מאת:


סקירת פסיקה - מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

לאחרונה התקבל בבית המשפט המחוזי מרכז, פסק דינו של כבוד השופט ד"ר בורנשטיין אשר התייחס לסוגיית "מחירי העברה" בעסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים (ע"מ 49444-01-13 ג'יטקו נ' פקיד שומה כפר סבא).

 

עוד בטרם נתייחס להליך עצמו, נזכיר כי הסוגיה הרלבנטית נשוא פסק הדין היא זו המוסדרת במסגרת סעיף 85א(א) לפקודת מס הכנסה הקובע כדלקמן:

"בעסקה בין-לאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים שבשלהם נקבע מחיר לנכס, לזכות, לשירות או לאשראי, או שנקבעו תנאים אחרים לעסקה, באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר היו מופקים בנסיבות הענין, אילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים (להלן - תנאי השוק), תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם"

 

חברת ג'טיקו הישראלית (להלן: "המערערת") פיתחה תוכנה בסיסית שאמורה לתת מענה ללקוחות אשר מעוניינים בהגנה על המחשב. חברת מייקרוסופט אשר נמצאת בתחום זה כבר שנים רבות רצתה להפוך לאטרקטיבית יותר באמצעות הוספת נדבך אשר היה מצוי בטכנולוגיה של המערערת, ולשם כך היא רכשה בחודש נובמבר 2006 את מניותיה של המערערת תמורת 90 מיליון דולר. לאחר זמן מה עברו כמעט כל עובדיה של המערערת לחברת מייקרוסופט ישראל (חברת הבת של מייקרוסופט) וכן נחתם הסכם בין המערערת לבין מייקרוסופט, שבכל הנוגע לחברות עימם תמשיך המערערת לעבוד, תקבל היא תשלום על שירות (cost +). בנוסף, בשנת 2007 רכשה מייקרוסופט מן המערערת את הקניין הרוחני שלה בתמורה לסך של 26.6 מיליון דולר. לטענת המערערת, מכירה זו היא בהתאם למדיניות הקבוצה, כך שכאשר מניות החברה נרכשות, הבעלות על הקניין הרוחני עוברת לחברה האם, המחזיקה בו לטובת כלל הקבוצה. כנגד הרווח ממכירת הקניין הרוחני קיזזה המערערת הפסדים שהיו לה.

 

המחלוקת בין פקיד שומה כפר סבא (להלן: "המשיב") לבין המערערת נסבה על הפער שבין המחיר ששולם בעסקת רכישת המניות לזה ששולם בהסכם מכירת הקניין הרוחני. לגישת המשיב, התמורה שנקבעה בהסכם מכירת הקניין הרוחני אינה משקפת את השווי האמיתי של העסקה, ומאחר ובמועד עסקת מכירת הקניין הרוחני היו הצדדים קשורים, יש למסות את העסקה על פי שווי השוק שלה ולא על פי מה שנקבע בין הצדדים. לגישת המשיב, מאחר ולאחר מכירת הקניין הרוחני נותרה המערערת חסרת כל פעילות, הרי שמכירת הקניין הרוחני כמוה כמכירת הפעילות של המערערת ועל כן שווי הפעילות הוא כשווי התמורה עבור המניות.

 

קביעת בית המשפט

בית המשפט קבע כי קיימים יחסים מיוחדים בין המערערת לבין מייקרוסופט, וכן אימץ את עמדת המשיב לפיה מייקרוסופט רכשה את כל פעילותה של המערערת ולא הותירה בידה כלום, לכן העסקה היא העברת כל הפעילות של המערערת ולא רק מכירת הקניין הרוחני שלה. זאת נקבע, בהתבסס על כך שתוך זמן קצר לאחר רכישת המניות, הועברו עובדי המערערת למייקרוסופט, ערוצי השיווק הקיימים של המערערת הפסיקו לפעול, היא לא גייסה לקוחות חדשים, לקוחותיה הקיימים נטשו אותה לטובת מייקרוסופט ובתוך זמן קצר היא קרסה והפסיקה לפעול.

 

לאור זאת קבע בית המשפט כי על המערערת מוטל היה נטל כבד להראות כי היה קיים לה ערך נוסף בגובה ההפרש שבין התמורה בעסקת המניות לבין התמורה בעסקת מכירת הקניין הרוחני שנעלם כלא היה. המערערת לא עמדה בנטל זה ובית המשפט קבע כי ערך מעין זה לא "התאייד" אלא הוא נשמר והוא אינו אלא חלק מהפעילות בכללותה שהועברה במסגרת עסקת מכירת המניות. בית המשפט קבע כי יש לבדוק את המחיר בהתאם לעסקה דומה, אלא שמאחר והמערערת לא הציגה עסקה דומה, קבע בית המשפט כי העסקה הדומה ביותר היא עסקת המניות בין הצדדים, עת לא היו "קשורים", ואכן יש פער משמעותי בין סכום מכירת המניות לבין סכום מכירת הקניין הרוחני, שהיא למעשה עסקה רחבה וגדולה יותר. המערערת טענה כי מאחר ומדובר ברצון של מייקרוסופט ליצור סינרגיה, כלומר להפיק תועלת גבוהה יותר, היא שילמה עבור המניות מחיר גבוה בהרבה משווי שוק, אלא שבית המשפט קבע כי הסינרגיה הזו היא נכס נוסף שנמכר במסגרת מכירת הקניין הרוחני, כמו גם העברת העובדים. אם כן, בית המשפט קבע כי דינו של הערעור להידחות על רוב חלקיו וכי שווי עסקת מכירת הטכנולוגיה (במובנה הרחב) נגזר מעסקת מכירת המניות (בכפוף להתאמות מסוימות במחיר).

 

קבלת החלטה מקדמית

לאחרונה עדים אנו למספר הולך וגדל של עסקאות מכירת קניין רוחני בהן נמכרות אפליקציות, אתרי אינטרנט, פטנטים, סימנים מסחריים ועוד. הפרשה לעיל מלמדת כי המרחק בין סיווג העסקה על ידי הצדדים כעסקה למכירת קניין רוחני לבין סיווגה על ידי פקיד השומה כעסקה למכירת מלוא פעילות החברה אינו רב. פסק הדין הנו המשך ישיר לפרשנות המקובלת בדיני המס המעדיפה את המהות הכלכלית של עסקה על פני הצורה הפורמלית שהעניקו לה הצדדים, בפרט כאשר מדובר בצדדים קשורים.

 

לעיתים קרובות, כדאיותן של עסקאות יכולה להיות נסובה על גובה המס שצריך לשלם. לפיכך מלבד הצורך בקבלת ייעוץ מתאים, נזכיר כי על מנת לקבל וודאות ולנטרל חשיפה לתשלום מס, ניתן להקדים בפנייה לרשות המסים לקבלת החלטה מקדמית (פרה-רולינג)

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

דין הפיצוי כדין הפרצה אותה נועד לכסות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה ניתן פסק דין אשר עסק בערעורו של שחקן כדורגל זר ששיחק בקבוצת הכדורגל מכבי חיפה, אשר במסגרת סיום חוזה העסקתו בקבוצה בטרם עת קיבל פיצוי על סך 150,000 יורו

הצטרפות ישראל למתווה מיסוי הכלכלה הדיגיטלית של ה-OECD

מאת: צביה שיף, עו"ד; עמית כהן,עו"ד

לקראת אישור המתווה בוועדה הייעודית ב-OECD בתאריך 30 ביוני 2021, ממשרד האוצר נמסר על הכוונה לאשר מתווה מיסוי הכלכלה הדיגיטלית מצד ישראל, קראו כאן בהרחבה בנושא.

חבות מס בהשכרת דירת מגורים ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ישראלים רבים מעדיפים לנתב את השקעתם לעבר מדינות מחוץ לישראל, שם המס בגין עצם רכישת הדירה נמוך מזה החל בארץ, התשואה לא אחת גבוהה יותר והגישה של המדינה כלפי המשקיעים בדירות נוחה יותר - כך לדוגמא ניתן למצוא ישראלים רבים המחליטים להשקיע ברכישת דירות ברומניה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים