מאת:


במטרה להאיץ את הצמיחה במשק ולמשוך השקעות זרות, הציעה ממשלת קפריסין רפורמה מקיפה בתחום המסים. שינויי החקיקה המוצעים הינם חיוביים מאוד מבחינת משקיעים מכל רחבי העולם שיבחרו לבצע פעילות עסקית באמצעות חברות קפריסאיות, וצפויים ליצור דינמיקה חדשה באי.

רוב שינויי החקיקה המוצעים אומצו כבר במסגרת החקיקה בעוד שחלקם יידון על ידי המחוקק הקפריסאי במהלך חודש ספטמבר הקרוב.
השינויים העיקריים שהוצגו במסגרת הרפורמה במס כוללים:
  • ניכוי ריבית רעיונית:
שינוי החקיקה העיקרי והחיובי ביותר הינו מתן האפשרות לחברות לנכות הוצאות ריבית רעיונית בגין כספים שמושקעים בהן. ניכוי הריבית הרעיונית יכול להיעשות מול כל הכנסה שהפיקה החברה במהלך שנת מס מסוימת. מדובר בהטבת מס משמעותית ביותר שמגדילה במידה רבה את כדאיות ההשקעה בחברות קפריסאיות.
  • פטור ממס ביטחון מיוחד:
ממשלת קפריסין הציבה לעצמה מטרה להעניק תמריצים לבעלי ממון על מנת שיעבירו את מרכז חייהם אליה, ובכך יאפשרו לקפריסין לחזק את מעמדה כמרכז עסקים בינלאומי, דבר שצפויה להיות לו השפעה חיובית רבה על כלכלתה.

עד כה, הכנסות בעלות אופי פסיבי כגון דיבידנד, דמי שכירות וריבית אשר התקבלו בידי יחידים תושבי קפריסין, היו כפופים למסים בשיעורים לא מבוטלים בשל מס הביטחון הקיים בקפריסין. דבר זה היווה גורם מרתיע עיקרי מבחינת בעלי ממון מלהפוך לתושבי קפריסין לצרכי מס, הואיל ועל הכנסותיהם הפסיביות מכל העולם (ובמיוחד דיבידנדים) היה צפוי להיות מוטל מס בשיעורים גבוהים בקפריסין.

האתגר שעמד בפני המחוקק הקפריסאי היה לבטל גורם מרתיע זה ביחס לבעלי ממון זרים ובו זמנית להותיר את המיסוי הנ"ל ביחס לילידי קפריסין. הפתרון נמצא ביצירת מעמד מיסויי חדש של "מתגורר במדינה אך אינו תושב". בהתאם לחוק החדש, יחידים המתגוררים בקפריסין שאינם תושביה יהיו פטורים לחלוטין ממס הביטחון
ללא קשר למקום שבו ההכנסה הופקה או נצמחה.

להערכתנו, שינוי זה בחוקי המס בקפריסין, מציב את המדינה על מפת המדינות האידיאליות מבחינת בעלי הממון הזרים לצורך מעבר אליה. אם ניקח בחשבון את העובדה שמקור ההכנסה העיקרי של אותם בעלי ממון זרים הוא דיבידנד, הרי שנגיע למסקנה לפיה לקפריסין עדיפות גדולה מקום בו ההכנסות מדיבידנד פטורות ממס הכנסה בה, ועתה, ליחידים שמתגוררים בה ואינם תושביה, יחול גם פטור ממס ביטחון מיוחד.
  • תמריצי מס לצורך האצת ענף הנדל"ן:
מתוך מאמץ להאיץ את עסקי הבניה שסובלים מהאטה, הציגה ממשלת קפריסין מספר תמריצי מס ביחס לנכסי נדל"ן. בהתאם לחוק החדש, לא יוטל מס על רווחי הון ביחס למכירות עתידיות של נכסי נדל"ן הממוקמים בקפריסין החל מכניסתו לתוקף של החוק החדש ועד ליום 31.12.16.

בנוסף, למעט בנסיבות ספציפיות, אגרות המוטלות על העברת בעלות בקרקע יצומצמו ב- 50% ביחס להעברות שתתבצענה עד ליום 31.12.16. בשל השינויים הנ"ל, צפוי כי נכסים בקפריסין יהפכו לאטרקטיביים יותר עבור משקיעים מקומיים וזרים כאחר.
  • פטור מרווחי הון שנבעו משינויי שערי מט"ח:
החל מיום 1.1.15, כל רווחי ההון שינבעו משינויי שערי מט"ח יהיו פטורים ממס בין אם רווחים אלה מומשו ובין אם לאו. האמור לא יחול על חברות שעוסקות בסחר במט"ח.
  • הארכת תקופת הפטור המוענק בגין הכנסת עבודה של יחידים אשר הופכים לתושבי קפריסין:
עד כה, יחידים שאינם תושבי קפריסין לצרכי מס, אשר הופכים לתושבי קפריסין למטרות עבודה, יכולים לבחור באחד משני הפטורים הבאים:
פטור ממס הכנסה במשך 3 שנים בגין 20% מהכנסת העבודה ועד לסכום שנתי מקסימלי של 8,550 אירו.
פטור ממס הכנסה במשך 5 שנים בגין 50% מהכנסת העבודה שהופקה בקפריסין, ובלבד שהכנסת העבודה השנתית עולה על 100,000 אירו.
החקיקה החדשה מאריכה את תקופות הפטורים הנ"ל מ- 3 שנים ל- 5 שנים ביחס לפטור הראשון, ומ- 5 שנים ל- 10 שנים ביחס לפטור השני.
  • הגדלת מענקים שנתיים בגין הוצאות הוניות:
החוק החדש יאריך את תקופת המענקים השנתיים המוענקים בגין הוצאות הוניות על צמחים, מכונות, בנייני תעשיה ובתי מלון גם לשנים 2015 ו- 2016. בנוסף תהיה העלאה של שיעורי המענקים לגבי צמחים ומכונות מ- 10% ל- 20% ולבנייני תעשיה מ- 4% ל- 7%.
  • הקלות בקיזוז הפסדים לצרכי מס:
עד כה, חברה קפריסאית יכלה להעביר הפסד לצרכי מס לחברה קפריסאית אחרת מאותה קבוצה ככל ששתיהן תושבות קפריסין לצרכי מס. החוק החדש יאפשר לחברה קפריסאית לנצל גם הפסד לצרכי מס של חברה מאותה קבוצה שהינה חברה תושבת אחת ממדינות האיחוד האירופי לצרכי מס. התנאי היחיד לצורך כך יהיה כי אותה חברה של מדינה באיחוד האירופי מיצתה את כל האפשרויות לניצול ההפסד שלה לצרכי מס במדינת תושבותה.

סיכומם של דברים, קפריסין היתה אמנם אטרקטיבית למשקיעים גם בעבר, אולם תיקוני החקיקה הנ"ל יש בהם כדי להפכה לאטרקטיבית יותר ביחס לפעילות עסקית של משקיעים מכל רחבי העולם באמצעות חברות שתוקמנה בה, אשר מבקשים אף להעתיק את מרכז חייהם לקפריסין.
כל אלה שיחפצו להקים חברות קפריסאיות על מנת לפעול באמצעותן, ימצאו את משרדנו מוכן ומזומן בכדי לסייע להם בכל הדרוש.

 

תיקוני חקיקה בתחום המסים בקפריסין

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת חברה בקפריסין במקביל לחברה בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להנחות את היזם הישראלי ולגרום לכך כי זה יפעל בחוקיות ובשקיפות וללא כל דופי, ובנסיבות המתאימות אף נדע לפנות לרשות המס בישראל עם בקשה לקבלת אישור מראש למבנה עסקי כזה או אחר וזאת על מנת להבטיח כי ליזם הישראלי לא צפויות "הפתעות" באשר לחבויות מס בעתיד.

מעבר לקפריסין והקמת עסק מקומי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו שלוחה בקפריסין וניסיון בטיפול וסיוע למאות ישראלים אשר פועלים בקפריסין במגוון רחב של אופנים. לנו מלוא הידע והיכולת להביא לך הלקוח הישראלי מענה מושלם בכל הקשר להקמת עסק בקפריסין ו/או ניתוק תושבות ישראלית ומעבר לאי הקפריסאי.

נישואים בקפריסין והמצאת אישורים קשורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

סניף משרדנו שבקפריסין, הפועל ומנוהל מקפריסין, נותן ,בין השאר, מענה לישראלים ו/או אחים המבקשים להתחתן בקפריסין ו/או לישראלים אשר התחתנו בעבר בקפריסין ועתה מבקשים הם לקבל אישורים ו/או מסמכים, מאת הרשויות בקפריסין, ובכלל זה – מסמכים תומכים אחרים הנוגעים לתוקף הנישואים הקפריסאיים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים