מאת:


תושבים ישראלים המעוניינים לבצע פעילות עסקית בארה"ב יודעים כי אחת ההחלטות החשובות העומדות בפניהם בבואם לפעול בארה"ב היא בחירת היישות המשפטית במסגרתה ייפעלו במהלך עסקיהם. אחד הקריטריונים החשובים בהחלטה זו הוא נטל המס אשר יהיה כרוך במבנה המשפטי שייבחרו, הן במהלך פעילותה של החברה והן בהחלטה למכור את פעילותה.

 

על רקע זה, אין לתמוה על כך שיותר ויותר ישראלים הפועלים בארה"ב בוחרים לפעול באמצעות תאגיד מסוג LLC. ההסבר לכך טמון בעובדה שתאגיד מסוג LLC מאפשר לפועלים באמצעותו ליהנות מעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת ומיתרון האחריות המוגבלת, כמקובל בחברות. זאת משום שמבחינה משפטית, חברי ה-LLC, הנקראים Members, אחראים לחובות ה-LLC עד לגובה השקעתם בלבד. יחד עם זאת, מבחינה מיסויית, ה-LLC איננה ישות משפטית ברת מיסוי, כך שחבות המס של ה-LLC למעשה מועברת ישירות אל בעליה. הכנסות ה-LLC מיוחסות באופן ישיר לגופים (יחידים או חברות) המחזיקים בה, והללו משלמים מס כיחידים ו/או חברות לכל דבר ועניין. נתון זה יש בו להוות יתרון לישראלים השוקלים לבצע השקעות ו/או פעילות מסחרית בארה"ב.

 

באופן כללי, חברות זרות ויחידים שאינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצורכי מס, חייבים במס בארה"ב רק בשל הכנסות הקשורות באופן אפקטיבי למסחר או עסק בארה"ב (Connected to the Conduct of A trade or Business in THE United STATES) או שמקורן בארה"ב (FDAP).

 

הכנסות של תושבים זרים בארה"ב

הכנסות של תושבים זרים, שמקורן בארה"ב (דיבידנדים, ריביות, תמלוגים וכד'), כפופים לניכוי מס במקור בשיעור 30%, אלא אם קיימת הוראה ספציפית באמנה למניעת כפל מס הקובעת שיעור מס שונה. הכנסות של תושבים זרים, הקשורות באופן אפקטיבי למסחר או עסק בארה"ב, אינן כפופות לניכוי מס במקור, אלא לכללי המיסוי הרגילים בארה"ב. כך לדוגמא, חברה ישראלית הבוחרת לקיים פעילות מסחרית בארה"ב, יכולה לעשות זאת באמצעות חברה מסוג LLC בבעלותה, כך שבסופו של יום תחויב היא בארה"ב במס בגין רווחי ה-LLC שהופקו בארה"ב, כאשר בישראל תשלם היא מס בגין רווחים אלו תוך קבלת זיכוי בגין המס ששולם בארה"ב. היתרון הטמון בדרך פעולה זו הנו היכולת להימנע ממס כפול הן ברמת החברה (ה–LLC) והן במועד חלוקת הדיבידנד. יתרון נוסף הטמון בשימוש ב–LLC, בא לידי ביטוי בסיטואציה בה יחיד תושב ישראל מעוניין ברכישת נכס נדל"ן בארה"ב.

 

הכנסות של יחידים תושבי חוץ, כתוצאה ממכירה של נכסי נדל"ן מהוות הכנסות הקשורות באופן אפקטיבי למסחר או עסק בארה"ב (על פי כללי ה-FIRPTA).
לפיכך, על מכירה של נדל"ן בארה"ב לא יחול ניכוי מס במקור ויחולו הכללים הבאים:

1. במידה והנכס מוחזק ע"י היחיד תקופה העולה על 12 חודשים (LONG TERM CAPITAL GAIN), תהיה מכירת הנכס כפופה למס רווח הון בארה"ב.
2. במידה והנכס מוחזק ע"י היחיד תקופה הפחותה מ–12 חודשיים (SHORT TERM CAPITAL GAIN), תמוסה הכנסתו של היחיד ממכירת הנכס כהכנסה עסקית רגילה, הכפופה לשיעורי המס השוליים החלים על היחיד (עד 35%).

לפיכך, יחיד המחזיק בנכס נדל"ן באמצעות LLC, המעוניין במכירת הנכס, יהיה כפוף בארה"ב למס רווח הון (בהנחה כי הנכס הוחזק לתקופה העולה על 12 חודשים).

 

ומה קורה בישראל?

בישראל יהיה היחיד כפוף למס רווח הון תוך קבלת זיכוי בגין המס ששולם בארה"ב. אופציה זו חסכה מהיחיד את הצורך לשלם מס על רווחיו הן ברמה של החברה והן ברמה של היחיד (בגין הדיבידנד שהוא היה מושך מהחברה האמריקאית), וזאת תוך שהוא שומר לעצמו את מלוא היתרונות המסחריים והמשפטיים הקיימים בשימוש בישות משפטית נפרדת לצורך ביצוע פעילות מסחרית.

 

בסיכומו של דבר, האפשרות לפעול באמצעות LLC הינה אפשרות שיש לשקול בכובד ראש בטרם בוחר המשקיע / היזם הישראלי לפעול בארה"ב. זאת, משום שלבד מהיכולת ליהנות מעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת ומהאחריות המוגבלת עד לגובה ההשקעה ב-LLC, יכול התושב הישראלי במקרים מסויימים ליהנות מהטבות מס שונות הנובעות מאופן מיסוי ה-LLC, הן בעת פעילותה של החברה והן בעת מכירתה. לפיכך, בבואו של התושב הישראלי לפעול בארה"ב, יוטב לו אילו יתכנן בקפידה את מהלכיו באמצעות תכנון מס קפדני ולגיטימי - תכנון שכזה לא רק שיאפשר לישראלי לשתול את הזרעים בעצם הפעילות באמצעות LLC במהלך חיי החברה, אלא יאפשר גם לקצור את הפירות הבשלים ביותר בעת מכירת פעילות ה-LLC.

>> זקוקים לייעוץ ותכנון מס בארה"ב? קראו כאן.
>> זקוקים לשירותיו של עו"ד בארה"ב בנושא אחר? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.