מאת:

כללי פרסום לרואי חשבון 

בדומה למקצועות אחרים המוסדרים על ידי הוראות החוק, גם על רואי חשבון חלה מגבלה לגבי הדרכים המותרות לפרסום פעילותם, וזאת לטובת שמירה על כבוד המקצוע והגנה על השירות הניתן בידי הפרופסיה בלבד.
מקצוע רואי החשבון מוסדר מכוח חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 (החוק) ומכוחו נקבעו תקנות וכללים שונים. במאמר זה נסקור בקצרה את הדרכים המותרות עבור רואי החשבון בארץ יכולים לפרסם עצמם זאת כפי שקבוע בתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965 ("התקנות").
מועצת רואי החשבון מוסדרת כאמור מכוח החוק לצורך הסדרת המקצוע, והתקנות הותקנו לטובת שמירה על כבוד הפרופסיה וכבוד המקצוע בעיני הציבור בארץ ומחוץ לארץ, מעין 'שומרי סף' כלכליים למען הציבור ולמען בעלי מניות ונושים אחרים. לפי ס' 10 לחוק בהתייחס לאתיקה ומשמעת: "רואה חשבון לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין עיסוקו כרואה חשבון לבין העיסוק האחר או עלולה להיפגע אי-תלותו כרואה חשבון.
תקנה 2 לתקנות עוסקת בכללי הפרסום עבור רואי החשבון, וקובעת כי רואה חשבון רשאי לפרסם מידע עובדתי הקשור לעיסוקו ובלבד שאין בו :
 1. דברי שבח או הערכה לעצמו במישרין או בעקיפין לרבות בדרך של השוואה לאחר;
 2. מצג שווא;
 3. עובדות מטעות;
ונאסר על רואה החשבון לכלול בפרסומת:
 1. שמות לקוחותיו הקודמים ו/או הנוכחים;
 2. שכ"ט אותו גובה או דרך החישוב;
 3. תפקיד ציבורי שממלא ע"פ דין;
 4. תוצאות שהשיג עבור לקוחותיו בענייני המקצוע;
לצד המגבלות קובעות התקנות אילו פריטי מידע מותרים לפרסום על ידי רואה החשבון לצורך קידומו העצמי:
 1. ניסיון במקצוע;
 2. ניסיון בשירותים בנלווים למקצוע;
 3. תארים אקדמאים;
 4. תואר אחר מדין אחר שאין איסור לעסוק בו ע"פ אותו דין;
 5. רישיון רו"ח במדינה אחרת;
 6. שנות ותק במקצוע;
 7. פרטי שותפיו ועובדיו (והפרטים הניתנים לפרסום לגביהם ע"פ התקנות);
 8. פרטי התקשרות ומיקום של המשרד ושינוי בהם;
 9. שותפים שיצאו לגמלאות / שנפטרו;
בנוסף התקנות קובעות שרו"ח רשאי להתקין שלט סמוך למשרדו / משרדו הקודם (ע"פ ההנחיות המתייחסות לגודל ונוסח) ואינו רשאי לפרסם ברשות הרבים או באמצעי תקשורת אלקטרונים (רדיו וטלוויזיה למעט אינטרנט).
בשנת 2019 תוקנו התקנות והורחבו דרכי הפרסום המותרות עבור רואה חשבון ("התיקון").
בעקבות תיקון רשאים רואי החשבון לפרסם עצמם גם באמצעות:
 1. מודעה בעיתון;
 2. לפנות לאדם בדרך של דיוור ישיר, אך לא בדרך תפוצה רחבה ואקראית;
 3. לפרסם באתר האינטרנט הפרטי של רו"ח.
חוות דעת של מועצת רואי החשבון משנת 2021 הבהירה את המונח "אתר רואה החשבון", כך שמשמעותו תכלול גם בפרופילים של אותו רו"ח ברשתות האינטרנט וזאת ובלבד שהעמוד מקצועי בלבד ושאינו מקושר בצורה ישירה לתוכן פרטי של אותו רואה חשבון.
לצד זה, חשוב לציין כי התקנות דורשות שהכניסה לאתר נדרשת להיות באופן יזום ע"י הקוראים.
עוד נציין כי בשנת 2020 עלתה הצעה נוספת לתיקון התקנות, ולפיה יוכלו רואי החשבון לפרסם עצמם באינטרנט וברשתות החברתיות, עם זאת הצעה זו טרם הבשילה לכדי תיקון התקנות.
 
ניתן להבחין במרוצת השנים בהתאמות שערכה מועצת רואי החשבון לדרכי הפרסום המותרות במקצוע, כך שיהלמו את ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הפרסום באינטרנט, והכל תוך שמירה על כבוד המקצוע ומניעת תחרות שאינה הוגנת.
 
חשוב להבין שהתקנות הינן חוק מחייב עבור רואי החשבון והפרתן עלולה להביא לסנקציות בצורת השעיית רישיון ו/או שלילתו.
לפי החוק, מועצת רואי החשבון ביכולתה לשלול לצמיתות או לתקופה מוגבלת את רישיונו של רואה החשבון במסגרת דין משמעתי, ראוי לציין כי על המתמחים בלשכת רואי החשבון חלה אותה מסכת מחויבויות החלה על רואה החשבון.
 
 

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.