מאת:

ככלל, הקמת חברה כרוכה בהשקעה כספית לא מבוטלת, זאת עוד בטרם צמחו לחברה רווחים. סוגיה זו מעוררת תהיות ומחשבות לעניין חבות העוסק במס, בין היתר, בקשר עם שאלת אפשרות ניכוי הוצאות שהוצאו לצורך הקמת העסק. לא אחת נדרשו בתי המשפט בישראל לסוגיה זו, כאשר לאחרונה הגיעה הנושא לפתחו של כב' השופט מגן אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בתל אביב.
במקרה דנן דובר בחברת "שלמה החזקות" וקבוצת החברות אשר בהן היא מחזיקה בתחום הליסינג התפעולי של כלי רכב בישראל ובתחום השכרת רכבים. חברת "שלמה החזקות" הגישה בקשה להקמת חברת ביטוח למפקח על הביטוח. כאשר התקבל אישור המפקח, ייסדה "שלמה החזקות" חברת ביטוח בתחום ענף הרכב מסוג חובה ומסוג רכוש. מאוחר יותר, כאשר הגישה חברת הביטוח את דוחותיה השנתיים גילתה כי לא הותרו בניכוי הוצאות שוטפות שהוצאו לצורכי הקמה, כמו גם הוצאות טרום הפעלה אשר נרשמו כנכס להפחתה, לדוגמא : ציוד וריהוט משרדי, מחשבים ותוכנות מחשב. לטענת פקיד השומה היה על החברה לסווגן כהוצאות טרום הקמה, קרי כהוצאות הוניות, שמטבען אינן מותרות בניכוי לצרכי מס.
 
בעניין זה כבר הוכרע לא אחת בידי בתי המשפט בישראל. נקבע כי בכדי לקבוע אם הוצאות יוכרו לצורך ניכוי הוצאות, אלו מחויבות לצאת להיות כולן ביצור הכנסה, ובתוך כך, יהא לבחון האם מדובר בהוצאות אשר הוצאו בזמן שהעסק היה קיים שאם לא כן יראו בהן כהוצאות טרום הקמה, אשר מעצם הגדרתן הן הוצאות הוניות. נדגיש כי בכדי שניתן יהיה להכיר בהוצאות, ההוצאה צריכה להיות פירותית וכרוכה בסוג העסק וההכנסה. מבחן נוסף שנקבע בפסיקה בודק האם ההוצאה אינצידנטלית לעסק כלומר האם הוצאה כחלק מפעולותיו הרגילות של העסק. 
במקרה דנן, מבחן זה לא התקיים בראש ובראשונה משום שהקמת עסק של ביטוח אינו מהווה מטרה העומדת בבסיס פעילותה של חברה העוסקת בתחום הליסינג והשכרת הרכבים. כלומר עסק הביטוח אינו חלק ממהלך עסקיה הרגיל של חברת שלמה אחזקות.
 
סוגיה נוספת העולה מפס"ד דנן קשורה לאופן מיסוי ההוצאות בגין הכשרת עובדים. על פי מבחנים שנקבעו בפסיקה, הוצאות של הכשרת עובדים שהוצאו קודם לפתיחת העסק יסווגו כעלויות טרום הקמה הוניות. בענייננו נקבע כי על פי הגיונם של דברים, ישנן פעולות אשר במרכזן פיתוח של "פס היצור" להנפקת הפוליסות ועליהן עמלו עובדי חברת הביטוח. עבודה אקטוארית על "תעריפים" כלשון העדות לעיל, מתיישבת דווקא עם הערכות, מחקר, סקר שווקים, בחינת ניהול סיכונים וכו', פעולות שהן באופיין במתחם ההקמה של העסק, ועל כן גם הוצאות אלו סווגו כהוצאה טרום הקמה הוניות.
ניתן לראות כי לאור פסקי הדין הנ"ל המגמה המשפטית ברורה, ומתוכן ככלל, הוצאות מכל מין וסוג שהוצאו קודם  להקמת העסק ואגב הקמתו, לא יוכרו בשלב מאוחר כהוצאות הניתנות בקיזוז כנגד בסיס ההכנסה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.