מאת:

ביום 18/06/2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (להלן: "החוק").
מטרת החוק הינה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה, על מנת לשפר את מצבם של כלל העובדים בישראל ובעיקר את מצבם של עובדי הקבלן בתחומי הניקיון, השמירה וההסעדה.

החוק הינו בעל השלכות על כלל המעסיקים במשק, לרבות מעסיקים במגזר הציבורי והפרטי, קבלנים, מזמיני שרות ומנהלים, באופן זה שהוא מטיל עליהם אחריות משפטית במישור הפלילי והאזרחי כאחד.

פרק ב' לחוק, שכותרתו עיצום כספי, קובע כי יוטלו עיצומים כספיים על מעבידים אשר יפרו את חובותיהם לפי הוראות דיני  העבודה,  וזאת בנוסף לחשיפה להליכים משפטיים, אזרחיים ופליליים, אשר נהוגים כיום בבתי הדין לעבודה.
אכיפת החוק הינה בסמכותו של משרד התמ"ת וכוללת הטלת עיצומים כספיים גבוהים על מעסיקים אשר התלונה כנגדם תמצא מוצדקת. הטלת העיצום תתבצע לאחר קיום הליך מינהלי קצר תוך מתן זכות שימוע.

סימן ג' לחוק מטיל אחריות על כל מי שנהנה מיגיעה אישית של עובד, קרי: גם על מזמין השירות ולא רק על קבלן כח האדם.
עוד קובע החוק כי באם נמסרה למעביד,  שהינו קבלן כח אדם, דרישת תשלום בשל הפרת חובה כלפי עובדו, יודיע על כך הממונה גם למזמין השירות בצירוף העתק מדרישת התשלום שנמסרה לקבלן. המפקח יתרה גם במזמין השירות, בכתב, כי אם לא תתוקן ההפרה או שמזמין השירות לא יפעל בתום לב לביטול החוזה ולחילוט הערובה שנתן הקבלן, יהיה הוא עצמו חשוף להליכים המנהליים ולחיוב בתשלום עיצומים. 

עוד קובע החוק כי ניתן יהיה להגיש כתב אישום פלילי נגד מזמין שירות שלא פיקח על מניעת עבירות שבוצעו על ידי קבלן כח האדם, וכך גם כלפי מנהלים בתאגידים וברשויות ציבוריות.

החוק תיקן את חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וקבע כי יחול איסור על התקשרות של גופים ציבוריים עם קבלני כוח אדם אשר צברו שתי הרשעות או יותר, או שהוטלו עליהם עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות בשלוש השנים שקדמו להתקשרות.

חשיבותו של החוק הנ"ל, במתן כלים לאכיפת זכויות עובדים בד בבד עם חיזוק כוחו של העובד והגברת ההרתעה למעסיקים אשר מפרים ברגל גסה זכויות עובדיהם (מתן שכר נמוך משכר מינימום, אי תשלום שעות נוספות, פגיעה בתנאים הסוציאליים וכו').

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון כללי מס הכנסה בנושא הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים. יחד עם זאת יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין.

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

מאת: עמית גרוס, עו"ד

נושא הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעורר שאלות רבות, בין היתר, האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות? ככל שכן, האם ניתן לבצע הפרשות על שמו? האם עובדים זרים מסתננים זכאים גם כן להפרשות פנסיות? ועוד. במאמר זה, ננסה לענות על השאלות אשר הצטברו במשרדנו מקהל לקוחותינו הרחב.

ייצוג גברים במקרי הטרדה מינית בעבודה

מאת: צוות האתר

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג חברות, גורמים פרטיים וכן עסקיים, בתלונות ו/או תביעות אשר מוגשות על פי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה כנגד עובדים ועובדות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.