זמן ובמקסימום יעילות ויצירתיות. משרדנו פועל במהירות ובנחרצות להפעיל הוראות חוק אשר יש בהן לאפשר קבלת שליטה על החברה, לנטרל פעילות לא תקינה, לשנות זכויות חתימה ו/או לבצע פעולות אחרות אשר יש בהן לעצור את המחדל ולהתחיל לדאוג ללקוחות המשרד. למשרדנו ניסיון של מאות מקרים ומשפחות שעברו במשרדנו וקבלו את המענה המוצלח לטובת פתרון המחלוקת והבעיה. משרדנו יודע כי ההתנהלות לא אחת חייבת להיות מאוד זהירה ומחושבת - ברור כי התנהלות לא זהירה עלולה לפעמים להפיל את העסק ו/או לגרום לקרע במשפחה ו/או לבעיות אחרות אותן יש למנוע, מה שמחייב משנה זהירות. משרדנו מודע לכל אלה ויודע לתת לך הלקוח מענה אינטימי, דיסקרטי ומקצועי ביותר!
 
אנו מודעים לכך שלזמן יש חשיבות מכרעת בחלק גדול מהסכסוכים. יש מצבים בהם האינטרס של לקוח המשרד הוא לפעול מהר ויש מצבים בהם נכון יהיה "להרדים" את המצב ולגרום לעובדות בשטח לקבוע את עתיד הפעילות בחברה. מערך המומחים של משרדנו המתמחים בדיני חברות, דיני מס, דיני עבודה, דיני חוזים ועוד, ידע להתוות עבורך את האסטרטגיה המתאימה לך בהתאם למצבך המשפטי ובהתאם ליעדים והמטרות אשר נגדיר יחדיו בתחילת הייצוג. אנו יודעים לשמור על האינטרס של הלקוח שלנו במקצועיות ובתבונה, תוך בחינת כל בעיה אם במישור המשפטי ואם במישור החשבונאי. בקיאות המשרד בתחום דיני חברות, הן במישור המשפטי והן במישור החשבונאי, עוזרים לנו לקדם את עניינך ולהשיג עבורך פתרון אשר ייטיב עמך. אנו עושים ונעשה הכל בכדי להפוך כל לקוח של מהמשרד לשגריר, אשר יזכור גם בעתיד לבוא את השירות ואת התוצר שמשרדנו השיג עבורו.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

סכסוך בין מזכה לזכיין - סוף מעשה במחשבה תחילה

מאת: אלי דורון, עו"ד

היעדרו של הסדר חקיקתי מלא לגבי מודל הזכיינות מותיר בידי המזכה את היכולת להכתיב ולקבוע תנאים בהסכם הזכיינות אשר ספק רב אם היו מתאפשרים בהינתן הסדר מעין זה, ולמגינת הלב- יודעים מזכים רבים לנצל לאקונה חקיקתית זו לטובתם.

"הפרדת כוחות" בחברה פרטית לעומת פירוק שותפות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

מהי הדרך להיפרדות בין בעלי מניות שהסתכסכו ושהיחסים ביניהם הגיעו לכדי אובדן אמון?.. זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בתל אביב

האם שותף חדש המצטרף לעסק קיים חייב בחובות הקודמים של העסק?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שותף חדש מצטרף לעסק קיים כאשר לעסק חובות עבר כלפי נושים שונים, האם הוא חב בחובות העבר של אותו עסק קיים אשר הצטברו בתקופה שלפני הצטרפותו? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ניתן לאחרונה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.