מאת:


במהלך השנים ניתנה למשרדנו הזכות לעבוד עם יועצי מס רבים, צעירים ומבוגרים, בודדים ושותפויות. מרבית יועצי המס פונים אלינו בצמתים שונים של החיים, הן בתחילת דרכם המקצועית, הן בשלב הפיתוח העסקי והן לפני פרישה.
 
לרוב אנו מתבקשים לייעץ להם בפיתוח העסק ותת ליווי צמוד בניהול מהלכים של מיזוג, מכירה או רכישה של פרקטיקה או כוורת לקוחות. כך יוצא שאנו מלווים מספר רב של עסקאות מכירה ורכישת משרדים בשנה. מהלכים אלו מתאפשרים למשרדים שהשכילו והשקיעו לא רק בלקוחותיהם אלא גם בפיתוח העסקי של העסק.
 
מקצוע יעוץ המס
מחד, עובד שדרוג תדמיתי ומאידך - מקצוע קשה… והוא שנעשה יותר ויותר קשה מסיבות אלו:
 • דרישת רשות המס מהמייצגים הולכות וגדלות.
 • מוקמות פלטפורמות אינטרנטיות מתחרות המורידות עלות.
 • רו״ח גדולים לוקחים תיקים קטנים…רו״ח לוקחים תיקי עצמאיים / ההפרדה נעלמה.
 • התחרות - פוגעת ברווחיות + מטילה על יועץ המס עבודות נוספות כחלק מה-"ריטיינר";
 • קושי לאתר עובדים / מנה״ח טובים.
 • קושי לשמר יועצי מס טובים / מהר נכנסים לכיס ומתכננים הקמת משרד מתחרה.
 • סכנות פליליות - יועץ המס הוא ראש הנחש / כל חקירה פלילית מתחילה במייצגים.
   
כתוצאה מהתחרות:
 • הורדת מחירים.
 • צמצום בכמות עובדים - מה שמעמיס עבודה על יועץ המס.
 • יועץ המס חייב לתת יותר - הופך להיות יועץ עסקי.
 • ליועץ המס אין זמן לא דואג לעצמו: לא מפתח עסקו, לא חושב על עתידו.
אחד הפתרונות להתמודד עם קשיים המקצוע: מנגנון השותפות!
חשוב לזכור בעניין שותפות:
 • שותפות היא לא בהכרח חתונה קתולית.
 • חומר ביד היוצר - יש אין ספור דרכים להתקשר בשותפות.
 • בהסכם טוב ניתן לנטרל כל חשש וכל חשיפה.
 • בהסכם ניתן לשמור על קניינכם.
 • בהסכם ניתן להתקין “כפתור מילוט” - מחזיר לנקודת התחלה.
 • יתרון בפרישה.
 • ניסיון מלמד: ככל שתקדים לשלב שותף, כך תוכל למקסם את התמורה בפרישה.
 
להלן דוגמאות למצבים בהם מוקמת שותפות:
(1) שותפות קלסית בין משרדים -
  מצב בו:
- שני משרדים / יועצים  מבקשים להתחבר.
- איחוד כוחות ממש.
 
         יתרונות:
 • הקטנת תקורה
 • חלוקת נטל פיזי ונפשי: מילואים, חופש, מחלה
 • שיפור חזות - גודל שיווקי
 • מנגנון יותר גדול מפנה זמן לשיווק וניהול
 • הכפלת תקציב פרסום ושיווק
 • הגדלת סל שירותים - מצב בו לכל אחד מהשותפים התמקצעות בענף מסוים
 • נגישות למכרזים ועמידה בתנאי סף
 • מקסום יכולת שיווקית של כל אחד מהשותפים על ידי חשיפת הלקוחות להתמחות/שרותי השותף החדש + קידום חיבורים עסקיים בין כלל הלקוחות
        עקרונות העסקה:
 • מוקמת שותפות רשומה / לא רשומה.
 • שם אחד / מיתוג אחד / מרבית העסקאות מתפוצצות בגלל השם – הלוגו.
 • כל צד מעמיד לקוחותיו לטובת השותפות / מגדירים שהקניין נשאר - לא אירוע מס.
 • העסקת עובדים משותפת - תיק שותפות.
 • הכנסות / הוצאות משותפות. ניתן להחריג הכנסות/ הוצאות.
 • % חלוקת הכנסות בין שותפים לפי ממוצע הכנסה חייבת / 4 שנים לאחור.
 • מנגנון קבלת החלטות ע״פ % אחזקות + פה אחד בנושאים קריטיים.
 • כפתור אדום - מהלך הפיך.
 • מנגנון בוררות.
 • תקופת חסימה לעסקאות או מימוש.
 • זכות סירוב ראשונה ע״פ מנגנון תמורה מוגדר מראש.
 • קריטי - מנגנון פרישה ו/או אובדן כושר - מותאם גיל.
(2) שותפות לטובת עיגון צוות צעיר והבטחת פנסיה:
        מצב בו: ממירים מעמד של יועץ מס משכיר לשותף.
       האסטרטגיה:
 • קליטת יועצי מס שכירים במטרה להשאירו כשותף בעסק, הברגתו לפלטפורמה.
 • יועץ מס טוב מחפש אופק: ללא אופק יעזוב.
 • הכל אינטרסים כלכליים / לא להיות נאיבי / נאמנות אפס.
 • יציבות ומניעת זליגת לקוחות.
 • הורדת הילוך עם חלוף השנים.
 • מקסום תנאי פרישה: הרבה יותר טוב ממכירה.
       עקרונות העסקה:
 • עלות מעביד + 10% מומרים לאחוז בשותפות.
 • הגדרת השותף כשותף רווח בלבד.
 • העדר זכות ניהול.
 • העדר אפשרות הצעיר לפרק השותפות.
 • אפשרות הפסקת השותפות בכל רגע בתמורה לחלקו בגידול המחזור ממועד כניסתו עד יציאה.
 • מנגנון בונוסים:
  • 20% מפדיון לקוחות חדשים שהוא הכניס.
  • 10% שיווק פנימה.
 • איסור לחבור לעובדים/שותפים אחרים.
 • תקופת מינימום 3 שנים.
 • אין שינוי במיתוג.
 • קריטי: מנגנון פרישה/אובדן כושר.
(3) שותפות לטובת מכירה ״חלקה״:
מצב בו:
 • יועץ המס כבר ״מריח״ את הפרישה והרצון לממש מתקרב.
 • מאתרים רוכש פוטנציאלי ומכניסים אותו כשותף + מנגנון מימוש.
 • עדיף עם עובד קיים/לא חובה.
 • מומלץ - לא לחכות לגיל העולה על 65 ללא ״עסקה״. המתנה עלולה לעלות ביוקר.
       אסטרטגיה:
 • עסקת מכירה בשתי פעימות לטובת שריון תמורה מינימאלית וגמישות במועד פרישה:
  פעימה ראשונה - הקמת שותפות לשנתיים  עד חמש שנים  ע״פ שק״ד מוכר / חלוקת רווח.
  פעימה שניה - מכירת מוניטין  / תמורה 100% - 130% ע״פ שנה - עד 5 שנים.
      יתרונות:
 • מקסום תמורה: שריון מחיר מינימום מבעוד מועד + תמורה עד מכירה.
 • דחיית פרישה לגיל מבוגר יותר - למועד גמיש.
 • הורדת הילוך ודחיית מכירה במס שנים.
 • העברה חלקה  יותר / לקוחות פחות יזלגו לאחר מכירה.
(4) שותפות לטובת הקמת סניפים:
מצב בו: יועץ מס מחליט להקים יותר ממשרד אחד או רשת של משרדי.
אסטרטגיה:
 • איתור יועצי מס טובים/אמינים, בערים שונות, והמעוניינים להימכר חלקית ולהמשיך לנהל.
 • מתאים לבעלי יכולת שיווקית/ יוע״מ ידוע - המסוגלים לנתב עבוד לערים נוספות.
 • בניית מותג ארצי.
        מבנה העסקה:
 • רכישת חצאי משרדים.
 • המוכר 50% ממשיך לנהל.
 • מיתוג אחד.
 • תמורה למוכר: רצוי מתוך הפדיון העתידי.
 • נהלים לרשת - וניהול מרכזי ע״י היזם.
        יתרונות:
 • פריסה ארצית.
 • מיתוג ושיווק ארצי - הגדלת תקציב פרסום באינטרנט ועוד.
 • התמקצעות סניפים.
 • בניית מנגנון הכנסות ״פסיביות״ ליזם.
(5) שותפות לטובת הכנסת פעילות נוספת למשרד:
מצב בו: זהו מנגנון פשוט ויעיל מאוד, יועץ המס מבקש להכניס למשרדו שירות/מוצר נוסף/מנוע צמיחה.

דוגמת:
 • החזרי מס.
 • ליווי עסקי / בנקאי.
 • עבודות כלכליות.
 • ביקורת חקירתית.
 • ביטוח.
 • הנהלת חשבונות בתחום הקריפטו - מטבעות דיגיטליים.
 • ניהול כספים.
 • דו"חות אמריקאים.
אסטרטגיה:
 • הכנסת פעילות נוספות המנוהלת ע״י גורם בעל יכול שיווקית.
 • הפריה הדדית - השותף מציע שרותי המשרד ללקוחות ולהפך.
 • מקסום יכול השיווק.
 • מומלץ לבצע מספר עסקאות כאלה - מול מספר מתמחים.
עקרונות העסקה:
 • מיתוג משותף.
 • קופה אחת - אתם גובים.
 • התחשבנות על הפניות 70/30 בכפוף לכללי האתיקה.
 • התחייבות להפניות אובליגטוריות.
 • אפשרות הפסקה בכל רגע נתון.
(6) שותפות גרפית
מצב בו:
מספר משרדים מחליטים להיות שותפים ב-
 • שם.
 • חזות - משרד אחד; מיתוג אחד.
 • משרד אחד או סניפים בערים שונות.
        הם מפורשות לא שותפים ב:
 • הון / מוניטין.
 • לקוחות.
 • בהכנסות העסקה:
  חלוקת הוצאות משותפות
  תשלום בגין הפניות 30/70

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת חנות אמזון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

למכירת חנות אמזון מאפיינים ייחודיים שכדאי להכיר. עבור המוכר כדאי להיות מודע למאפיינים ייחודיים אלה על מנת למקסם את פוטנציאל הרווח שלו בעת מכירת החנות בעוד שעבור הרוש כדאי להיות מודע למאפיינים אלה כדי לוודא שהוא רוכש נכס איכותי ובעל ערך.

יחסי אמונאות בדיני חוזים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

פסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, כי במקרים המתאימים ניתן לראות התקשרות חוזית בין שני צדדים פרטיים כמקימה יחסי "אמונאות" במסגרתה מוטלת על אחד הצדדים לחוזה חובת נאמנות מוגברות כלפי הצד שכנגד. בית המשפט הוסיף וקבע כי במקרים מהסוג הזה, הפרת החוזה בידי הצד שעליו מוטלת חובת נאמנות מהווה לא רק הפרה חוזית אלא גם הפרה של חובת הנאמנות ובמקרים כאלה שיש להחמיר עם המפר בחישוב הפיצויים, בהטלת נטל הראיה ואף להימנע מהפחתת הפיצויים בגין אשם תורם.

מכירת שליטה בחברה פרטית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שליטה בחברה פרטית מתבטאת בבעלות על רוב מניות החברה ו/או בבעלות על רוב מניות השליטה בחברה, ככל שקיימות בחברה מניות המעניקות זכויות שליטה מיוחדות, הכול בהתאם לתקנות החברה והוראותיו.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.