מאת: ;

שאלות ותשובות בנושא ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

נושא הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעורר שאלות רבות, בין היתר, האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות? ככל שכן, האם ניתן לבצע הפרשות על שמו? האם עובדים זרים מסתננים זכאים גם כן להפרשות פנסיות? ועוד.

במאמר זה, ננסה לענות על השאלות אשר הצטברו במשרדנו מקהל לקוחותינו הרחב.


האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות?

 1. כן. צו ההרחבה לפנסיה חובה (להלן: "הצו") קובע כי כל עובד בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני, בהתאם לשיעורי ההפרשות מהשכר כהגדרתו בצו, או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו.

 2. בית הדין הארצי לעבודה, חיזק את האמור לעיל, במספר פסקי דין שונים.

האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיות גם כאשר קיים קושי לבטחו?

 1. כן. במקרה בו לא ניתן לבצע את ההפרשות הפנסיוניות בדרך המלך, על המעסיק לפעול בקירוב האפשרי להוראות הצו.

 2. הווה אומר, בהתאם להלכת ה"ביצוע בקירוב", על המעסיק לשלם לעובד הזר פיצוי בגובה סכום ההפרשות הפנסיוניות להם העובד הזר היה זכאי, אילו היה ניתן לפתוח עבורו קרן פנסיה (להלן: "הפיצוי").

 3. החל מחודש ינואר 2017 ההפרשות לביטוח הפנסיוני הן כפי שיפורט להלן:
  • הפרשות חלק המעסיק לתגמולים 6.5%.
  • הפרשות חלק מעסיק לפיצויים 6%.
 4. להזכיר כי בהתאם להוראות הצו, המועד לתחילת ההפרשות לעובד שיתקבל לעבודה כשהוא אינו מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה.

מהו המועד לתשלום הפיצוי בגין ההפרשות הפנסיוניות?

 1. ניתן להפקיד את סכומי הזכאות (חלק מעסיק בלבד בשיעור 12.5%) לחשבון בנק נפרד, ולנהל רישום של הזכאות של העובד מדי חודש. את הסכומים שהצטברו יש לשלם לעובד במועד סיום העסקתו במסגרת תלוש גמר חשבון.
 2. אפשרות נוספת היא, לשלם לעובד הזר את חלק המעסיק (12.5% כמפורט לעיל) מדי חודש במסגרת תלוש השכר, בנוסף לשכר החודשי לו זכאי.
 3. בכל מקרה, יש להחתים את העובד הזר על הסכמתו לתשלום סכום הפיצוי בהתאם לחלופה שנבחרה.

האם יש לנכות משכרו של העובד את חלקו בהפרשות ?

לא. מאחר שההפרשות אינן מועברות לקרן פנסיה, ניכוי חלק העובד בהפרשות יהווה הפרה של הוראות סעיף 25(א) לחוק הגנת השכר, ולכן, חל איסור מפורש לנכות משכרו של העובד את חלקו בהפרשות.


מהו השכר הקובע לחישוב ההפרשות?

 1. בהתאם להוראות הצו, חובת הביטוח הפנסיוני חלה על שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, או עד השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מזמן לזמן, הנמוך מבין השניים.

 2. עם זאת, בשנת 2016, התווספה תוספת להוראות הצו, הקובעת כי על המעסיק לקבוע באופן מפורש, כי השכר הקובע להפרשות פנסיוניות יהיה בהתאם לסכום הנמוך מבין השניים. קרי, ככל שהדבר לא נקבע באופן מפורש בהסכם העסקתו של העובד, השכר הקובע להפרשות פנסיוניות יהיה לפי שכרו של העובד, הגם שהוא עולה על השכר הממוצע במשק.

מה לגבי עובדים זרים מסתננים?

עד לחודש 04/2017, מעסיק של עובד זר מסתנן, מחויב לפעול בהתאם להוראות הלכת ה"ביצוע בקירוב" כמפורט לעיל. 

 1. החל מחודש 05/2017, מעסיק של עובד זר מסתנן, מחויב להפריש על חשבונו 16% משכר העובד, לקרן פיקדון חודשי, החל מיום העבודה הראשון.

 2. ההפרשה לקופת הפיקדון הינה על חשבון התשלומים שעל המעסיק לשלם על פי הדין, צווי הרחבה והסכמים קיבוצים החלים עליו לביטוח פנסיוניפיצויי פיטורים ולכל תכנית חיסכון אחרת (כגון קרן השתלמות).
 3. יובהר כי בפסק דין מחודש 04/2020, ביטל בית המשפט העליון את ההוראה שחייבה את המעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן לקופת הפיקדון, קרי על המעסיק חלה חובה להפריש רק את חלקו כאמור לעיל.
 4. העובד הזר המסתנן יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון בעת עזיבתו את הארץ.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.