מאת:

סקירת פסיקה - מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

לאחרונה התקבל בבית המשפט המחוזי מרכז, פסק דינו של כבוד השופט ד"ר בורנשטיין אשר התייחס לסוגיית "מחירי העברה" בעסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים (ע"מ 49444-01-13 ג'יטקו נ' פקיד שומה כפר סבא).

 

עוד בטרם נתייחס להליך עצמו, נזכיר כי הסוגיה הרלבנטית נשוא פסק הדין היא זו המוסדרת במסגרת סעיף 85א(א) לפקודת מס הכנסה הקובע כדלקמן:

"בעסקה בין-לאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים שבשלהם נקבע מחיר לנכס, לזכות, לשירות או לאשראי, או שנקבעו תנאים אחרים לעסקה, באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר היו מופקים בנסיבות הענין, אילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים (להלן - תנאי השוק), תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם"

 

חברת ג'טיקו הישראלית (להלן: "המערערת") פיתחה תוכנה בסיסית שאמורה לתת מענה ללקוחות אשר מעוניינים בהגנה על המחשב. חברת מייקרוסופט אשר נמצאת בתחום זה כבר שנים רבות רצתה להפוך לאטרקטיבית יותר באמצעות הוספת נדבך אשר היה מצוי בטכנולוגיה של המערערת, ולשם כך היא רכשה בחודש נובמבר 2006 את מניותיה של המערערת תמורת 90 מיליון דולר. לאחר זמן מה עברו כמעט כל עובדיה של המערערת לחברת מייקרוסופט ישראל (חברת הבת של מייקרוסופט) וכן נחתם הסכם בין המערערת לבין מייקרוסופט, שבכל הנוגע לחברות עימם תמשיך המערערת לעבוד, תקבל היא תשלום על שירות (cost +). בנוסף, בשנת 2007 רכשה מייקרוסופט מן המערערת את הקניין הרוחני שלה בתמורה לסך של 26.6 מיליון דולר. לטענת המערערת, מכירה זו היא בהתאם למדיניות הקבוצה, כך שכאשר מניות החברה נרכשות, הבעלות על הקניין הרוחני עוברת לחברה האם, המחזיקה בו לטובת כלל הקבוצה. כנגד הרווח ממכירת הקניין הרוחני קיזזה המערערת הפסדים שהיו לה.

 

המחלוקת בין פקיד שומה כפר סבא (להלן: "המשיב") לבין המערערת נסבה על הפער שבין המחיר ששולם בעסקת רכישת המניות לזה ששולם בהסכם מכירת הקניין הרוחני. לגישת המשיב, התמורה שנקבעה בהסכם מכירת הקניין הרוחני אינה משקפת את השווי האמיתי של העסקה, ומאחר ובמועד עסקת מכירת הקניין הרוחני היו הצדדים קשורים, יש למסות את העסקה על פי שווי השוק שלה ולא על פי מה שנקבע בין הצדדים. לגישת המשיב, מאחר ולאחר מכירת הקניין הרוחני נותרה המערערת חסרת כל פעילות, הרי שמכירת הקניין הרוחני כמוה כמכירת הפעילות של המערערת ועל כן שווי הפעילות הוא כשווי התמורה עבור המניות.

 

קביעת בית המשפט

בית המשפט קבע כי קיימים יחסים מיוחדים בין המערערת לבין מייקרוסופט, וכן אימץ את עמדת המשיב לפיה מייקרוסופט רכשה את כל פעילותה של המערערת ולא הותירה בידה כלום, לכן העסקה היא העברת כל הפעילות של המערערת ולא רק מכירת הקניין הרוחני שלה. זאת נקבע, בהתבסס על כך שתוך זמן קצר לאחר רכישת המניות, הועברו עובדי המערערת למייקרוסופט, ערוצי השיווק הקיימים של המערערת הפסיקו לפעול, היא לא גייסה לקוחות חדשים, לקוחותיה הקיימים נטשו אותה לטובת מייקרוסופט ובתוך זמן קצר היא קרסה והפסיקה לפעול.

 

לאור זאת קבע בית המשפט כי על המערערת מוטל היה נטל כבד להראות כי היה קיים לה ערך נוסף בגובה ההפרש שבין התמורה בעסקת המניות לבין התמורה בעסקת מכירת הקניין הרוחני שנעלם כלא היה. המערערת לא עמדה בנטל זה ובית המשפט קבע כי ערך מעין זה לא "התאייד" אלא הוא נשמר והוא אינו אלא חלק מהפעילות בכללותה שהועברה במסגרת עסקת מכירת המניות. בית המשפט קבע כי יש לבדוק את המחיר בהתאם לעסקה דומה, אלא שמאחר והמערערת לא הציגה עסקה דומה, קבע בית המשפט כי העסקה הדומה ביותר היא עסקת המניות בין הצדדים, עת לא היו "קשורים", ואכן יש פער משמעותי בין סכום מכירת המניות לבין סכום מכירת הקניין הרוחני, שהיא למעשה עסקה רחבה וגדולה יותר. המערערת טענה כי מאחר ומדובר ברצון של מייקרוסופט ליצור סינרגיה, כלומר להפיק תועלת גבוהה יותר, היא שילמה עבור המניות מחיר גבוה בהרבה משווי שוק, אלא שבית המשפט קבע כי הסינרגיה הזו היא נכס נוסף שנמכר במסגרת מכירת הקניין הרוחני, כמו גם העברת העובדים. אם כן, בית המשפט קבע כי דינו של הערעור להידחות על רוב חלקיו וכי שווי עסקת מכירת הטכנולוגיה (במובנה הרחב) נגזר מעסקת מכירת המניות (בכפוף להתאמות מסוימות במחיר).

 

קבלת החלטה מקדמית

לאחרונה עדים אנו למספר הולך וגדל של עסקאות מכירת קניין רוחני בהן נמכרות אפליקציות, אתרי אינטרנט, פטנטים, סימנים מסחריים ועוד. הפרשה לעיל מלמדת כי המרחק בין סיווג העסקה על ידי הצדדים כעסקה למכירת קניין רוחני לבין סיווגה על ידי פקיד השומה כעסקה למכירת מלוא פעילות החברה אינו רב. פסק הדין הנו המשך ישיר לפרשנות המקובלת בדיני המס המעדיפה את המהות הכלכלית של עסקה על פני הצורה הפורמלית שהעניקו לה הצדדים, בפרט כאשר מדובר בצדדים קשורים.

 

לעיתים קרובות, כדאיותן של עסקאות יכולה להיות נסובה על גובה המס שצריך לשלם. לפיכך מלבד הצורך בקבלת ייעוץ מתאים, נזכיר כי על מנת לקבל וודאות ולנטרל חשיפה לתשלום מס, ניתן להקדים בפנייה לרשות המסים לקבלת החלטה מקדמית (פרה-רולינג)

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת עסק תאום בחו"ל בעקבות המלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

החלטתם אסטרטגית להקים עסק בחול? עסק אשר ידע לייצר את ההכנסות אותם אתם מבקשים לייצר בימים בהם מדינת ישראל מושבתת כתוצאה ממלחמה ו/או בכלל להקים עסק בחול אשר ידע לעשות את מה שהם יודעים לעשות בישראל, כך תעשו זאת נכון.

העברת כספים מחו"ל בזמן מלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעת העברת כספים מחול לישראל מומלץ לבדוק תחילה כי הכספים המצויים בחשבון הבנק הזר הם "לבנים" וכי יש בידיכם את כל האישורים המעידים על כך והיה ויש בנמצא בעיה ו/או היה ואין בידך אסמכתאות ו/או היה והכספים "שחורים" אזי נכון לטפל בעניין מבעוד מועד, עוד בטרם תעביר את הכספים לישראל, לטובת הבטחת קליטת הכספים בישראל בחוקיות ובשקיפות וללא מעצורים מצד הרשויות ו/או הבנקים.

רילוקיישן לקפריסין בגיל פרישה

מאת: אלי דורון, עו"ד

קפריסין הינה אחד היעדים האטרקטיביים לביצוע רילוקיישן בגיל פרישה. יחד עם זאת, כדאי לדעת כי ביצוע רילוקיישן בגיל פרישה הינו מורכב יותר, בעיקר בשל העובדה כי לרוב האנשים בגילאים אלו משולמת פנסיה, ריביות או דיבידנדים שמקורם בישראל וכן רבים מחזיקים בנכסים שונים, בהם נכסי מקרקעין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.