מאת:


בשנת 2018 נערכו מספר שינויים בדיני מס החברות ברומניה. אחד השינויים המשמעותיים הנו הרחבת המונח "חברות זעירות" ("Micro Company") באופן המגדיל את היקף החברות המקומיות ברומניה הזכאיות להטבות מס כ-"חברות זעירות". שינויים אלה הופכים את רומניה למדינה אטרקטיבית לקיום פעילות מסחרית וזאת לאור שיעורי המס הנמוכים החלים על חברות בעלות היקף פעילות נמוך - הן מבחינת מחזור כספי והן מבחינת מספר עובדים, כפי שיפורט להלן.

 

משטר דיני המס ברומניה לגבי חברות זעירות:

ברומניה נקבע משטר מס מיוחד עבור "חברות זעירות", המאפשר לחברות מקומיות ליהנות משיעורי מס חברות מופחתים על המחזור השנתי.
בעבר נקבעו מספר תנאים שעל החברה הרומנית לעמוד בהם על מנת להיחשב כ-"חברה זעירה" כדלקמן:

 • החברה נדרשת להיות חברה תושבת רומניה לצורכי מס.
  חברה נחשבת כ-"תושבת" רומניה לצורכי מס אם היא מקיימת את אחד משני המבחנים הבאים:
  (א) החברה התאגדה ברומניה תחת הדין הרומני;
  (ב) הניהול והשליטה בפועל של החברה מתקיים ברומניה.
 • מקור הכנסותיה של החברה אינו בפעילות בתחום הבנקאות, ביטוח או הימורים;
 • הכנסותיה של החברה מפעילות ניהול או ייעוץ אינן עולות על 20% מכלל הכנסותיה;
 • מחזור הפעילות השנתי עליו דיווחה החברה בשנת המס הקודמת אינו עולה על 500,000 אירו;
 • מניותיה של החברה אינן מוחזקות על ידי המדינה ו/או רשויות ממשלתיות. 


תיקון הוראות הדין בנוגע ל-"חברות זעירות":

בתאריך 10 בנובמבר 2017 בוצע תיקון לחוק המס הרומני, אשר נכנס לתוקף בתאריך 1 בינואר 2018 (להלן: "התיקון").
במסגרת התיקון שונו הוראות הדין לגבי הגדרת חברה כ-"חברה זעירה" כדלקמן:

 • בוטלה הדרישה כי פעילות החברה לא תהא בתחום הבנקאות, ביטוח או הימורים;
 • בוטלה המגבלה על פעילות החברה בתחום הניהול או הייעוץ;
 • היקף המחזור השנתי עליו דיווחה החברה בשנת המס הקודמת הוגדל מ-500,000 יורו ל-1,000,000 יורו.


שיעורי המס החלים על "חברה זעירה":

בהתאם לדין הרומני, חברה המוגדרת כ-"חברה זעירה" זכאית ליהנות משיעורי מס מופחתים כדלקמן: 

 • "חברה זעירה" המעסיקה עובד אחד ומעלה תידרש לשלם על מחזורה השנתי מס חברות בשיעור מופחת של 1%;
 • "חברה זעירה" שאינה מעסיקה עובדים כלל תידרש לשלם על מחזורה השנתי מס חברות בשיעור מופחת של 3%;

מן המקובץ לעיל עולה כי החל מתאריך 1 בינואר 2018, חברה רומנית אשר דיווחה בשנת המס הקודמת על מחזור שנתי של עד 1,000,000 אירו תוכל ליהנות משיעורי מס מופחתים על מחזור הפעילות שלה, כמפורט לעיל.
 

רומניה כיעד אטרקטיבי להקמת חברות מקומיות:

משטר המס המתואר לעיל, מושך יזמים רבים להשקיע ולהקים חברות מקומיות ברומניה, שכן כעת, לאחר התיקון, כל חברה תושבת רומניה (בהתאם לדרישות הדין הרומני מבחינת תושבות) בעלת מחזור פעילות שנתי של עד 1,000,000 יורו, תוכל ליהנות משיעור מס מופחת על המחזור השנתי בגובה של 3% או אף 1% (ככל שהחברה מעסיקה עובדים).

רומניה - מקלט מס לחברות זעירות (Micro Company)

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3.25 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלולי המס בגין הכנסה משכירות ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, קיימים שני מסלולים למיסוי תושב ישראלי בגין הכנסות המופקות משכר דירה מחו"ל.

עסקאות נדל"ן ברומניה - ליווי משפטי

מאת: אלי דורון, עו"ד

לדסק משרדנו שברומניה ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן ברומניה, אם קניה ואם מכירה והלכה למעשה למשרדנו מאגר גדול של גורמים אשר מסייעים לנו לקדם עסקאות מסוג זה במהירות וביעילות.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם