מאת:

הטענה כי יועץ המס אחראי לליקויים בדיווח אינה פוטרת את הנישום מאחריות פלילית - פסק דין

נישום אשר בדיווחיו לרשויות המס נמצאו ליקויים רבים ומגוונים אשר הביאו להשמטת הכנסות מדוחות המס, הורשע בפלילים על אף טענתו כי מקורם של הליקויים בשגגה ובטעויות של יועץ המס שלו.
(תפ (רח') 12189-12-20 פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה נ' אברהם אוחנה)
 

רקע עובדתי

הנאשם, עורך דין במקצועו, התנהל לאורך שנים כך שהנהלת החשבונות שלו ודיווחיו לרשויות המס היו נגועים בליקויים רבים ומגוונים. בין היתר:

  • בגין חלק מהתקבולים אותם קיבל הנאשם הוצאה חשבונית בסכום שאינו משקף את סכום התקבול;

  • בגין חלק מהתקבולים אותם קיבל הנאשם לא הוצאה חשבונית כלל;
  • בגין חלק מהתקבולים אותם קיבל הנאשם הוצאה חשבונית אך לא נכללה בכרטסת הלקוחות של הנאשם ומשכך הוחסרה מדוחות המס שאותם הגיש הנאשם;
בעקבות חקירה מקיפה שנערכה לנאשם במסגרתה נתפסו חומרי הנהלת חשבונות וחומר מחשב של הנאשם וכן עדים רבים לרבות יועץ המס של הנאשם, לקוחות הנאשם ועדים נוספים התברר, כי על פני ששת השנים נשוא כתב האישום הושמט מדיווחיו של הנאשם סכום הכנסות מצטבר של כ- 750 אש"ח מסיבות שונות ומשונות.
בהקשר זה ראוי לציין, כי התנהלות הנאשם, הגם שהייתה נגועה בליקויים רבים לא נראתה מאופיינת בשיטה כלשהי. במילים אחרות לא נראה על פניו כי הנאשם פעל באופן שיטתי כלשהו להשמטת הכנסותיו אלא עשה זאת באופן אקראי בדרכים שונות ובנסיבות משתנות.
עם פתיחת החקירה, ניסה הנאשם לעשות פעולות לתיקון התנהלותו ובין היתר הוציא חשבוניות חסרות בסך של כ- 270 אש"ח וכן שילם את המס בגינן, אולם לנוכח כמות ההשמטות עמדה פרקליטות המדינה על הגשת כתב אישום נגד הנאשם בעבירות המנויות בסעיפים 220(1), 220(4) ו- 220(5) לפקודת מס הכנסה (השמטת הכנסות מתוך דוחות שנתיים, קיום רשומות כוזבות ושימוש בעורמה ותחבולה).
הנאשם טען להגנתו בין היתר, כי לא הייתה כל כוונה פלילית מאחורי התנהלותו. לראיה, טען הנאשם, כי כל הכנסותיו הופקדו בחשבון הבנק שלנו ולא היה כל ניסיון מכוון מצדו להעלים הכנסות. את התנהלותו הסביר הנאשם בין היתר בליקויים בעבודתו של יועץ המס שלו, בכך שהוא עצמו אינו בקיא בניהול ספרים ובפעולות הנדרשות לצורך הגשת דוחות ובכך שהוא פעל על פי הנחיותיו של יועץ המס. כן טען הנאשם לגבי חלק מההשמטות, כי מדובר בחוסר תשומת לב, שכחה, לחץ בעבודה ובחיים הפרטיים וכד'.
 

הכרעת בית המשפט

בית המשפט לאחר שבחן את הראיות שהונחו בפניו ואת עדויות העדים הרבים שהובאו בפניו מצא לנכון להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו.

במישור העובדתי, בית המשפט קבע כי אכן הוכח בפניו כי הנאשם השמיט מהדוחות הכספיים שלו הכנסות בהיקף של כ- 750 אש"ח על פני 6 שנים.

באשר ליסוד הנפשי, בית המשפט דחה את טענות הנאשם בדבר היעדר כוונה פלילית. ראשית, בית המשפט קבע כי ריבוי המחדלים בהתנהלות הנאשם אינו מאפשר לקבל את גרסתו לפיה מדובר בטעויות לא מכוונות שנעשו בתום לב ומעיד על כוונה ברורה של הנאשם להתחמק מתשלום מס הנגועה במרמה, עורמה ותחבולה.
כך גם בית המשפט דחה את טענת הנאשם לפיה הוא פעל על פי הנחיות יועץ המס שלו וכי ככל שנפלו ליקויים הרי שמדובר בליקויים הנובעים מרשלנותו של יועץ המס. בהקשר זה נקבע, כי יועץ המס ערך את הדוחות בהתאם לחשבוניות שסופקו לו על ידי הנאשם ואין הנאשם יכול להלין על יועץ המס שלו על כך שהנ"ל לא כלל בכרטסת הנהלת החשבונות שאותה הוא ניהל חשבוניות שהנאשם לא המציא לו ו/או הכנסות שבגינן לא הוצאו חשבוניות כלל. בהקשר זה נקבע, כי במסגרת היחסים בין הנאשם לבין יועץ המס שלו, מעורבותו של היועץ התחילה רק לאחר שהנאשם העביר לו את החשבוניות והציפיה שהיועץ היה צריך לגלות את מחדליו של הנאשם ולתקן אותם אין לה כל בסיס.
בית המשפט הוסיף וקבע, כי הנאשם בהתנהלותו יצר ערבוב ו"בלגן" בחשבוניות שהוא ערך ובכך יצר תשתית נוחה להעלמת הכנסות, דבר המחזק את המסקנה בדבר כוונתו של הנאשם להתחמק מתשלום מס.
בשולי הדברים ראוי לציין שבית המשפט דחה טענות הגנה נוספות שהעלה הנאשם לרבות טענות בדבר מחדלים פרוצדורליים שאירעו, לכאורה, במהלך חקירתו, טענות בדבר הבטחה שניתנה לו שהתיק יסתיים במישור האזרחי, טענות בדבר אכיפה בררנית והגנה מן הצדק וכד'.
ראוי לציין, כי בשלב זה ניתנה הכרעת דין בלבד במסגרתה הורשע הנאשם בעבירות המיוחסות לו וטרם נגזר עונשו של הנאשם, גזר דין שצפוי להינתן לאחר שמיעת הטיעונים לעונש.
 

לסיכום

כפי שמעיד פסק דין זה, טענות בעלמא בדבר הסתמכות עיוורת של נישום על פעולותיו של יועץ המס אשר ערך עבורו את הדוחות הכספיים אינן פוטרות את הנישום מאחריות פלילית. ככלל, תפקידו של יועץ המס מסתכם בעריכת דוחות כספיים על בסיס חומר הגלם שהוא מקבל מהנישום וככל שנפלו ליקויים בחומר גלם זה, מדובר בליקויים המצויים באחריותו של הנישום.

זאת ועוד, ריבוי ליקויים, גם אם אינם מאופיינים בשיטה אחידה וסדורה, עשוי להעיד כשלעצמו על כוונה פלילית להתחמק מתשלום מס.

אין ספק שכל אחד עלול לטעות ולא כל טעות בניהול חשבונות תביא בהכרח להטלת אחריות פלילית אולם על מנת להקטין ככל הניתן את הסיכון לחשיפה פלילית יש להקפיד על הוצאת חשבוניות במועד, בסמוך לאחר קבלת התקבול, לבצע ו/או לדאוג לכך שמבוצעת על ידי יועץ המס ו/או רואה החשבון בדיקה יסודית של ספרי הנהלת החשבונות אל מול התקבולים הכספיים המתקבלים בעסק, אל מול דפי חשבון הבנק וכן לדאוג לבדיקה יסודית של החשבוניות אל מול כרטיסי הנהלת החשבונות של העסק ולא להניח באופן עיוור, כי יועץ המס עושה בדיקות אלה מיוזמתו.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.