מאת: ;

רווחי פעילות בלתי חוקית חייבים במס - כיצד חוקי המס 'מתגייסים' למלחמה בארגוני הפשיעה

בפעילותן לבלימת פעילות פלילית של ארגוני פשיעה נתקלות המשטרה והפרקליטות, לעיתים קרובות, בקשיים להוכיח הן את עצם ביצוע העבירות הפליליות והן לייחסן לעבריין ספציפי שהראיות יביאו להרשעתו. פעילותם של ארגוני פשיעה לרוב כוללת ביצוע הפעילות הפלילית בידי גורם אחד, כאשר פירותיה מתקבלים בידי אחר, לרוב ראשי הארגון. בשל כך, מלאכתם של אוכפי החוק להרשיע את ראשי ארגוני פשיעה אלו בעבירות שבוצעו עבורם - קשה אף יותר.

בשנים האחרונות, במלחמתה בארגוני הפשיעה, משתמשת משטרת ישראל יותר ויותר בכלי של עבירות המס, כאמצעי לתפיסה והרשעת עבריינים פליליים. חקירות של ארגוני פשיעה כוללות גם פן של חקירת רשות המיסים, במסגרתן החוקרים אומדים את שווי רכושם והכנסותיהם של העבריינים, ולעיתים מוצאים כי הון זה, שמקורו בפעילות בלתי חוקית, לא דווח לרשות המיסים ולא שולם בגינו מס כדין. מכאן הדרך להרשעה פלילית של ראשי הארגונים - קצרה.

הרשעת עבריינים העוסקים בפעילות פלילית בעבירות מס נסמכת על הכלל לפיו גם הכנסה שהופקה בפעילות בלתי חוקית חייבת במס. כלל זה נדון במספר פסקי דין בעבר ולהלן נסקור כמה דוגמאות.
באחד המקרים שהתרחש בשנות השישים של המאה הקודמת דרש פקיד שומה תשלום מס בגין רווחיה של יצאנית. הנישומה ערערה לבית המשפט בטענה כי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") אינה מגדירה עיסוק בפעילות פלילית כ"משלח יד", ולפיכך הכנסה זו אינה חייבת במס. בית המשפט קבע כי "אין אדם יכול להוציא עצמו מחבות במס בשל הסתמכות על מעשים רעים שהוא עשה בניגוד לחוק או בניגוד למוסר". עיסוק דרך קבע בפעילות מסוימת, גם כאשר מדובר בפעילות בלתי חוקית, הנה 'משלח יד' בעבורו, ובהתאם לפקודה הכנסתו מכך חייבת במס.
במקרה אחר, פסיכיאטר שנשא במשרה ציבורית הורשע בקבלת שוחד על מנת שיוריד את הפרופיל הרפואי לחייבי גיוס. פקיד השומה ראה בכספי השוחד כהכנסה החייבת במס, פסל את ספריו של הנישום, וחייבו בתשלום מס "לפי מיטב השפיטה".
הנישום ערער על כך בפני בית המשפט וטען שאינו חייב במס על הכנסתו משוחד, והלה קבע, בין היתר, כי העובדה שההכנסה נובעת מעסקה בלתי חוקית, אינה משחררת הנישום מחובתו לשלם מס. יתרה מזאת, גם לעניין הוצאות המשפט לערעור על "שומת השוחד", קבע בית המשפט כי זו אינה הוצאה מוכרת בניכוי, שהרי מטרת הערעור על השומה לא נועדה אך ורק לשמירה על שמו הטוב והמוניטין של המערער, אלא גם ואולי בראש ובראשונה, לשם הגנה על חירותו כפרט בדין הפלילי.
במקרה נוסף, קבע פקיד שומה כי כספי גניבה שהשיבה עובדת למעסיק מהווים הכנסה בלתי חוקית החייבת במס. כך, למרות שהעובדת השיבה את הכספים הגנובים, והם אינם ברשותה, מאחר שהעובדת השתמשה בכספים לרווחתה בטרם השבתם למעסיק לא ניתן להכיר בהשבתם כהוצאה מוכרת.
משלושת המקרים הנ"ל ראינו כי הכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית או בלתי מוסרית חייבים במס, בין כשמדובר ברווחי מעשי פריצות ובין כשמדובר בקבלת שוחד. גם כספי גניבה שהושבו לבעליהם החוקיים, חייבים במס והשבתם אינה מוכרת כהוצאה.
על בסיס קביעות אלו של בית המשפט פועלות רשויות אכיפת החוק ומטילות מס על רווחי הפעילות הפלילית, וזהו כלי נוסף במלחמתם בפשיעה הפלילית, ולהרשעת 'ראשי הפירמידה', עבורם הוכחת ביצוע העבירה הפלילית הבסיסית קשה יותר.
כך, במקרים בהם עבריין נהנה מרווחים שמקורם בעבירות פליליות וכאשר ישנו קושי להוכיח קשר בינו ובין המעשים עצמם בבית המשפט, מאפשרת הפקודה לאכוף את החוק גם על העבריינים הפליליים הכבדים ביותר, ולהרשיעם בעבירות בגינן מוטל עונש מאסר.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.