מאת:

הסכנה בגין אי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל עקב חילופי מידע בין רשויות מס בעולם - בפתח הדלת!

נבקש לעדכנכם כי בעת האחרונה מגיעות לפתחנו עוד ועוד פניות מצד ישראלים, אשר בין לילה מצאו עצמם חשופים לחקירות פליליות, מעצרים ולכתבי אישום מצד רשויות המס בגין אי דיווח על הכנסותיהם מחו"ל לרשויות המס בישראל. מציאות זו נובעת מרפורמה בין-לאומית במסגרתה רשויות המס של מדינות רבות בעולם מעבירות ביניהן נתונים לגבי אזרחים זרים המחזיקים בנכסים (חשבונות בנק בעיקר) באופן המקל על רשויות המס במדינת התושבות לאתר הכנסות שאינן מדווחות.
 
ישראלים רבים, בין אם עזבו את הארץ לטובת מגורים בחו"ל ובין אם עולים חדשים ו/או תושבים חוזרים – אשר נמנעו מלדווח לרשות המיסים בארץ על חשבונותיהם בחו"ל ו/או על נכסים או עסקים אחרים בחו"ל המייצרים עבורם הכנסה (פסיבית או אקטיבית) – חשופים יותר מתמיד בפני רשות המיסים ועלולים לתת את הדין בגין אי דיווח כאמור, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. ישראל הצטרפה למדינות רבות בעולם והחילה את נוהל "Common Reporting Standard" ('CRS'), המצטרף להסכם FATCA עליו חתמה ישראל. בהתאם לאמור, החלו רשויות המס בארה"ב ובמדינות אירופה למסור לרשות המיסים בישראל דיווחים בדבר אזרחים ישראלים להם חשבונות בנק בחו"ל בבעלות ישירה או עקיפה. החל משנת 2003 אז שונתה שיטת המס בישראל לשיטת מס פרסונלית לפיה הכנסה שהפיק נישום שהוא "תושב ישראל", בישראל ומחוץ לישראל, חייבת במס בישראל. עם שינוי שיטת המס כאמור הוציאה רשות המיסים נוהל "גילוי מרצון" אשר פקע בסוף שנת 2019 ואשר העניק לנישום תושב ישראל שהפיק הכנסות מחוץ לישראל ולא דיווח עליהן לרשויות המס, אפשרות לדווח עליהן תוך תשלום המס המתחייב, לרבות ריבית פיגורים והצמדה. הנוהל קבע כי לאחר תשלום המס ובכפוף לעמידה ביתר התנאים, יוענק פטור לנישום מכל חבות פלילית העלולה לנבוע מעבירת המס שהינה אי דיווח על הכנסותיו לאורך השנים.
 
כיום, לאחר פקיעתו של הנוהל כאמור, נישומים רבים נמנעים מלדווח לרשויות המס על הכנסותיהם בחו"ל, אלא שלאור שיתופי הפעולה כאמור לעיל, המידע לגבי הכנסות אלה מועבר לרשות המיסים, באופן בו הנישומים עלולים למצוא עצמם אל מול "שוקת שבורה", במצב בו הם חייבים סכומי כסף גבוהים כמס באפיק האזרחי ובד בבד מנהלים הליך פלילי הכולל חקירות מצד רשויות המס, כתבי אישום ועונשים שבדין לרבות קנס או מאסר. עינינו רואות כי בנסיבות שנוצרו ולמרות שנוהל הגילוי מרצון הסתיים – יש לפעול במהירות ובמקצועיות מול רשויות המס לטובת הסרת המחדל וזאת עוד בטרם רשות המס מגיעה לתושב על סמך המידע המודיעיני הנצבר (ואשר אין ספק כי יגיע בשלב זה או אחר לידי רשות המיסים). פנייה מקצועית ונכונה של הנישום לרשויות המס מיוזמתו ודיווח אקטיבי על מחדליו השונים ועבירות המס שביצע, מאפשרים לנישום להיחלץ ביתר קלות מההליכים הפליליים ו/או להביא לידי הקטנה מהותית של החשיפה ו/או של הסנקציות אשר עלולות לחול עליו באם ישב ויחכה שהרשות היא זו שתמצא אותו ותגיע לפתח ביתו. שכן, על אף שנוהל גילוי מרצון אינו חל, הרציונליים המנחים בנוהל עודם תקפים. בהתאם לכך שעה בה האזרח פונה לרשויות, באמצעות עו"ד המתמחה בדיני מס ואשר לזכותו עומד חיסיון עו"ד-לקוח, טרם אלו פנו אליו וחושף בפנייתו, על סמך אסטרטגיה משפטית שקופה ונכונה, סיכוייו לסיים את ההליך בלא סנקציה עונשית מהותית וללא הליכים משפטיים פליליים סבוכים וקשים, גדלים פי עשרות מונים.
 
ניסיוננו העשיר, הנסמך גם על שנים רבות לאחור, שנים בהן לא היה נוהל גילוי מרצון מוגדר וכתוב, מלמד כי גם בשעה בה אין בנמצא "נוהל", עדיין קיימת אפשרות לבצע הליך של גילוי מרצון לא פורמלי אשר בסיומו יכול האזרח, בסיוע של עו"ד מיסים מנוסה היודע להתנהל מול הרשות במקצועיות ולמנף נכונה את זכות החיסיון המוקנית לעורכי דין בלבד, להגיע לתוצאה אופטימאלית ו/או לאותה תוצאה ו/או לתוצאה דומה ביותר למצב בו ניתן היה להגיע שעה בה היה קיים נוהל רשמי. ראוי להדגיש כי הדין מייחס חשיבות מרובה לעובדה שהאזרח מחליט מיוזמתו לחסוך לרשויות זמני חקירה ו/או זמני התדיינות בהליך שיפוטי ובוחר להביא מרצונו החופשי את כלל המידע המפליל לכותלי רשות המס תוך פניה עצמאית ושקופה המביעה נכונות לשלם את המס שנגרע. כמובן שלנוכח האמור יש בנמצא חובה להיזהר שבעתיים ולבצע את ההליך בצורה עדינה ומתוכננת היטב, שהרי נכון להיום, שיקול הדעת בדבר מיצוי ההליך הפלילי כנגד נחשפים חזר לרשות המס ולמדינה. לצד זאת, הצגה שקופה ונהירה של החיסכון הענק בזמן חקירה ושל משאבי הרשויות מתיישבת גם עם האינטרס של המדינה ומשכך הצגת הדברים נכונה והתנהלות מתאימה אל מול הגורמים המוסמכים ברשות המס צפויים להביא עמם להקלה מהותית ובחלק ניכר של המקרים, אף להקלה מבלי שהאזרח יצטרך להיחשף לסורג או בריח ומבלי שיגרם לו עוגמת נפש מהותית, לה הוא היה נחשף לו המדינה וגופים חוקרים אחרים היו מגיעים אליו מיוזמתם.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.