מאת:

ייצוג בעלי עסקים לטובת גיבוש הסדרים ו/או פריסת חובות מס, בסיוע עו"ד ורו"ח יוצא מס הכנסה ומע"מ

כידוע מגפת הקורונה נפלה על המשק הישראלי ללא כל הכנה או התראה מוקדמת, למעשה עסקינן באירוע בעל השלכות בריאותיות וכלכליות שהעולם לא ידע כדוגמתו מזה עשרות שנים. כתוצאה מנגיף הקורונה, מיליוני אנשים חלו במחלה ועשרות אלפים נפטרו. במקביל, פעילות עסקית ואחרת פסקה ויחד עמה אין ספור עסקים נכנסו למצוקה כלכלית קריטית, אשר סיכנה ומסכנת גם עתה את העסקים עצמם ואת העומדים בראשם. 
 
כך יוצא שעסקים רבים מצאו עצמם, בין לילה, עם "מחזור" הכנסות אפס או מתקרב לאפס, בעוד שתזרים ההוצאות או לפחות מרביתו נותר ללא שינוי. כתוצאה מכך, בעל העסק נותר חייב כספים לגופים רבים ובכלל זה נותר חייב את תשלומיו השוטפים כלפי רשויות המדינה - רשויות מס הכנסה, רשויות מע"מ, המוסד לביטוח לאומי ועוד. במקביל משרד האוצר לא התעלם מהמגיפה ו/או מהבלימה במשק, הלה יצא בתוכניות המאפשרות לעסקים לדחות את תשלומי המס לתקופה מוגבלת, אולם בשורה התחתונה החיובים עדיין קיימים ועל בעלי העסקים לשלם את חובם למדינה. למעשה משרד האוצר בכלל ורשויות המס בפרט גילו הבנה כלפי כלל העוסקים, אך ההבנה הינה במישור התזרימי בלבד. משמע, אין בנמצא מחילה או ויתור על חוב מס הכנסה או חוב מע"מ ו/או כל חוב אחר, אם בגין משבר מגפת הקורונה ואם בגין תקופה אחרת. יש בנמצא, לכל היותר, נכונות של המדינה לדחות את תשלום המס המתחייב לקופת המדינה וזאת עד חלוף זעם. בד בבד, המדינה, מתוך מטרה לשמר את העסקים ולמנוע את אובדנם עקב סערת הקורונה, יצאה בסדרה של הוראות אשר מטרתן היא לעזור לעסקים, אם בדרך של הלוואות, העמדת בטוחות ותשלום פיצויים מוגבלים כאלה או אחרים, אם לעצמאיים ואם לשכירים, מה שבסופו של יום מגדיל את גירעונה התקציבי של המדינה.
 
מצב דברים זה מלמדנו כי מערכת אכיפת החיובים ומחלקות הגביה של רשויות המס, כמתחייב מהם על פי דין, יידרשו להיכנס עד מהרה לפעולה, מתוך כוונה לגבות לטובת קופת המדינה את המס הנדחה. ייתכן ואולי אף מצופה כי בתחילה ההנחיות יהיו כאלה המושתתות על גביה "רכה", אולם ברור וגלוי הוא כי לא רחוק היום בו רשות המס תאלץ לדפוק על דלתם של כל העסקים החייבים מס עקב מגפת הקורונה ו/או מטעמים אחרים ותדרוש את התשלום - והיה והחובות לא יוסדרו ו/או הצדדים לא יגיעו להבנה כזו או אחרת ו/או לא תתקבל החלטה שיפוטית אשר תבלום את המדינה מלפעול כנגד החייבים, אזי המדינה, כמתחייב ממנה כגוף ממלכתי הפועל לטובת קופתה, תפעל כנגד החייבים על פי פקודת המיסים גביה ותביא לידי נקיטה בהליכי גביה אגרסיביים כלפי כלל האזרחים החייבים כספים. רשות המס ומחלקת הגביה של מס הכנסה ו/או רשות מס אחרת תחויב לפעול הן כנגד אלה שעל פי הצהרותיהם לרשויות ודו"חותיהם המוגשים, התגלה חוב לתשלום, הן כנגד אלה שכלל לא המציאו דו"חות תקופתיים למע"מ ו/או למס הכנסה ו/או לביטוח לאומי והן כנגד אלה שנקטו בפעולות יותר מורכבות, לדוגמא פעולות לא חוקיות של ריקון החברה מתוכן ו/או הברחת נכסים ו/או מהלכים אחרים, מה שיאלץ את הרשויות ומערכת גביית החובות לפעול בהתאם לפקודת מס הכנסה ו/או כל חוק אחר, אם לטובת הרמת מסך ואם לטובת נקיטה בפעולות אגרסיביות אחרות, לרבות ביטול העברות המוגדרות כ-"העברות מרמה" וזאת על מנת לנתב לקופת המדינה את המס המגיע לה מכלל האזרחים ובעלי העסקים החייבים לה כספים.
 
בעניין זה חשוב להדגיש כי לרשות המס מגוון רחב של כלים וסמכויות, באמצעותם יפעלו אלה לשם גביית החובות. בין היתר, רשות המס תפעל גם כנגד בעלי עסקים אשר העתיקו את פעילותם לעבר חברות אחרות, הרשומות על שם בן משפחה אחר ו/או צד שלישי אחר, הכל לטובת גביית החובות. עוד יובהר, כי בנסיבות המתאימות, רשות המס, לרבות מחלקת חקירות של מס הכנסה/מע"מ ו/או מבקרי מס וכדומה, ידעו לפעול כנגד נישומים החייבים לה כספים וזאת באמצעים פליליים. חשוב לדעת כי ישנם מצבים הקבועים בפקודת מס הכנסה ו/או חוק מע"מ, בהם אי תשלום מס שקול לעבירת מס, כך הדברים נכונים למצב בו בעל עסק לא מעביר את המס שנוכה במקור משכר העבודה של עובדיו ו/או מהתשלומים ששילם לקבלני משנה ו/או צדדים שלישיים אחרים ו/או במצבים בהם בעל עסק נמנע מלהעביר את המע"מ אותו דרש וגבה מקהל לקוחותיו ועתה נמנע הוא להעביר את אותם כספים לקופת המדינה. אלה הם מצבים המוגדרים כפליליים משום שהחוק רואה בבעל העסק כ-"נאמן" או כ-"צינור" להעברת המס לקופת המדינה, ומשכך הימנעות מלעשות כן תהווה עבירה פלילית בגינה לא אחת נגזרים עונשי מאסר בפועל. לכל אלה ניתן כמובן להוסיף את הכלים המנהליים העומדים לזכות רשות המס ובכלל זה היכולת לשלול הוצאת אישור ניכוי מס במקור ו/או אישור ניהול ספרים ועוד.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון, חלקם יוצאי רשויות מס הכנסה ומע"מ, המתמחים בדיני המס ובהתנהלות מול הרשויות, וכן בחובות של עסקים כלפי רשויות המס, בשלביהם השונים. צוות משרדנו יידע לטפל ביעילות ובמהירות מול רשות המס בכל הנוגע לחובות המיוחסים לבעל העסק ו/או לחברתו ולגבש את האסטרטגיה המתאימה לטובת פתרון הבעיה בחוקיות ובאופן המתיישב עם האינטרס של המעורבים. לטובת האמור, משרדנו יעשה כל שניתן על פי דין לטובת גיבושה של הסכמה עם רשות המס ובמקרים נדרשים נדע לפעול גם בערוצים אחרים כמו התנהלות מול הנהלת רשות המס ו/או הלשכות המשפטיות ו/או מערכת בתי המשפט - הכל לטובת הגעה לפתרון ראוי אשר יאפשר לאזרח, מחד, לעמוד בהתחייבויותיו אל מול רשויות המס, ומאידך לשלם לקופת המדינה את חבויות המס אותם התקשה לשלם, אם כתוצאה ממגפת הקורונה ואם כתוצאה מכל תרחיש אחר.

התקשר אלינו עתה ואנו נפעל בשמך ללא דיחוי בהגינות ובמסירות, פנה כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.42 ע"י 7 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גביית דמי מזונות בהליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

במסגרת החקיקה הקיימת, ישנם מספר מנגנונים, המאפשרים לקבל דמי מזונות גם כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון. הן החייב והן הנושה/ זכאי למזונות יכולים לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם והן ביחס לזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק, לאור העובדה כי צו ההפטר לא חל על חוב מזונות.

מימוש דירת מגורים במסגרת הליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק חדלות פירעון ביטל את ההגנה, שניתנה בעבר לדירת המגורים של פושט הרגל, ובמקביל העניק הגנה הדורשת הפעלת שיקול דעת משפטי קפדני בעת הבחירה לממש דירת מגורים. מה אומרות על כך פסיקות בית המשפט?

צו הפטר לחייב - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר, המעניק פטור לחייב מתשלום חובותיו הקיימים. הצו מגן על החייב מפני הנושים שלו ומונע מהם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים כלפיו על מנת לקבל בחזרה את החוב שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.