מאת:

חברות רבות בוחרות להעניק לעובדיהן אופציות להמרה למניות במטרה לתמרץ אותם בפועלם לקידום ושימור האינטרסים של החברה, כאשר מועד פקיעת האופציות ידוע מראש. הקצאות מעין אלו ומימושן מהוות אירוע מס ועל כן מעלות פעמים רבות שאלות לעניין החבות במס המושפעת ממועד הקצאת האופציות ומימושן:

לעיתים תרצה חברה להאריך את מועד פקיעת האופציות במספר שנים נוספות, אלא שככלל הארכת מועד הפקיעה של האופציות מהווה אירוע מס הן מבחינת החברה, הן לעניין חבות ניכוי המס במקור והן מבחינת העובד  לו מוענקת האופציה.

בהחלטת מיסוי שהתקבלה לאחרונה נקבע כי אמנם הארכת המועד תסווג כאירוע מס, אולם המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המרתן של האופציות למניות. עוד נקבע כי הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ימשיכו לחול על האופציות והעובד שהינו בעל שליטה בחברה יחויב בגין אירוע המס עבור הכנסתו אשר תסווג כהכנסה מעבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כן נקבע כי הוצאה לצרכי מס תותר במועד שבו דווחו הכנסת העובד ממימוש האופציות למניות בתנאי שסכום ההוצאה בגין האופציות תירשם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בדוחות הכספיים של החברה.

בבקשה אחרת לקבלת החלטת מיסוי, נדון עניינה של חברה שהעניקה אופציות לעובד שלה לשעבר לאחר סיום יחסי עובד מעביד וביקשה להכיר בהן כאופציות שעליהן יחולו הוראות המסלול ההוני (סעיף 102 לפקודה), קרי לא יבוצע חיוב במס בעת ההקצאה. הרקע לבקשה הוא התחייבות החברה להעניק לעובד לשעבר שלה אופציות במהלך עבודתו, הבטחה שבה החברה לא עמדה, אלא שלאחר התדיינות משפטית הגיעו הצדדים לפשרה במסגרתה הוקצו לעובד חלק מהאופציות, אולם כאמור הדבר נעשה לאחר סיום יחסי עובד מעביד.

רשות המיסים קבעה כי על הקצאת האופציות לא יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה אלא הוראות סעיף 3(ט) לפקודה. לפיכך אירוע המס יחול במועד המרת האופציות למניות החברה והכנסתו של העובד לשעבר תסווג כהכנסת עבודה מכוח הוראות סעיף 2(2) לפקודה ותהיה חייבת במס בשיעור המס השולי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

רשות המיסים נימקה את החלטתה  בכך שסעיף 102 לפקודה חל על הענקות של מעביד לעובד. מכאן, שעל מנת להיכנס תחת הוראות סעיף 102 לפקודה ישנה חובה כי במועד ההקצאה, יחולו בין הניצע לבין החברה, יחסי עובד מעביד. תכליתו של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה,  היא להוות כלי לשם חיזוק הקשר בין העובד לחברה ושיתופו בהצלחתה באמצעות הענקת חלק מהונה. הבטחה להעניק אופציות כשלעצמה אין בה כדי להוות הקצאה לעניין הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.           

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.