מאת:


ביטוח הוא מושג רחב המוכר למרביתנו בחיי היום-יום. נראה כי ההגדרה הנכונה ביותר למושג זה היא ניסיון להתגונן מראש מפני נזקים הכרוכים בסיכונים שלא על ידי הקטנתם או חיסולם.

כיצד אנו מתגוננים מפני סיכונים אלו? אנו (המבוטח) משלמים תשלום לגורם מקצועי (מבטח) אשר ישלם לנו תשלום כספי (תגמולי הביטוח), זאת בקרות האירוע שממנו אנו מתגוננים (אירוע הביטוח). חוזה הביטוח הוא חוזה המגדיר את היחסים שבין המבטח למבוטח.

לביטוח פנים רבות - חלק מהביטוחים הם ביטוחים שאנו רוכשים מרצוננו למשל ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח מקיף לרכב, ביטוח דירה/עסק, ביטוח חיים, ביטוח סיעודי ועוד, וחלקם הם ביטוחים אותם אנו מחויבים לרכוש למשל ביטוח לאומי, ביטוח חובה לרכב ועוד. 

חוק חוזה הביטוח

בספר החוקים של מדינת ישראל נכללו חוקים שונים אשר עוסקים בהסדרי ביטוח שונים. ברשימה זו נתמקד בחוק חוזה הביטוח אשר חוקק בשנת 1981 ונועד להסדיר את דיני הביטוח המסחרי והוא אינו עוסק בפיקוח הממשלתי על ענף הביטוח.

החוק, מגדיר את חוזה הביטוח כחוזה בין מבטח למבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב. החוק מחייב את המבטח למסור למבוטח מסמך חתום על ידו אשר מפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם - זוהי פוליסת הביטוח. החוק מחייב את המבטח לציין כל תנאי או סייג המתייחסים לפוליסת הביטוח סמוך לנושא שהם נוגעים לו ובאופן בולט.

כדי לבחון את הסכמתו לבטח או לקבוע תנאים לביטוח, רשאי המבטח להציג למבוטח שאלה בכתב. על המבוטח החובה להשיב על השאלה בכתב ובאופן מלא וכנה. הסתרת עניין מהותי מהמבטח נחשבת לתשובה לא מלאה וכנה, ומקנה למבטח את הזכות להודיע תוך 30 יום על ביטול חוזה הביטוח, במקרה זה קבע החוק את אופן הזכאות של המבוטח להחזר כספי מהמבטח וכן הוראות המתייחסות למקרה ביטוח שקרה לפני מתן הודעת ביטול לפוליסה על ידי המבטח.

החוק קובע הוראות בדבר קביעת מוטב לפוליסת הביטוח ואת הדרכים לשינוי המוטב, החוק קובע הוראות בדבר אפשרויות ביטול פוליסת הביטוח הן מצד המבטח והן מצד המבוטח ואת פרק הזמן הנדרש למתן הודעה מראש טרם הביטול במצבים השונים ועל ידי הצדדים לחוזה הביטוח. החוק קובע את מועד תשלום דמי הביטוח והתייחסות לשינויים בסיכוני הביטוח.

עוד קובע החוק כי...

* יש לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעת הביטוח.

** החוק מחייב את המבטח בתשלום תגמולי הביטוח גם במקרה בו קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח יותר מפעם אחת, אולם החיוב הכולל לא יעלה על סכום הביטוח.

*** החוק מגדיר את "סוכן הביטוח" כמי שעוסק בתיווך ביטוחים בין מבוטחים לבין מבטחים ומגדיר את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח לעניין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח.

סוגי ביטוחים שונים

החוק דן בסוגי ביטוח שונים ומגדיר את אירוע הביטוח בכל אחד מהם:

1. ביטוח חיים - מותו של המבוטח או של זולתו, או הגיעם לגיל מסוים, או מקרה אחר בחייהם למעט תאונה, מחלה ונכות.
2. ביטוח תאונה - תאונה שקרתה למבוטח או לזולתו.
3. ביטוח מחלה - מחלה שחלה בה.
4. ביטוח נכות - נכות שלקה בה.

בנוסף, החוק קובע הוראות שונות וסייגים שונים לכל אחד מענפי הביטוח הללו לרבות בעניין ביטוח נזקים, ביטוח נכסים וביטוח אחריות. חוזה ביטוח הוא חוזה לכל דבר ועניין וניתן כמובן לתבוע על פיו. 

>> זקוקים לייעוץ משפטי של עו"ד בנושא? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תביעת רשלנות רפואית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

מתי טיפול רפואי כושל הוא בגדר רשלנות המזכה את הנפגע בתשלום פיצויים? ומתי מדובר בהתממשות של סיכון סביר הגלום בעצם קבלת הטיפול הרפואי?

נזקים על רקע לאומני / מלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

משרדנו פתח מיד עם פרוץ האירועים האחרונים מוקד חירום לסיוע משפטי לעסקים ופרטיים אשר רכושם נפגע (נזק ישיר) ו/או אבדו רווחים עקב פעולות האיבה (נזק עקיף). משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון אשר ייצגו שנים רבות את מנהל מס רכוש/רשות המיסים טיפל ומטפל במאות תביעות מס רכוש משני צדי המתרס.

תאונות עבודה - תביעת מעביד

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מורכב מעו"ד המתמחים בתאונות עבודה וכן בכלכלנים ורואי חשבון יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, כך שלנו הכלים לבנות את התביעה האופטימאלית ולהביא לתוצאה הטובה ביותר עבורך.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.