מאת:

החלטת מיסוי חדשה בנושא מיזוגים פיצולים - שינוי מבנה מורכב

הרקע לבקשה - חברה תושבת ישראל (להלן: "חברה א") המחזיקה ב-100% ממניותיה של חברה תושבת ישראל נוספת (להלן: "חברה ב"), הגישה בקשה לאשר כי פיצול פעילותה של חברה ב' ומיזוג חלק ממנה אל חברה א', עומדים בהוראות סעיפים 105ט' 105א(1), 103ב' לפקודת מס הכנסה וכן לקבוע את מועד הפיצול.

 

חברה א' עוסקת במכירת מוצרי חומרה למחשבים וחברה ב' עוסקת אף היא בתחום החומרה וכן במתן שירותי תמיכה למחשבים. חברה א' מחזיקה במלוא הון המניות בחברה ב', לאחר שרכשה את מניותיה מספר שנים קודם לכן כנגד תמורה כספית (להלן: "המחיר המקורי"). בכוונת החברות להעביר את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות החומרה המצויה בחברה ב' לחברה א' וזאת בהתאם להוראות סעיף 105ט' לפקודה, באופן בו פעילות החומרה של שתי החברות תהיה מרוכזת בחברה א' ואילו בחברה ב' תיוותר פעילות מתן שירותי התמיכה למחשבים בלבד. במסגרת הבקשה הצהירו החברות כי הן עומדות ביחסי שווי השוק הקבועים בסעיף 105ג(6)(ב) לפקודה; כי שווי הנכסים בכל אחת מהחברות גבוה משווי התחייבויותיה הן עובר למועד שינוי המבנה והן לאחריו; כי לאף אחת מהחברות אין זכויות במקרקעין ו/או זכויות באיגוד מקרקעין; וכן כי החברות מקיימות את התנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995.

 

ניתן אישור לפיצול לפי סעיפים 105ח(ב), 105ט ו-103ט(ד) לפקודה ובלבד שיחולו התנאים המפורטים בפרק השני והרביעי לחלק השני לפקודה. נקבע כי מועד הפיצול יהא בתום שנת המס שבה הוגשה הבקשה לפיצול. בנוסף, מאחר והמדובר בהליך של פיצול ומיזוג היינו: פיצול אופקי של פעילות החומרה מחברה ב' ומיזוגה אל תוך חברה א', על הפיצול יחולו התנאים הקבועים בסעיפים 103ג' ו-105ג' לפקודה. עוד נקבע כי מאחר ומדובר בפיצול לחברה קיימת, לא יוקצו בשל הפיצול זכויות חדשות בחברה א' לבעלי הזכויות בחברה זו. כמו כן, נקבע כי חלק מהמחיר המקורי של חברה א' בפיצול בחברה ב', בגובה חלקו היחסי של פעילות החומרה בחברה ב' (היינו - שווי השוק של פעילות החומרה בחברה ב' מחולק בשווי השוק של חברה ב' עובר לפיצול) יבוטל ולא יותר בדרך כלשהי לצרכי מס. לאחר הפיצול, המחיר המקורי של השקעת חברה א' בחברה ב' יחושב כמחיר המקורי עובר לפיצול, כשהוא מוכפל בהפרש שבין 1 לחלקה היחסי של פעילות החומרה בחברה ב'. במשך שנתיים ממועד הפיצול, לא יהיו העברות של מזומנים או נכסים בין החברות, למעט אם בוצעו במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק. לעניין שינוי הזכויות בחברה א' לאחר הפיצול, יחולו על בעלי הזכויות בחברה א' המגבלות והתנאים שבהוראות 103ג(8) ו-103ג(9) לפקודה. בנוסף, נקבעו הוראות שונות הנוגעות לאופן ביצוע הפיצול כגון מתן באור בדוחות הכספיים בדבר החלטת המיסוי ותנאיה, אי התרת הוצאות בגין הפיצול, אישור מצגי חברות, הסדר רצף זכויות לעובדים שעברו עם פעילות החומרה מחברה ב' לחברה א' ומגבלות נוספות.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.