מאת:


מס ערך מוסף, כשמו כן הוא, מוטל על הערך המוסף, לאמור מס המוטל על ההפרש בין עסקאותיו של עסק (בין ממכירות ובין ממתן שירותים) לבין תשומותיו (בין מקניות ובין מקבלת שירותים).

 

בהתאם לכך, מטיל החוק מס על מכירות ושירותים הניתנים על ידי עסק (מס עסקאות), אך מנגד מתיר לנכות את המס ששילם העסק על רכישותיו ועל השירותים שקיבל (מס תשומות). בצורה זו העוסק משלם מס על הערך המוסף נטו. הערך המוסף הינו למעשה ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לבין סך מחירי התשומות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות. בהתאם לסעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"):  "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת".
 

עסקה מוגדרת בסעיף 1 לחוק מע"מ כדלקמן:

"(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;
(2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;
(3) עסקת אקראי."

 

פטור ממע"מ / מס בשיעור אפס

במקרים אחדים ניתן פטור ממע"מ או מוטל מס בשיעור אפס. עסקאות פטורות הן עסקאות לגביהן לא חל מע"מ, אולם יחד עם זאת אין העסק זכאי להחזר מע"מ על תשומות ששולמו. בהתאם לכך, מוצא מבסיס המס השלב הפטור בלבד. לעומת זאת, מע"מ בשיעור אפס מאפשר להזדכות על המע"מ ששולם בשלבי הייצור הקודמים ובעת המכירה המוצר חייב במס ערך מוסף בשיעור של אפס. עניין חבות במע"מ בשיעור אפס מוסדר בסעיף 30 לחוק מע"מ המונה שורה של עסקאות עליהן מוטל מע"מ בשיעור אפס. משמעות קביעה זו היא כי העסקאות עצמן מוגדרות כחייבות במס אולם שיעור המס הינו אפס. מבין הסעיפים הקטנים שבסעיף 30 לחוק מע"מ, ראינו לנכון להתייחס לשני סעיפים העשויים להיות רלבנטיים ללא מעט חברות אשר עוסקות ב-"ייצוא שירותים".

 

הסעיף הראשון הינו סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ העוסק במתן שירות לתושב חוץ ובלבד שאין נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל.

 

הסעיף השני הינו סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ העוסק במתן שירות מחוץ לישראל בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל. 
מקרה בוחן אשר הובא לפתחנו עסק בחברה ישראלית אשר נותנת שירות לחברות זרות כדלקמן:

(1) שירות פתיחת שווקים מחוץ לישראל;
(2) שירות איתור לקוחות הן מחוץ לישראל והן בישראל;
(3) שירותי שיווק מחוץ לישראל.

 

בחוות דעת מקיפה שנתן משרדנו לחברה הנ"ל, הגענו למסקנה לפיה זכאית החברה ליהנות ממע"מ בשיעור אפס, הן בהתאם לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ והן בהתאם לסעיף 30(א)(7) לחוק האמור ככל שהיא מקיימת את תנאיהם, בגין השירותים שניתנים על ידה לחברות הזרות, אשר אינם קשורים ללקוחות ישראלים.

 

>> זקוקים לייעוץ מקצועי של עו"ד מע"מ (מס ערך מוסף)? לחצו כאן.

מס ערך מוסף בשיעור אפס

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

התיישנות דיון בהשגה על החלטה בענייני קורונה ו/או מס שנתי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל מורן, משפטן

אחת התכליות של קבלת החלטה על ידי רשות מנהלית היא ליצור וודאות אצל אדם אשר טרם התקבלה החלטה בעניינו, במיוחד בעניינים הקשורים בכספים, שומות וחבויות מס. ראוי יהיה ואף נכון לומר כי כאשר המחוקק מגביל את הרשות לפעול בצורה מסוימת בעניין בעל חשיבות עבור האזרח אשר מתנהל מול אותה הרשות הנכבדה, הפועלת בממלכתיות לטובת קופת המדינה, עליה, למרות חשיבותה ומעמדה הנכבד, לעמוד בזמנים שהוקצבו לה.

נאמנות - דרך להגנה על נכסים בתקופות אי וודאות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

נאמנות היא הסדר משפטי בו נכסים מופקדים בידי צד ג', אדם או חברה, לצורך ניהולם לטובת נהנה או נהנים תוך תשלום ההכנסות המופקות מנכסים אלה לידי הנהנים. נאמנות יוצרת מעין - בעלות של הנאמן בנכס, ומנתקת את הקשר בין הנכס ובין הנהנים בנאמנות ויוצר הנאמנות. עובדה זו משמעותית בקשר להליכי חדלות פירעון להם עלולים הנהנים / יוצר הנאמנות להיקלע...

היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד; יגאל רוזנברג, עו"ד

בעלי עסקים רבים מתחילים את דרכם כעוסק מורשה (או אף עוסק זעיר), אולם בשלב מסוים, עם התפתחות העסק וגידול בהיקף פעילותו, מתעורר הצורך להעביר את פעילות העסק מידי היחיד למסגרת של חברה בערבון מוגבל. ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ טומן בחובו מספר יתרונות בייחוד כאשר מחזור הפעילות של העסק גדל מעל רף מסוים, אם במישור המס ואם במישור האזרחי, לרבות – אפשרות לקבלת אשראי, היבטי ניהול ארגוני, מערך קבלת החלטות, אפשרות לשתף בני משפחה בעסק, ויצירתו של מנגנון שיוכל להמשיך ולתפקד גם לאחר פטירת הבעלים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.