מאת:

סוגיית החשבוניות הפיקטיביות על פי חוק מע"מ ועבירות המס הכרוכות בכך, מתחדדת בעיקר בהקשר של מס תשומות או, ליתר דיוק, ניכוי או קיזוז מס תשומות.

באופן פשטני ושטחי ניתן להגדיר את מס התשומות כמס המצוין בחשבונית אותה מקבל העוסק מידי ספקיו ואילו מס המצוין בחשבונית שאותה מנפיק עוסק ללקוחותיו הנו מס עסקאות. אי לכך, לחשבונית תפקיד חשוב במערכת מס ערך מוסף היות ועל בסיסה נערכת התחשבנות עם רשויות המס.

סעיף 38(א) על פי חוק מס ערך מוסף טומן בחובו את העיקרון ההקבלה המתיר לעוסק ניכוי מס על תשומות ששימשו אותו בעסק. סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף מתיר לעוסק לנכות את מס התשומות "הכלול בחשבונית שהוצאה לו כדין" ואשר נושאת "את שמו של העוסק כבעל הטובין". הדרישה הנ"ל צריכה תחילה למלא אחר הדרישות הטכניות הקבועות בחוק מס ערך מוסף כגון שהחשבונית הוצאה ע"י עוסק מורשה" כקבוע בסעיף 47(א) ואשר כוללת פרטים ששר האוצר קבע (סעיף 47(ב)).

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 (להלן – תק' ניהול פנקסי חשבונות) שהותקנו מכוח הסמכות הקבועה בסעיף 47 לחוק מגדירות בסעיף 9א מה צריכה לכלול חשבונית המס.

להלן נמנה 3 "מודלים" עיקריים של שימוש בחשבוניות פיקטיביות על פי:
חשבונית שאין מאחוריה עסקה - במקרה מסוג זה העוסק רוכש חשבונית פיקטיבית מבלי שמאחוריה יש עסקה כלשהיא ומקזז באמצעותה מס תשומות, כאשר בפועל אין שום תשומות. כלומר אוצר המדינה נפגע פעמיים: פעם אחת כשלא שולם מס עסקאות (בודאות קרובה לודאי) ופעם שנייה כאשר קוזז מס תשומות.

חשבונית "זרה" על פי חוק מע"מ - בניגוד למקרה הראשון, כאן מתקיימת עסקה של ממש, אלא שהחשבונית, מסיבות שונות, לא מוצאת על ידי ספק השירות שהוא צד לעסקה אלא ע"י גורם צד שלישי. הבעיה כאן היא שקודם כל מבחינת רשויות המס החשבונית לא הוצאה כדין כדרישת סעיף 38 לחוק מס ערך מוסף ודבר שני הוא שקרוב לודאי הגורם שהוציא את החשבונית על פי חוק מס ערך מוסף לא יעביר לרשויות מע"מ את מס העסקאות שבה.

חשבונית מס "מנופחת" - מקרה זה הקשה ביותר לגילוי מפני שחשבונית זו מכילה את כל המרכיבים של חשבונית מס חוקית: מי שהוציאה רשום כעוסק כחוק, העסקה מתייחסת לטובין/שירותים שהספקתם הנה מהלך עסקו רגיל של העוסק, רוכש החשבונית הנו עוסק רשום כחוק גם כן ורוכש טובין/שירותים אלה במהלך רגיל של עסקיו. הפגם בחשבונית זו הוא המחיר המנופח ומטרתו – לנכות מס תשומות גדול יותר.

אפשרויות הענישה

אפשרויות הענישה בחוק המע"מ הן כמקובל במשפט הפלילי: קנס, מאסר, מאסר על תנאי וכד'.
יחד עם זאת, קיים עונש חריג ומיוחד לעבירות המכס והמע"מ: אפשרות לאסור על עבריין להמשיך בעיסוקו תקופה שיקבע בימ"ש, בהטילו עונש זה נוסף על כל עונש אחר. ענישה מיוחדת זו שמורה למי שהורשע תוך 3 שנים פעמיים בגין עבירה על סעיף 117(ב)(5) מעניש את מי שניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק.

תקופת המאסר המרבית הקבועה בהוראות חוק הנ"ל הנה חמש שנים. ואולם קיימת תקופה מרבית של 7 שנים אם העבירות בוצעו בנסיבות מחמירות.

סעיף 117(ב2) מונה רשימה של 3 חלופות המהוות כל אחת מהן נסיבה מחמירה:
הרשעה קודמת - אם היה הנאשם בביצוע עבירה על סעיף 117(ב) או 117(ב1) לחוק בעל הרשעה קודמת לפי אחד הסעיפים האלה וטרם חלפו 3 שנים (בעת ביצוע הבעירה נשוא העמדה לדין עכשיו) מאז ההרשעה הקודמת, יראו את העבירה הנוכחית ככזו שנעברה בנסיבות מחמירות.

אישומים בעבר - אם הוגשו נגד הנאשם במשך 3 שנים 6 אישומים בגין עבירות לפי סעיפים 117 (ב) או 117(ב1) גם ללא הרשעה, ייראו את העבירה הנוכחית ככזו שנעברה בנסיבות מחמירות.

היקף ההתחמקות או השתמטות - אם סכום המס שמתשלומו התחמק או השתמט הנאשם במעשיו, עולה על כפל הסכום הקבוע כעונש בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (שהוא נכון להיום 226,000 ₪ והכפל הנו ע"ס 452,000 ₪), אזי ייראו את העבירה הנוכחית ככזו שנעברה בנסיבות מחמירות.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.