מאת:


כידוע, פטור מתשלום מס הכנסה מוענק על דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים עד לסך חודשי של כ-4,700 ₪. פטור זה נועד כדי לעודד בעלי דירות, הנמנעים מהשכרת דירות ריקות שבבעלותם, להשכיר את דירותיהם למגורים, על מנת להקל על מצוקת הדיור המתגברת יחד עם זאת, כאשר דמי שכר הדירה עולים על התקרה הפטורה, פוחת הסכום הפטור בהתאם לגובה שכר הדירה העולם על התקרה הפטורה. כך למשל, הכנסה מדמי שכירות בגובה 9,360 ₪ (דהיינו הכנסה הגבוהה פי שתיים בערך מן התקרה הפטורה) לא תהנה כלל מן הפטור דלעיל ותהא נתונה לשיעור מס מלא. כאשר דמי השכירות עולים על התקרה דלעיל, עומדים בפני הנישום שני מסלולי המס הרלוונטיים הבאים:

 

מסלול מס מופחת - בכל הקשור עם הכנסה הנובעת מדמי שכירות מדירת מגורים, יצר המחוקק, במסגרת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, חריג לתפיסה הכוללת, לפיה המס מוטל על ההכנסה החייבת, וקבע כי המס ישולם בשיעור מסוים מתוך ההכנסה הגולמית. במסגרת המסלול המופחת יהיה הנישום רשאי לשלם על כלל הכנסותיו משכר הדירה שיעור מס קבוע של 10% בלבד, וזאת במקום שיעורי המס הרגילים. חשוב להדגיש כי הנישום יוכל ליהנות ממסלול המס המופחת דלעיל רק ככל וישלם את המס תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות (דהיינו עד ה-30 לינואר). חשוב לציין גם כי במסלול המס המופחת אין חיוב של דמי ביטוח לאומי. כמו כן נבקש להדגיש כי הואיל ו"מקור" ההכנסה הוא מדמי שכירות ואף על פי שלשון המחוקק נוקטת במונח מ"דירת מגורים", הרי שאין זה משנה אם ההכנסה הושגה מהשכרת דירה אחת או מהשכרת מספר דירות, תימוכין לכך נמצאים בחוק הפרשנות, מקום שנקבעה הוראה לעניין היחיד גם לעניין הרבים במשתמע, ומכאן שגם בהשכרה של מספר דירות למגורים, ובלבד שעמדו בכל תנאי הסעיף, תחול הוראת פקודת מס ההכנסה האמורה לעיל.

 

אף על פי כן, חשוב לנו להדגיש כי בחירה במסלול המס המופחת טומנת בחובה השלכות עתידיות לעניין תשלום מס השבח אשר ינבע ממכירת הדירות. לגבי חישוב מס השבח שיחול, הרי שבעת מכירת הנכס וחישוב מס השבח רשויות המס לוקחות בחשבון את הפחת שנוכה מהנכס (הגם שלא נוכה בפועל) ובהתאם לכך יחושב השבח, דהיינו רשויות המס יפחיתו את שיעור הפחת, שלכאורה היה מנוכה מהנכס, מסכום הרכישה המקורי וכך יגדילו את בסיס השבח (כפועל יוצא את סך החיוב במס שבח).

 

מסלול רגיל - במסלול זה ישלם הנישום מס בשיעור מלא על פי שיעורי המס החלים על יחיד (בהתאם לגובה הכנסותיו), כאשר שיעור המס מתחיל במדרגה של 30% (מכיוון שהכנסה זו אינה הכנסה מיגיעה אישית אין לה את מדרגות המס הנמוכות של 10%, 14%, 23%, יחד עם זאת אם בעל ההכנסה הינו בגיל 60 שנה ומעלה, אפילו שהכנסתו אינה מיגיעה אישית יהיה זכאי ליהנות ממדרגות המס המופחתות דלעיל). יודגש כי להבדיל ממסלול המס המופחת, המסלול הרגיל מאפשר לנכות מהכנסות שכר הדירה הוצאות כגון פחת, מימון והוצאות אחרות ששמשו בייצור הכנסות שכר הדירה. עוד נבהיר כי בשונה ממסלול המס המופחת, בחירה במסלול הרגיל מחייבת את הנישום בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.


חשוב לציין כי על אף כל האמור לעיל, קיימת אפשרות נוספת להפחית את החיוב של מס הכנסה מדמי שכירות, כפי שעולה במסגרת סעיף 17(12) לפקודה, המתיר לנישום להפחית את דמי השכירות שהוא משלם מדמי השכירות שהוא מקבל, על אפשרות זו הוטלו התניות כאלו ואחרות ובין השאר, כי הניכוי יהיה רק לתקופה של 5 שנים, הניכוי יהיה רק ממעבר מדירת קבע לדירת עראי , המעבר הינו לרגל מקום עבודתו או עיסוקו של הנישום. נדגיש כי מטבע הדברים לא תוכל האפשרות דנן להתקיים ככל ובחר הנישום במסלול המס המופחת, שהרי בהגדרתו אינו מאפשר לנכות הוצאות.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הוצאות פיתוח מגרש אינן מהוות חלק ממחיר המקרקעין לצורך חישוב מס רכישה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון דן בשני ערעורים שבמרכזם השאלה האם בעת רכישת מקרקעין שלא עברו פיתוח, תוך התחייבות לשאת בהוצאת הפיתוח של המגרש, יש לראות בסכום שאותו מתחייב לשלם הרוכש עבור פיתוח המגרש כחלק ממחיר המקרקעין המחויב במס רכישה או שמא יש לראות את ההתחייבות לשאת בהוצאות הפיתוח כהתחייבות נפרדת מההתחייבות לרכישת המקרקעין שאין לשלם עליה מס רכישה.

חברה קבלנית או איגוד מקרקעין ?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

ביהמ"ש קבע, כי חברה שחתמה על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך בפועל לא פעלה באופן שוטף ורציף לביצוע הפרויקט, כך שבפועל כל מה שהיה בידי החברה הוא בגדר זכות במקרקעין, תסווג כאיגוד מקרקעין. כפועל יוצא מכך נקבע כי מכירת מניותיה של חברה כזאת - תהיה בגדר פעולה באיגוד מקרקעין ותחויב במס רכישה כדין.

העברת נכס מקרקעין לנאמנות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), בת-אל עובדיה, עו"ד; לידור עמר, משפטן

החל בשלב בו נוצרת הנאמנות, ולאור השוני וחוסר הבהירות בין הוראות הדין לעמדת רשות המיסים בעניין, מתעוררות שאלות רבות אשר יש לתת עליהן את הדעת - לדוגמא, האם יצירת הנאמנות מהווה אירוע מס? בהנחה שכן, האם אירוע שכזה יהיה חייב במס או שמא פטור?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.