מאת:

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על התנהלות ועדת הערר לענייני קורונה

פסק דין נוקב של בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשתי סוגיות מהותיות הנוגעות לבחינת בקשות למענקים על ידי ועדת ערר לענייני קורונה: (1) אופן קביעת הקשר הסיבתי בין ירידה בהכנסות העסק לבין מגבלות נגיף הקורונה, כאשר מדובר בעסק בעל תנודתיות רבה במחזורי הפעילות (כגון עסק עונתי). (2) מהן ההשלכות של עיכוב משמעותי במתן החלטה בהשגה על ידי רשות המסים.
(עמ"נ (חי') 3720-11-21 בוריס פודולסקי נ' רשות המיסים)
 

רקע עובדתי

המערער, מהנדס במקצועו, ניהל עסק לתכנון וייצור מערכות אוטומציה למפעלים גדולים העוסקים בייצור מנועי סילון למטוסים. במשך כל שנות פעילותו של העסק, היו מחזורי הפעילות של המערער מאופיינים בתנודתיות רבה ונעו בין תקופות שבהן המערער ביצע פרויקטים מורכבים שנמשכו על פני חודשים רבים ואשר במהלכם היו מחזורי העסק גבוהים לבין תקופות רגיעה שבהן המערער המתין לאישור הצעות אותן הוא הגיש לפרויקטים חדשים. תנודתיות זו נבעה כתוצאה מכך שהמערער (יחד עם שני עובדים נוספים) נהג לעבוד על פרויקט אחד בכל רגע נתון ולא קיבל הזמנות חדשות עד לסיום הפרויקט השוטף.
כתוצאה מכל אלה החל מסוף שנת 2019 חלה ירידה חדה בהיקף מחזורי הפעילות של המערער שכן בתקופה זו הגיש המערער הצעות להשתתפות בפרויקטים חדשים והמתין לאישור ההצעות.
עם פרוץ משבר הקורונה, חלה ירידה חדה בפעילות חברות התעופה וכפועל יוצא מכך חלה ירידה גם בפעילות המפעלים יצרני מנועי הסילון למטוסי נוסעים. משכך, לאורך חודשים ארוכים לא אושרו למערער הצעות חדשות כלשהן והנ"ל לא ביצע כל פרויקטים חדשים. המערער הגיש מספר בקשות למענקים בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי אולם כל בקשותיו נדחו בנימוק, כי לא מתקיים קשר סיבתי בין הירידה במחזור ההכנסות של העסק לבין נגיף הקורונה, שכן עוד טרם פרוץ נגיף הקורונה חלה ירידה חדה במחזור ההכנסות של העסק.
המערער הגיש מספר השגות ולאחר מכן עררים על החלטות רשות המסים, אולם גם אלה נדחו. במסגרת ההחלטה בערר נקבע, כי משחלה ירידה בהכנסות המערער טרם פרוץ נגיף הקורונה, הרי שהנטל עובר על כתפיו להוכיח כי על אף הירידה במחזור ההכנסות בשנת 2019, קיים קשר סיבתי בין הירידה בהכנסות בשנת 2020 לבין הנגיף.
בנוסף, החלטות רשות המסים בהשגות שהגיש המערער ניתנו באיחור ניכר של למעלה מ- 4 חודשים לאחר המועד הקבוע לעניין זה בחוק.
משכך, הגיש המערער ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטות ועדת הערר בעניינו.
 

הכרעת בית המשפט

בית המשפט, לאחר שבחן את טענות הצדדים קיבל את הערעור במלואו הן מנימוקים פורמליים, בשל האיחור אשר נפל במתן ההחלטות בהשגות אותן הגיש המערער והן לגופו של עניין.
ראשית ולגופו של עניין, בית המשפט קבע, כי ניתוח מחזורי הפעילות של העסק אותו ניהל המערער מעידים על כך שמדובר בעסק המאופיין בתנודתיות רבה בין חודשים בעלי מחזורים גבוהים לבין חודשים בעלי מחזורים נמוכים והדבר מתיישב היטב עם ההסברים שסיפק המערער לירידה שחלקה בהכנסותיו בסוף שנת 2019. בנסיבות אלה, לא הייתה ועדת הערר רשאית להניח, כי הירידה שחלה בסוף שנת 2019, הייתה ממשיכה אל תוך שנת 2020 גם ללא קשר לנגיף הקורונה. אדרבא, המערער הציג תכתובות רבות ומשכנעות המעידות על כך, שבאותה העת הוא המתין לאישור של מספר הצעות שעמדו על הפרק וכי אילולא הפגיעה הקשה שנגרמה לענף התעופה עקב נגיף הקורונה, הצעות אלה היו מאושרות.
שנית, במישור הפרוצדורלי, בית המשפט קבע כי החוק מחייב את רשות המסים ליתן החלטה מנומקת בהשגה בתוך 120 ימים וכי אי עמידת רשות המסים במועדים אלה מחייבת קבלת ההשגה. בעניין זה הפנה בית המשפט לפסק דין קודם אשר ניתן על ידו (עמ"נ 27710-06-21 ב.ג. בטחון הצפון אבטחת מוסדות, ליווי טולים ומתן שירותי רפואה נ' רשות המיסים בישראל). גם באותו פסק דין קבע בית המשפט, כי אי עמידת רשות המסים במועד החוקי למתן החלטה בהשגה מחייבת את קבלתה של ההשגה. בית המשפט ציין, כי המדינה בחרה שלא לערער על אותו פסק דין ובנסיבות אלה הקביעה שנקבעה באותו פסק דין הינה קביעה מחייבת.
חשוב לציין כי מדובר בפסק דין יוצא דופם במסגרתו מצא לנכון בית המשפט למתוח ביקורת נוקבת על התנהלות רשויות המס וועדת הערר, תוך הטלת דופי בשיקול הדעת של הועדה ובסדרי העבודה של הרשויות.
בית המשפט הוסיף וציין, כי הוראות חוק התכנית לסיוע כלכלי נועדו ליצור מנגנון פשוט וברור להתמודדות במצב של משבר וכי אין הרשויות רשאיות לחרוג מהוראות החוק, לא לעניין המועדים הקבועים בו ולא לעניין נוסחאות החישוב הקבועות בו. משכך קיבל בית המשפט את הערעור במלואו ופסק למערער את מלוא המענק, על פי הנוסחה הקבועה בחוק.
(בהקשר זה ראוי לציין כי בתי המשפט השונים חלוקים בשאלת המשמעות האופרטיבית של איחור במתן החלטה בהשגה, כאשר ישנם גם פסקי דין רבים אחרים הקובעים כי איחור, כאמור, אינו מצדיק את קבלת ההשגה באופן אוטומטי).
 

לסיכום

הליכי ההשגה, הערר והערעור על החלטות רשות המסים בעניין מענקי קורונה עשויים להיות הליכים מורכבים. יתרה מכך, לא אחת ועדות הערר מתקשות להתמודד עם מקרים חריגים, כאשר מדובר בעסקים בעלי מתכונת פעילות לא שגרתית, כדוגמת העסק אשר נדון בפסק הדין נשוא מאמר זה.
יחד עם זאת חשוב לדעת כי במקרים המתאימים בתי המשפט לא יהססו להתערב בהחלטות ועדת הערר ולהביא לתוצאה הראויה תוך מתן מענק מלא מכוח החוק לבעל עסק שנפגע.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.