תביעות קיפוח בעלי מניות ו/או תביעות עושק המיעוט

המשק העסקי הישראלי מתנהל במידה רבה באמצעות אלפי חברות, פרטיות ו/או ציבוריות, להן פעילויות עסקיות ממינים ומסוגים שונים. על פי דיני המדינה, "חברה" הינה יישות משפטית עצמאית הנתונה בבעלות בעלי מניותיה. בעלי המניות הם אלה השותפים בבעלות בחברה ומערכת היחסים בינם לבין עצמם מוגדרת במסגרת מסמכי ההתאגדות של החברה והדין הכללי.
 
יתרה מזאת, מסמכי ההתאגדות של החברה הם אלה שיגדירו את מערכת היחסים בין בעלי המניות, בינם לבין עצמם והם אלה שיגדירו את סוגי המניות, את הזכויות של בעלי כל אחד מסוגי המניות, את הזכות לקבלת רווחים מפעילות החברה ו/או את הזכות לבצע פעולות אחרות באשר להתנהלות החברה. יש בנמצא חברות בעלות פעילות קטנה ומצומצמת ולהן בעל מניות אחד או שניים ובשל כך מתנהלות כ-"שותפים" לכל דבר ועניין, רשומה או לא רשומה, כשאותם בעלי מניות הם גם הדירקטורים וגם השכירים של החברה. מאידך, יש בנמצא חברות בעלות פעילות גדולה, אם פרטיות ואם ציבוריות, להן שורה ארוכה של בעלי מניות, דירקטוריות, מנגנוני בקרה ומערכים מסחריים ומשפטים מורכבים. לאור האמור, יוצא כי כדי לקבוע זכויותיו של בעל מניות פלוני, אם בעניין זכויות הצבעה, חלוקת רווחים ואם לכל עניין אחר, עלינו לפנות למסמכי ההתאגדות של החברה, לבחון את סוגי המניות, את הזכויות הצמודות למניות, כמו גם את הדין הכללי ובהישען על כל אלה לקבוע האם בעל המניות אכן מקבל את המגיע לו, האם החברה מתנהלת כראוי והאם יש בנמצא ניצול כוח ו/או קיפוח המיעוט על ידי הרוב.
 
קונפליקטים, ניגודי עניינים וטענות קיפוח בין בעלי מניות
הניסיון מלמד כי החברה, בהתנהלותה, מייצרת לא אחת את הקונפליקטים ו/או ניגודי עניינים בין נושאי משרה בחברה, בין בעלי מניות ונושאי משרה, בין דירקטורים לבין בעלי מניות ועוד מצבים, כשאלו מייצרים מתחים ו/או חילוקי דעות המסתכמים לא אחת בתחושה של בעל מניות פלוני, לפיה זכויותיו נפגעו ו/או לפיה אין הוא מקבל את שמגיע לו ברווחי החברה, על פי דין. טענת הקיפוח של בעל המניות יכול ותושתת על מגוון רחב של טעמים ובכלל זה טענות לפיהן בעלי מניות הרוב מרוקנים את החברה מרווחים ו/או מבצעים עמה עסקאות לא תקינות ו/או גונבים מקופתה כספים ו/או מנצלים את מעמדם לרעה לטובתם האישית ו/או אין ספור סיבות אחרות, אשר בחלקן קלות להוכחה ובחלקן האחר קשות יותר להוכחה, כך שהוכחתן מצריכה בקיאות חשבונאית וכלכלית. ואכן, הדין הישראלי מודע לכך שייתכנו מצבים בהם בעל מניות הרוב, אכן מנצל לרעה את שליטתו בחברה ומשכך הדין קובע כי בעל מניות החש נפגע מהתנהלות החברה ו/או מהתנהלות בעלי מניות הרוב, רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי ולבקש את עזרתו לטובת הסרת הקיפוח. החוק מסמיך את בית המשפט המחוזי לפעול במגוון רחב של אופנים לטובת הסרת הקיפוח ובכלל זה מאפשר הוא לפעול להפסקת המחדל וחיוב בעלי מניות הרוב, אם בדרך של שינוי זכויות חתימה בחברה, אם בדרך של מכירה כפויה של מניות המיעוט על סמך הערכת שווי אובייקטיבית, אם בדרך של מינוי מנהל חיצוני לחברה אשר ינהל אותה באופן תקין ואם בדרכים אחרות - הכל לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה, כזו שאינה מקפחת ואינה מפרה את המתחייב מהדין הכללי ומסמכי ההתאגדות של החברה.
 
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, מתמחה בבניית אסטרטגיה משפטית בעניינים אלה ובניהול מאבקים משפטים בתחומים האמורים. משרדנו ידע לייצגך בהליך מסוג זה והלכה למעשה למשרדנו ניסיון של עשרות שנים ואין ספור תיקים הנוגעים במחלוקות פנים חברתיות. משרדנו ישמח לייצג גם אותך ולקדם את עניינך במהירות ובהצלחה, תוך הסתייעות בבקיאותנו המשפטית והחשבונאית, הכל לטובת קידום האינטרסים שלך וכיבוש היעד שתציב בפנינו. אנו נעשה כל שניתן על פי דין לטובת שמירה על האינטרסים שלך וקידום האסטרטגיה שנגבש, במינימום זמן, מינימום עלות ומינימום נזק לחברה עצמה.
 
התקשר אלינו עתה ואנו נפעל במידי בעניינך! עו"ד אלי דורון: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

סכסוך בין מזכה לזכיין - סוף מעשה במחשבה תחילה

היעדרו של הסדר חקיקתי מלא לגבי מודל הזכיינות מותיר בידי המזכה את היכולת להכתיב ולקבוע תנאים בהסכם הזכיינות אשר ספק רב אם היו מתאפשרים בהינתן הסדר מעין זה, ולמגינת הלב- יודעים מזכים רבים לנצל לאקונה חקיקתית זו לטובתם.

"הפרדת כוחות" בחברה פרטית לעומת פירוק שותפות

מהי הדרך להיפרדות בין בעלי מניות שהסתכסכו ושהיחסים ביניהם הגיעו לכדי אובדן אמון?.. זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בתל אביב

האם שותף חדש המצטרף לעסק קיים חייב בחובות הקודמים של העסק?

שותף חדש מצטרף לעסק קיים כאשר לעסק חובות עבר כלפי נושים שונים, האם הוא חב בחובות העבר של אותו עסק קיים אשר הצטברו בתקופה שלפני הצטרפותו? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ניתן לאחרונה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום

המדריך לניהול מחלוקת בין שותפים

ניהול הסכסוך בין שותפים הינו תהליך מורכב הנעשה במספר מישורים הן באמצעות הליכים משפטיים והן מחוץ לבית המשפט ומחייב ידע מקצועי וראיה אסטרטגית רחבה. במידה ונקלעתם לסכסוך עם שותף או שאתם צופים אפשרות כזאת, קיימת חשיבות רבה בקבלת ייעוץ וליווי מתאימים והיערכות מתאימה בשלב מוקדם ככל הניתן. התנהלות נכונה ומושכלת בשלבים המוקדמים של הסכסוך עשויה לחסוך התדיינות ארוכת שנים ולכל הפחות עשויה להביא לכם יתרונות משמעותיים בהמשך ניהול ההליך.

היערכות נכונה לניהול סכסוכים עסקיים

לא כל סכסוך עסקי נובע מהתנהלות זדונית או בלתי הוגנת של אחד הצדדים ובהחלט יתכן מצב שבו שני צדדים, שכל אחד מהם נוהג בתום לב ובאופן ענייני נקלעים לסכסוך עסקי. מנגד לא כל התנהלות שנראית כ"לא הוגנת" או "לא הגונה" מבחינה מסחרית היא בהכרח התנהלות פסולה מבחינה משפטית.

יציאה משותפות עסקית

ליווי וסיוע משפטי מלא למבקש לצאת משותפות עסקית או המוצא עצמו מול שותפים הפועלים להוצאתו מהשותפות שלא כדין - תן לנו לקבל פיקוד על המשבר ואנו נעשה הנדרש למענך.

בעלי המניות נכנסו למאבק קשה והחברה כמעט נכנסה להליכים

משבר הקורונה הביא עימו מתיחות רבה ומחלוקות לגבי התנהלות נכונה של חברות בעת משבר, דוגמה לכך המקרה של שני בעלי מניות הקשורים בחברת שיווק גדולה בדרום, שהגיעו למצב משברי והחברה נכנסה כמעט לקיפאון מוחלט.

בעלי המניות במאבק קשה והחברה כמעט נכנסה להליכים

משבר הקורונה הביא עימו מתיחות רבה ומחלוקות לגבי התנהלות נכונה של חברות בעת משבר, דוגמא לכך המקרה של שני בעלי מניות הקשורים בחברת שיווק גדולה בדרום, שהגיעו למצב משברי - החברה נכנסה כמעט לקיפאון מוחלט, לאור הסכסוך שהתגלה בין שני בעלי המניות. הסכסוך נסוב על אופן ניהול מלאי החברה וצמיחתה בתקופת משבר שכזו, חילק את הנהלת החברה לשני מחנות ומנע אפשרות לפעילות שוטפת של החברה. רגע לפני שנכנסו להליכים, הגיעו לייעוץ שהפך את כל המצב.

הפרת חוזה כתוצאה ממשבר הקורונה

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי מיוחד במקרים של הפרות חוזה כתוצאה ישירה או עקיפה של משבר הקורונה - בכל אותם מקרים בהם מבקשים לפגוע בך כספית, אנחנו נדע לסייע.

פירוק שותפות עסקית

עקב משבר הקורונה, מוצאים עצמם שותפים רבים לשותפויות בחרב פפיות. מחד, קוצר ידם וירידת ההכנסות אשר מונעים הלכה למעשה את המשכה של פעילות השותפות ומאידך, החשש כי פירוק השותפות ימוטט סופית את סיכויי ההבראה של העסק ויביא לנזקים כלכלים הרסניים.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.