מאת:


באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:

הטלת חובת תשלום שנתית על חברה הרשומה בקפריסין

החל משנת 2011, יחוייבו כל החברות הרשומות בקפריסין לשלם סך שנתי בגובה 350 אירו (להלן: "התשלום השנתי"), אם ברצונן להישאר כחברות רשומות ברשם החברות הקפריסאי (להלן: "רשם החברות"). עבור חברות קפריסאיות אשר שייכות לאשכול חברות, התשלום השנתי המצטבר עבור כל החברות באשכול יחדיו לא יעלה על 20,000 אירו.

מהו מועד התשלום השנתי?
באופן כללי, חברה קפריסאית תתבקש להעביר את התשלום עד ה-30.6 בכל שנה, כאשר באופן פרטני- בשנת 2011 המועד האחרון לתשלום הינו ה-31.12.2011. כך, חברה אשר נרשמה בקפריסין בשנת 2010 או לפני כן, תידרש לשלם 350 אירו עד ה-31.12.2011, וב-30.6.2012 תידרש לשלם סכום זהה עבור שנת 2012, וכן הלאה.

על מי חלה חובת התשלום השנתי?
חבות התשלום השנתי עד ה-31.12.2011, חלה על כל חברה שנרשמה בקפריסין בשנת 2010 או לפני שנה זו. חשוב להדגיש כי חובת התשלום מתחילה בשנה העוקבת לשנה בה נרשמה החברה: כך, חברה אשר נרשמה בקפריסין בשנת 2011, חייבת בתשלום השנתי רק ב-30.6.2012, לאחר מכן ב-30.6.2013, וכן הלאה.

מהן הקנסות עבור תשלום מאוחר?
• תשלום שנתי שישולם באיחור של עד חודשיים יגרור קנס אשר יגדיל את חובת התשלום ב-10%.
• תשלום שנתי שישולם באיחור של חודשיים עד חמישה חודשים יגרור קנס אשר יגדיל את חובת התשלום ב-30%.
חברה אשר לא תשלם את התשלום השני לאחר יותר מחמישה חודשים ממועד התשלום שפורט לעיל, תימחק מרשם החברות ותספוג סנקציות נוספות: רשם החברות יהא רשאי לסרב להנפיק לחברה כל אשרה וכן לסרב להמשיך לפעול בנוגע לכל בקשה שהוגשה בעבר ודורשת את טיפולו. בכדי להשיב את המצב לקדמותו בתוך שנתיים מיום מחיקת החברה מרשם החברות, תיאלץ החברה לשלם 500 אירו, בנוסף לסכומי החוב שלא נפרעו על ידי החברה. במידה ועברו יותר משנתיים מיום המחיקה, תיאלץ החברה לשלם 750 אירו בנוסף לסכומי החוב האמורים.

האם ישנן חברות הפטורות מהתשלום השנתי?
בהחלט כן. בכפוף לשיקול הדעת של רשם החברות, חובת תשלום שנתי בסך 350 אירו לא תחול על החברות הבאות:
• חברות רדומות; או
• חברות או אשכול חברות אשר אין בבעלותן כל נכס; או
• חברות אשר בבעלותה נכסים הממקומים באזורים אשר אינם נשלטים על ידי קפריסין, כמו האזורים הקפריסאיים אשר נכבשו על ידי טורקיה;
יש להדגיש כי סביר להניח שחריגים אלו יפורשו בצמצום.

תיקונים בחוק ה- Special Defence Contribution Tax
העלאת שיעור המס על הכנסה מריבית
חוק ה-Special Defence Contribution Tax, אשר קבע כי הכנסה פסיבית מריבית תמוסה במס בגובה 10%, תוקן כך שמעתה תמוסה הכנסה פסיבית מריבית במס בגובה 15%. חשוב להדגיש כי הכנסה מריבית הנובעת מפעילויות השוטפות של החברה או מפעילויות הקשורות קשר צמוד לפעילויות השוטפות של החברה, תמשכנה להיות ממוסות במס חברות בגובה 10% בלבד.

העלאת שיעור המס על הכנסה מדיבידנד
חוק ה-Special Defence Contribution Tax תוקן כך שגובה המס על הכנסה מדיבידנד הועלה מ-15% ל-17%. התיקונים של חוק ה-Special Defence Contribution Tax ייכנסו לתוקפם ביום פרסומם בכתב העת הרשמי של קפריסין.

תיקונים בחוק מס ההכנסה
תמריץ לעובדים שאינם תושבי קפריסין המשתכרים משכורת גבוהה:
החל מה-1.1.2012, אנשים המתגוררים בקפריסין לצורכי עבודה, שאינם תושבי קפריסין לצורכי מס, יכולים להינות מפטור ממס הכנסה של 50% עבור הכנסתם השנתית. הפטור מוענק לעובדים בעלי משכורות הגבוהות מ-100,000 אירו לשנה, ויהיה בתוקף למשך 5 שנים משנת תחילת העבודה.

* כיצד עו"ד לענייני חברות יכול לסייע לחברה שלך? לחץ כאן.

עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת חברה בקפריסין במקביל לחברה בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להנחות את היזם הישראלי ולגרום לכך כי זה יפעל בחוקיות ובשקיפות וללא כל דופי, ובנסיבות המתאימות אף נדע לפנות לרשות המס בישראל עם בקשה לקבלת אישור מראש למבנה עסקי כזה או אחר וזאת על מנת להבטיח כי ליזם הישראלי לא צפויות "הפתעות" באשר לחבויות מס בעתיד.

מעבר לקפריסין והקמת עסק מקומי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו שלוחה בקפריסין וניסיון בטיפול וסיוע למאות ישראלים אשר פועלים בקפריסין במגוון רחב של אופנים. לנו מלוא הידע והיכולת להביא לך הלקוח הישראלי מענה מושלם בכל הקשר להקמת עסק בקפריסין ו/או ניתוק תושבות ישראלית ומעבר לאי הקפריסאי.

נישואים בקפריסין והמצאת אישורים קשורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

סניף משרדנו שבקפריסין, הפועל ומנוהל מקפריסין, נותן ,בין השאר, מענה לישראלים ו/או אחים המבקשים להתחתן בקפריסין ו/או לישראלים אשר התחתנו בעבר בקפריסין ועתה מבקשים הם לקבל אישורים ו/או מסמכים, מאת הרשויות בקפריסין, ובכלל זה – מסמכים תומכים אחרים הנוגעים לתוקף הנישואים הקפריסאיים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים