מאת:

יועץ פנסיוני - מי הוא?

היועץ הפנסיוני לא עוסק בשיווק או בתיווך בין החברה המבטחת לבין מבקש הביטוח.
היועץ הפנסיוני מוכר למבקש את הידע והמקצועיות שלו בעניין הביטוח הפנסיוני אותו מבקש לקבל הלקוח ובהתאם לצרכיו הייחודיים.

 

היועץ הפנסיוני הוא אדם אובייקטיבי בהגדרתו ותפקידו מוגדר בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 (להלן: "החוק") כדלקמן:
"מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו".

היועץ הפנסיוני מקבל את שכרו עבור שרותי הייעוץ, אותם הוא מעניק, מהלקוח עצמו.

 

יועץ פנסיוני – תנאי קבלת רישיון

על יחיד המבקש לעסוק בייעוץ פנסיוני לקבל רישיון ממשרד האוצר בהתאם לסעיף 5 לחוק ובהתאם לתנאים הקבועים בו, ולהלן התנאים כדלקמן:

 • המבקש הוא בגיר.
 • המבקש הוא  אזרח ישראלי או תושב ישראל.
 • המבקש לא הורשע בעבירה.
 • המבקש עמד בבחינות מקצועיות.
 • המבקש השלים התמחות במשך תקופה של חצי שנה.


בנוסף, לא יינתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שלעיל, אם הוא אחד מאלה:

 1. אם המבקש הוא סוכן פנסיוני או גוף מוסדי.
 2. אם המבקש הוא סוכן ביטוח.
 3. אם המבקש הוא משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות.
 4. אם המבקש הוא מי ששולט או מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3),
  למעט תאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);
 5. אם המבקש הוא ארגון מעבידים.
 6. מי שנשלט או מועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או בידי מי ששולט בגוף מוסדי, יהיה רשאי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני בכפוף לתנאים שקבע הממונה למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ויראו רישיון כאמור כאילו נאמר בו שאסור לתאגיד הבנקאי לעסוק בייעוץ פנסיוני ביחס למוצרים פנסיוניים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם.
 7. מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5) מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, למעט תאגיד בנקאי.

יודגש כי חל איסור לעסוק יועץ פנסיוני ללא הרישיון או בניגוד לו.

 

משרדנו מורכב מעורכי דין שהינם גם סוכני ביטוח ורואי חשבון המתמחים בדיני ביטוח.
זקוקים לסיוע וייצוג של עו"ד וכלכלן מנוסה בתחום? צרו עמנו קשר לקבלת טיפול מקצועי בהקדם!
עו"ד אלי דורון נייד: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פיצויים על פגיעה מרקע מלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

מדינת ישראל מתמודדת באופן תמידי ומתמשך עם אתגרים ביטחוניים מורכבים הכוללים לעיתים גם סבבי לוחמה של ממש, אשר מציפים אצל התושבים בכל פעם מחדש את שאלת האחריות על תיקון הנזקים וההרס שנגרמים לתושבים כתוצאה מפעולות אלה.

חברת הביטוח מסרבת לשלם על תגמולי ביטוח אובדן חוסר עבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד

חשיבותו של ביטוח אובדן כושר עבודה וכיצד יש לפעול כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם את תגמולי הביטוח.

אופן ההקמה של תאגיד ביטוח - "סוכן תאגיד"

מאת: אלי דורון, עו"ד

בחודש מאי 2022, הוגש תזכיר חוק על ידי המפקח על הביטוח להחיל ענף ביטוח חדש מפני תאונות ומחלות. דהיינו ענף חדש שיכלול תחתיו ביטוחי בריאות, תאונות אישיות, מחלות ואשפוז (ביטוח הוצאות רפואיות, סיעוד, מחלות קשות ועוד). החוק אוסר על אדם שאינו...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.