מאת:


ייפוי כוח מתמשך – דברי הסבר לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהמדובר בתיקון אשר שינה מן הקצה אל הקצה את כל מה שהכרנו עד כה ביחס למינוי אפוטרופוסים, החל מהצורך במינוי כזה וכלה בסמכויות הניתנות לו אשר עתידות להצטמצם בטווח הארוך.

 

יש הרואים בתיקון זה מהפכה של ממש בעיקר ככל שהדברים אמורים לגבי חייהם של אנשים עם מוגבלויות שונות. הבסיס החוקתי-חברתי לתיקון זה מעמיד בראש סדר העדיפויות את זכותו של האדם לכבוד גם ברגעיו הקשים וזכותו של אדם להחליט באופן עצמאי, מושכל ומתוכנן מה יקרה איתו ומי יקבל החלטות במקומו כאשר כבר לא יוכל לעשות זאת. לשם כך נוצר המונח "יפוי כוח מתמשך". החידוש הגדול בתיקון זה ויצירת המונח המשפטי של "יפוי כוח מתמשך" הינו הרעיון כי אין צורך כי אדם יגיע למצב בו הוא זקוק לאפוטרופוס על מנת שימונה לו כזה כאשר בשלב זה בד"כ אין לחסוי (האדם לו ממונה אפוטרופוס) שליטה על אופי ואופן המינוי ובעיקר זהות הממונה, אלא ניתנת לאדם הזכות החופשית לבחור כבר עתה כאשר הוא כשיר ומסוגל, מי יהיה זה אשר יטפל בענייניו כאשר הוא כבר לא יוכל לעשות כן ובהקשר זה ניתנות הוראות מסויימות ומדוייקות באשר לנסיבות בהן ייכנס יפוי כוח מתמשך זה לתוקף וכן לגבי מהות ואופי הפעולות אותן ניתן יהיה לבצע בשמו של האדם. המדובר בשינוי חברתי מהפכני אשר נותן משנה תוקף לכבודו ועצמאותו של אדם ומעניק לו זכויות אלה בחוק. וכך מגדיר משרד המשפטים "יפוי כוח מתמשך": מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל יד מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן יפוי הכוח המתמשך.

 

לטעמנו המונח "יפוי כוח" מעט מטעה שכן יש בו כדי להמעיט מחשיבות ותוקף המסמך. יש והמדובר במסמך המשפטי החשוב ביותר שאדם יחתום עליו במשך חייו שכן המסמך המשפטי הזה יקבע באילו תנאים אדם יחדל להיות אחראי לענייניו ויזכה כי צד ג' יטפל עבורו בענייניו המהותיים ביותר עבורו, בריאותו ורכושו. כך למשל, יכול אדם להחליט מראש באמצעות יפוי כוח מתמשך לא רק מי ישמש כאפוטרופוס שלו אלא באילו מקרים ימונה כזה ומה תהיינה סמכויותיו הן ביחס לרכושו והן ביחס לעניינים רפואיים (כגון הצורך באשפוז, קבלת טיפולים רפואיים שונים, למעט כאלה המוגדרים בחוק החולה הנוטה למות). החוק קובע גם מנגנונים נוספים אשר יש בהם כדי לסייע לאנשים עם מוגבלויות כאלה או אחרות. החשוב שבהם הינו מינוי "תומך בקבלת החלטות" המהווה למעשה חלופה למינוי אפוטרופוס במקרים אשר בהם לא נשללה כשרותו המשפטית של אדם אך הוא עדיין זקוק לסיוע בקבלת החלטות משפטיות. את יפוי הכוח המתמשך או הבקשה למינוי תומך החלטות יש להפקיד במשרדי האפוטרופוס הכללי על גבי טופס ייעודי. הממנה חייב להיות בגיר תושב ישראל המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה וברי כי עליו להיות איש אמונו של הממנה. בעניין זה יש להדגיש את הצורך בבחירה חופשית ומרצון של הממנה את האדם אותו הוא ממנה כמיופה כוח וכמו כן יש לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות ככזה ולפעול בהתאם להנחיות הממנה. ניתן גם למנות מספר מיופי כוח במקביל או לחלופין או למנות מיופי כוח שונים לנושאים יעודיים שונים.

 

החוק מבדיל בין יפוי כוח לעניינים רכושיים (שאינם רפואיים) ובין יפוי כוח לעניינים אישיים (ובכלל זה עניינים רפואיים, אך למעט עניינים רכושיים). החלק בטופס אשר דן ב"הנחיות מקדימות" הינו בעל חשיבות רבה שכן המדובר בפירוט התנאים אשר בהתקיימם עתיד יפוי הכוח המתמשך להיכנס  לתוקף ולחלופין גם לפקוע. כך, למשל, ניתן לקבוע קיומו של אירוע רפואי מסויים כגון אשפוז פסיכיאטרי כתנאי לכניסתו של יפוי הכוח לתוקף. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח כולם או חלקם בהתאם לתנאים שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך. בנוסף, ניתן לפרט הנחיות לגבי האופן שבו הממנה מבקש כי מיופה הכוח יתנהל בעת כניסתו של יפוי הכוח המתמשך לתוקף, היינו קווים כלליים לפיהן על מיופה הכוח לנהוג בענייני רכוש וגוף. בכל מקרה על מיופה הכוח לנהוג בתום לב ובכבוד לענייניו של הממנה ולפעול בענייניו תוך שמירה מירבית על רצונו, עצמאותו וזכויותיו של הממנה.
 

עו"ד המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך

חשוב לציין כי רק עורכי דין אשר הוסמכו לכך ע"י משרד המשפטים ורשומים במאגר ייעודי במשרדי האפוטרופוס הכללי רשאים לערוך מסמך חשוב זה. זהו למעשה מנגנון בקרה נוסף מצד האפוטרופוס הכללי בעניין זה על מנת לוודא כי מסמך חשוב זה ייערך בדרך הנכונה לאחר קבלת מלוא הייעוץ המשפטי המתבקש בנסיבות העניין.

ייפוי כוח מתמשך

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.83 ע"י 6 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עזבון, צוואה, ירושה ומה שביניהן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); גיל מור, עו"ד

תכנון וניסוח מוקפד של הצוואה על ידי עורך דין המומחה לדיני ירושה ועריכת הסדרים נכונים מראש, יעזרו למנוע מצבים בלתי רצויים מסוג זה ויעזרו בשמירה על שלום המשפחה ואחדות המשפחה.

התנגדות לקיום צוואה בימי קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בטיפול וסיוע משפטי במקרים של התנגדות לקיום צוואה על רקע משבר הקורונה - לנו הניסיון והכלים לפעול לטובת איתור עובדות מהותיות והוצאת הצדק לאור.

ייפוי כוח מתמשך ברקע מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מבין את החשיבות של כלי משפטי זה, במיוחד בימים דוגמת מגפת הקורונה ו/או במצבים אחרים בהם אדם כזה או אחר יכול לאבד את יכולת קבלת ההחלטה ומשכך משרדנו מתמחה בתחום.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים