מאת:

עו"ד ייפוי כוח מתמשך

במשרדנו עורכי דין אשר עברו הכשרה מיוחדת והוסמכו על ידי משרד המשפטים להכנת ייפוי כוח מתמשך והרשומים במאגר ייעודי במשרדי האפוטרופוס הכללי. עורכי הדין שלנו יטפלו בפנייתכם לאורך כל התהליך ויעניקו לכם את מלוא הייעוץ המשפטי המתבקש בנסיבות העניין.
 
ייפוי כוח מתמשך מה זה
בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 ל'חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות'. מדובר בתיקון אשר שינה מן הקצה אל הקצה את כל מה שהכרנו עד כה ביחס למינוי אפוטרופוסים, החל מהצורך במינוי כזה וכלה בסמכויות הניתנות לו אשר עתידות להצטמצם בטווח הארוך.
יש הרואים בתיקון זה מהפכה של ממש בעיקר ככל שהדברים אמורים לגבי חייהם של אנשים עם מוגבלויות שונות. הבסיס החוקתי-חברתי לתיקון זה מעמיד בראש סדר העדיפויות את זכותו של האדם לכבוד גם ברגעיו הקשים וזכותו של אדם להחליט באופן עצמאי, מושכל ומתוכנן מה יקרה אתו ומי יקבל החלטות במקומו כאשר כבר לא יוכל לעשות זאת.
החידוש הגדול בתיקון זה ויצירת המונח המשפטי של 'ייפוי כוח מתמשך' הינו הרעיון, כי אין צורך לחכות לשלב בו אדם יגיע למצב בו הוא זקוק לאפוטרופוס וכבר אין לו שליטה על אופי ואופן המינוי ובעיקר זהות הממונה. אלא ניתנת לאדם הזכות החופשית לבחור כבר עתה כאשר הוא כשיר ומסוגל מי יהיה זה אשר יטפל בענייניו כאשר הוא כבר לא יוכל לעשות. לכן, כאשר עורך דין ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות עורך את המסמך הוא נותן הוראות מדויקות באשר לנסיבות בהן ייכנס הייפוי כוח מתמשך לתוקף וכן לגבי מהות ואופי הפעולות אותן יוכל המיופה כוח לבצע בשמו של האדם.
מדובר בשינוי חברתי מהפכני אשר נותן משנה תוקף לכבודו ועצמאותו של אדם ומעניק לו זכויות אלה בחוק. וכך מגדיר משרד המשפטים 'ייפוי כוח מתמשך': "מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל יד מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך".
 
 
ייפוי כוח מתמשך שאלות תשובות
לטעמנו המונח 'ייפוי כוח' מעט מטעה, שכן יש בו כדי להמעיט מחשיבות ותוקף המסמך. מדובר באחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר שאדם יחתום עליו במשך חייו, שכן המסמך המשפטי הזה יקבע באילו תנאים אדם יחדל להיות אחראי לענייניו ויזכה, כי צד ג' יטפל עבורו בענייניו, בריאותו ורכושו. לשם כך, יש ליצור קשר עם עו"ד ייפוי כוח מתמשך אשר יסייע בעריכתו.
כך למשל, יכול אדם להחליט מראש באמצעות ייפוי כוח מתמשך לא רק מי ישמש כאפוטרופוס שלו אלא באילו מקרים ימונה כזה ומה תהיינה סמכויותיו הן ביחס לרכושו והן ביחס לעניינים רפואיים (כגון הצורך באשפוז, קבלת טיפולים רפואיים שונים, למעט כאלה המוגדרים בחוק 'החולה הנוטה למות').
החוק קובע גם מנגנונים נוספים אשר יש בהם כדי לסייע לאנשים עם מוגבלויות כאלה או אחרות. החשוב שבהם הינו מינוי 'תומך בקבלת החלטות' המהווה למעשה חלופה למינוי אפוטרופוס במקרים אשר בהם לא נשללה כשרותו המשפטית של אדם אך הוא עדיין זקוק לסיוע בקבלת החלטות משפטיות. את ה'ייפוי כוח מתמשך' או 'הבקשה למינוי תומך' יש להפקיד במשרדי האפוטרופוס הכללי על גבי טופס ייעודי. הממנה חייב להיות בגיר תושב ישראל המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. על המיופה כוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה וברי כי עליו להיות איש אמונו של הממנה. בעניין זה יש להדגיש את הצורך בבחירה חופשית ומרצון של האדם למנות מיופה כוח וכמו כן יש לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות ככזה ולפעול בהתאם להנחיות הממנה. ניתן גם למנות מספר מיופי כוח במקביל או לחלופין למנות מיופי כוח שונים לנושאים ייעודיים שונים. כמו כן, החוק מבדיל בין ייפוי כוח לעניינים רכושיים (שאינם רפואיים) ובין ייפוי כוח לעניינים אישיים (ובכלל זה עניינים רפואיים, אך למעט עניינים רכושיים).
החלק בטופס אשר דן ב'הנחיות מקדימות' הינו בעל חשיבות רבה שכן המדובר בפירוט התנאים אשר בהתקיימם עתיד הייפוי כוח מתמשך להיכנס  לתוקף ולחלופין גם לפקוע. כך, למשל, ניתן לקבוע קיומו של אירוע רפואי מסוים כגון אשפוז פסיכיאטרי כתנאי לכניסתו של הייפוי כוח לתוקף. הייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח כולם או חלקם בהתאם לתנאים שנקבעו בייפוי כוח מתמשך. בנוסף, ניתן לפרט הנחיות לגבי האופן שבו הממנה מבקש כי המיופה כוח יתנהל בעת כניסתו של הייפוי כוח מתמשך לתוקף, דהיינו קווים כלליים לפיהן על המיופה כוח לנהוג בענייני רכוש וגוף. בכל מקרה על המיופה כוח לנהוג בתום לב ובכבוד לענייניו של הממנה ולפעול בענייניו תוך שמירה מרבית על רצונו, עצמאותו וזכויותיו של הממנה.
 
עורכי דין לייפוי כוח מתמשך 
מאחר ולא ניתן לערוך את הטפסים באופן עצמאי, יש להיעזר בעורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת על ידי משרד המשפטים אשר יכולים לערוך ולהפקיד את הייפוי כוח מתמשך. הסיבה העיקרית לכך היא רצונו של המחוקק לשמור על הממנה ולוודא שהוא אכן ביקש לתת את ההוראות הכתובות ולא כפו זאת עליו.
מדובר במסמך מורכב המשפיע על איכות החיים של האדם הממנה, על אופן הטיפול הרפואי והסיעודי בו, הוראות בנוגע לרכושו, חשבון הבנק שלו, קרנות הפנסיה וכדומה. לכן, מומלץ לבחור בעורך דין בעל ניסיון בתחום. משרדנו מעניק יחס אישי וליווי מקצועי לכל אורך הדרך.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.83 ע"י 6 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הודעת גירעון מס בגין רכב ביבוא אישי

מאת: אלי דורון, עו"ד

פסיקת בית המשפט השלום בנצרת בתביעה למתן סעד הצהרתי נגד בית המכס אשדוד בגין הודעת חיוב גירעון מס, שקיבל התובע על יבוא אישי של רכב. בכל מקרה של מחלוקת עם רשויות המכס, רצוי להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום אשר יידע להכווין, למזער נזקים ולייצג נאמנה את היבואן.

הקמת מנגנון נאמנות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד; גולן פרבר, רו"ח ומשפט

יוצר הנאמנות דואג לצאצאיו המוכרים ואף אלה שטרם נולדו ואף ייוולדו לאחר מותו, ומעביר את נכסיו לנאמנות על ידי מינוי גורם חיצוני למשפחתו, אשר יכלכל את נכסי המשפחה ויחלק את פירותיהם בהתאם להוראותיו ומבלי חשיפתם לנושים ו/או הליכים אחרים שיחייבו את חלוקת נכסים אלו. בדרך זו ניתן להבטיח את רווחת צאצאיו לדורות הבאים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.